BIBLIOGRAPHY (selection)

BIBLIOGRAPHY - CROSBI       

Scientific papers
 

 • Pridjevi mletačkoga podrijetla: prilagođenice i izvedenice (Adjectives of Venetian Origin: Adaptations and Derivations). Riječki filološki dani 7, 2008, 849-870 (co-author Maslina Ljubičić).
 • Pristup Giacoma Scottija, Žarka Muljačića i Petra Strčića, veljotski/vegliotto/veclisun romanskomu krčkomu govoru i njegovu 'posljednjem govorniku' (Approach of Giacomo Scotti, Žarko Muljačić and Petar Strčić to Veclisun Romance Krk Speech and its "Last Speaker"). Rijeka XIV/ 2, 2009, 195-205.
 • Leksikološka i etimološka obrada romanizama u nazivlju voća, povrća i začina u govoru Omišlja, na otoku Krku (A Lexical and Etymological Analysis of Roman Loanwords in the Names of Fruit, Vegetables and Spices in the Idiom of Omišalj, on Krk Island). Strani jezici 38/ 1, 2009, 79-90.
 • Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta u govoru Dubašnice na otoku Krku – etimološka i leksikološka obrada (Romanisms in the Names of Kitchen Items in the Speech of Dubašnica on the Island of Krk – Etymological and Lexicological Analysis). Fluminensia XXI/ 1, 2009, 7-25.
 • Prilog biografiji Miklósa Vásárhelyija (Rijeka, 1917. – Budimpešta, 2001.) (A Tribute to the Biography of Miklós Vásárhelyi (Rijeka, 1917 – Budapest, 2001)). Problemi sjevernog Jadrana 10, 2009, 59-69.
 • Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji (A Contribution to the Contrastive Analysis of Phrasemes with Color Elements in Croatian, Italian and German Phraseology). Fluminensia XXI/ 1, 2010, 121-136 (co-author Maja Opašić).
 • Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema (Holonym Hand and its Meronyms as Components of Croatian and Italian Phrasems). Suvremena lingvistika 71, 2011, 57-85 (co-author Maja Opašić).
 • Prilozi izučavanju kostrenske toponimije (Contribution to the Study of the Kostrena’s Toponymy). Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena: život, kultura i povijest Kostrene IV, 2011, 143-169 (co-authors Branimir Paškvan, Mate Kapović).
 • Zloseljani (Pirovčani) i 'Sjećanja na Zloseljane' Ljubomira Draganića Vrančića (The Inhabitants of Zlosela (Pirovac) and 'Remembering the People of Zlosela' by Gliubomiro de Draganich Veranzio). Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 53, 2011, 201-222 (co-author Maja Polić).
 • Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji (Black on White: Black and White in the Croatian, Italian and German Phraseology). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), 2012, 269-282 (co-authors Marija Turk, Maja Opašić).
 • Prilog biografiji Gábora de Bellusa Barossa (Pružina, 1848. – Budimpešta, 1892.) (A Tribute to the Biography of Gabor de Bellus Baross (Pružina 1848 – Budapest 1892)). Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 7-19.
 • Talijanizmi u Mirakulima slavne D(ê)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.) (Italianisms in the Mirakuli Slavne D(ê)ve Marie (Senj, 15 June 1508)). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa 1, 2012, 15-23 (co-author Mirjana Crnić).
 • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. (The Institute for Historical and Social Sciences with the Local Unit in Pula in the Period 2001-2010). Problemi sjevernog Jadrana 12, 2013, 227-274 (co-author Hana Lencović)
 • Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskoga (Italianisms in Quaderna Capituli Lovranensis). Zbornik Lovranšćine 3, 2014, 113-136.
 • Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom) (Contrastive Analysis as a Method for the Detection of the Origin of Idioms (example of idioms with zoonim component)). Životinje u frazeološkom ruhu – zbornik, 2014 – online (co-author Marija Turk).
 • Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću (Fiumans and their Attitude towards the Fiuman Dialect in 21st Century). Riječki filološki dani 9, 2014, 409-419 (co-author Mirjana Crnić Novosel).
 • Prilog biografiji Vincea Warthe (Rijeka, 1844. – Budimpešta, 1914.) (A Tribute to the Biography of Vince Wartha (Rijeka 1844 - Budapest 1914)). Problemi sjevernog Jadrana 13, 2014, 35-46.
 • Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira (Žarko Muljačić's Contributions to Contact Linguistics). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), 2014, 91-98 (co-authors Marija Turk, Maja Opašić).
 • Dalmatski (veljotski) i mletački utjecaji u govorima otoka Krka (Dalmat (Veljot) and Venetian influences in the dialects of the Krk island). Krčki zbornik 70, 2014, 71-88.

Other papers:

 • Rijeka u mađarskom sjećanju – Fiume magyar emlékezete (Muzej Grada Rijeke, 1. prosinca 2011. – 25. veljače 2012.). Rijeka XVII/ 1, 2012, 85-88 (review).
 • Lažni parovi – lažni prijatelji (Maslina Ljubičić: Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posuđivanje). Fluminensia XXIV/2, 2012, 108-111 (review).
 • Guido Zucconi, Una città cosmopolita. Fiume e il suo fronte-mare nell'età dualistica (1870-1914), Viella, Rim 2008., str. 117, 109 slika. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci LIII/LIV, 2012-2013, 361-370 (review).
 • Lovran u riječi, riječ u Lovranu. Znanstveni skup održan u Lovranu 20. travnja 2013. Čakavska rič XLI/ 1-2, 227-229 (review).
 • Značajan doprinos lingvistici jezičnih dodira (Marija Turk: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira). Fluminensia XXV/2, 2013, 195-198 (review).

 

 

 

 


updated: 12/08/17
updated: 06/15/16
updated: 02/05/14
date: 02/04/14
edited by: D. Torbica