Personal pages menu

Articles

 

 1. "Personifikacije godišnjih doba na spomenicima u Saloni", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXII, 1960. (Split 1967), str. 55-78.
 2. "Sarkofag Gaja Albucija Menipa", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXIII-LXIV, 1961-62 (Split 1969), str. 99-111.
 3. "Silvan-Atis. Primjer kultnog sinkretizma", Diadora 4, Zadar 1968., str. 131-140.
 4. "Amfore kao građevinski materijal u bedemima Salone", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXIII-LXIV, 1961-62., (Split 1969), str. 145-150.
 5. "Nekoliko neobjavljenih natpisa iz fonda nekadašnjeg društva Bihać u Institutu za nacionalnu arheologiju u Splitu", Starohrvatska prosvjeta 10, ser. III, 1968., str. 63-69.
 6. "Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXV-LXVII, 1963-65 (Split 1971), str. 55-71.
 7. "Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj provinciji Dalmaciji", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXV-LXVII, 1963-65 (Split 1971), str. 85-112.
 8. "Kult Marije u Solinu i Splitu (IV-XI. st.) u svjetlu arheološke evidencije", Bogoslovska smotra XLIV, br. 2-3, Zagreb 1974., str. 273-300.
 9. "Dvije antičke glave telamona iz Salone", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio društvenih djelatnosti (16), Zadar 1977., str. 183-192.
 10. "Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokršćanskog perioda u Dalmaciji", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXX-LXXI, 1968-69 (Split 1977)., str. 57-106.
 11. "Dvije glave tetrarhijskog doba iz Dioklecijanove palače u Splitu", Kulturna baština V, br. 7-8, Split 1978., str. 17-27.
 12. "Dvije antičke glave iz Dubrovnika", Zbornik Narodnog muzeja Beograd 8, 1975. (posvećen Đorđu Mano-Zisiju), str. 153-162.
 13. "Jedna starokršćanska lucerna iz Salone", Zbornik Narodnog muzeja Beograd 9-10, 1979. (posvećen Mirjani Ljubinković-Ćorović), str. 81-86.
 14. "Two Heads of Tetrarchic Period from Diocletian s Palace at Split", Archaeologica Jugoslavica XVII. 1976. (Beograd 1979), str. 23-30.
 15. "Glava Eshila u Arheološkom muzeju u Splitu", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio društvenih znanosti (18), 1978-79., str. 127-136.
 16. "Ara Lucija Granija Proclina iz Smrdečca kod Splita", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXXII-LXXIII, 1979., str. 93-107. (Članak napisan zajedno s Ž. Rapanićem).
 17. "Enonska Venera Anzotica", Diadora 9, 1980., str. 273-283. 18. "Antički izvori o Naroni", Izdanja Hrvatskog arheološkoga društva 5, Hrvatsko arheološko društvo, Split 1980., str. 279-283 (zajedno s U. Pasinijem).
 18. "Naknadna razmišljanja o dva staklena privjeska iz Arheološkog muzeja u Splitu", Prilozi povijesti umjetnosti Dalmacije 21 (Fiskovićev zbornik I), Split 1980., str. 91-95.
 19. "Stela pomorskog centuriona Likeja u Osoru", Zbornik pomorstva Cresa i Lošinja, Mali Lošinj 1980., str. 151-155.
 20. "Jupiter Amon na dva spomenika iz Arheološkog muzeja u Splitu", Gunjačin zbornik, Zagreb 1980., str. 43-50.
 21. "Trogir u antici", Mogućnosti 10-11, Split listopad 1980., str. 950-963.
 22. "Portrait of Vespasian from Narona", Archaeologia Jugoslavica XVIII, 1977 (Beograd 1980)., str. 37-40.
 23. "Dvije skulpture iz antičkog Aequuma", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXXIV, Split 1980., str. 27-46.
 24. "Excavations at Issa. Island of Vis, Yugoslavia (1976-1979). Preliminary Repert". Rivista di archeologia IV, Venezia 1980., str. 81-94. (Članak napisan zajedno s B. Kiriginom i E. Marinom).
 25. "Križ nad zapadnim vratima Dioklecijanove palače u Splitu)", Kulturna baština god. VII, br. 11-12, Split 1981., str. 6-14.
 26. "Zaštitna arheološka iskapanja helenističke nekropole Isse (1976-1979), Preliminarni izvještaj", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXXV, Split 1981., str. 63-83. (zajedno s B. Kiriginom i E. Marinom).
 27. "Kairos", Radovi filozofskog fakulteta Zadar 20, Razdio društvenih znanosti (9), Zadar 1980-81., str. 6-14.
 28. "Sarkofag iz Šipova", Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH, knj. 18, XX, Sarajevo 1982., str. 91-109.
 29. "Ranokršćanske krstionice - Istraživanje starokršćanske crkve u Crkvini u selu Zmijavcima", Grad na gori 2 (9), Imotski 1982., str. 14-15.
 30. "Odjeci Skopasa i Lizipa na skulpturama Herakla iz Dalmacije", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 23, Razdio društvenih znanosti (10), Zadar 1983-84., str. 29-40.
 31. "Zwei Vespasians Porträts aus Dalmatien", Boreas. Münsterische Beiträge zur Archäologie 7, Münster 1984., str. 82-88.
 32. "Frane Bulić", Mogućnosti 8-9, Split kolovoz-rujan 1984., str. 736-763.
 33. "Arhitektura Narone i njezina teritorija u kasnoj antici", Radovi filozofskog fakulteta Zadar 24, Razdio povijesnih znanosti (11), Zadar 1984-85., str. 33-59.
 34. "Glava Euripida iz Solina", Kulturna baština 16, Split 1986., str. 80-85.
 35. "Antička skulptura u Arheološkoj zbirci Franjevačkog samostana u Sinju", Zbornik Kačić 17, Split 1985., str. 415-433.
 36. "Salona i njezine nekropole", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar, Razdio povijesnih znanosti (12), Zadar 1985-86., str. 61-109.
 37. "Portret bradatog muškarca u Arheološkom muzeju u Zadru", Radovi Filozofskog fakulteta 26, Razdio povijesnih znanosti (13), Zadar 1986-87., str. 113-123.
 38. "Studije o antičkim spomenicima u zgradama u Splitu i okolici (II). Reljef u južnom zidu crkve Sv. Duha", Kulturna baština 17, 1987., str. 7-18.
 39. "Nadgrobna stela s čitavim ljudskim likom na istočnom Jadranu", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar, Razdio povijesnih znanosti 14, Zadar 1987-88., str. 92-114.
 40. "Razmišljanja o antičkom portretu djevojke u Zemaljskom muzeju u Sarajevu", Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH XXVI, knj. 24, Sarajevo 1988., str. 101-111.
 41. “Antički kameni spomenici iz Prološca", Proložac V, 1986., 1 (11), str. 11-14.
 42. "Obranimo ono što je ostalo", Dossier Salona, Mogućnosti 36, br. 3-4, Split 1988., str. 343-349.
 43. "Dva ranocarska dječačka portreta iz Salone", Arheološki radovi i rasprave 11, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb 1988., str. 115-132.
 44. "Suvremeno i zakašnjelo prihvaćanje stilskih, modnih i strukturalnih karakteristika na nadgrobnnim spomenicima u Dalmaciji", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 28, Razdio povijesnih znanosti (15), Zadar 1988-89., str. 155-162.
 45. "Pristup razmatranju skulpturalnog programa Dioklecijanove palače u Splitu", Kulturna baština 19, Split 1989., str. 12-22.
 46. "Ilirska Salona", Obavijesti XXI, 3,. Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb 1989., str. 37-42.
 47. "Bilješke uz dvije panonske stele", Vjesnik Arheološkog muzeja Zagreb 3. ser. XXII, Zagreb 1989., str. 59-73.
 48. "Portret kao ukras koštanih kutijica", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar, Razdio povijesnih znanosti (16), Zadar 1989-90., str. 155-162.
 49. "Ikonografija pomorskih zanimanja na antičkim nadgrobnim spomenicima iz Dalmacije", Adrias 2, Zavod za znanost i umjetnost HAZU, Split 1990., str. 21-35.
 50. "Studije o antičkim spomenicima uzidanim u kuće Splita i okolice (III). Fragment nadgrobnog spomenika na Šperunu", Kulturna baština 20, Split 1990., str. 57-68.
 51. "Emonski meščan" i vrijeme njegova nastanka", Arheološki vestnik 41, Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1990., str. 283-296.
 52. "Two Soldier´s Stelai from Salona". Römisches Österreich, Jahresschrift der österreichischen Gesellschaft für Archäologie 17-18, 1989-90, Wien 1991., str. 61-72.
 53. "Amfore kasnorepublikanskog doba i njihova produkcija u Dalmaciji", Akademija nauka i umjetnosti BiH, Posebna izdanja knj. XCV, Odjeljenje društvenih nauka knj. 27, Sarajevo 1991., str. 55-65.
 54. "Nadgrobne stele s portretima podrijetlom s otoka Šolte i Drevenika", Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu XXIII, 3. ser. 1990., str. 111-124.
 55. "Jedan antički portret iz Arheološkog muzeja u Zadru i recepcija stila rimskog republikanskog portreta na istočnoj obali Jadrana", Diadora 13, 1991., str. 103-138.
 56. "Frammento di sarcofago paleocristiano nel convento dei francescani "in ripa maris" a Split, u "Memoriam Sanctorum venerantes", Miscellanea in onore di Mons. Victor Saxer. Studi di antichita cristiane. Pontificio instituto di archeologia cristiana XLVIII, Citta del Vaticano 1992., str. 97-109.
 57. "O danu Kristova rođenja i svečanosti Božića", Mogućnosti 8-9-10, Split 1992., str. 674-682.
 58. "O uzoru za glavu lijevog egzekutora u motivu bičevanja na sarkofagu Sv. Staša u splitskoj katedrali", Prijateljev zbornik I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 32, Split 1992., str. 25-51.
 59. "Dvije nove akvizicije arheološke zbirke Franjevačkog samostana u Sinju", Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu XXIV-XXV, 1991-92., Zagreb 1992., str. 37-60.
 60. "Tri brazde grčkog nasljeđa", Mogućnosti 1/2, Split 1993., str. 224-226.
 61. "Rimski nadgrobni spomenici iz Asserije", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 31, Razdio povijesnih znanosti (18), Zadar 1993., str. 25-51.
 62. "Bilješke uz kipove Kibele (Magna Mater) iz Senja", Senjski zbornik 20 1993, Senj 1994., str. 33-44.
 63. "Arheološki pogled na probleme istraživanja, konzervacije, rekonstrukcije i prezentacije ilirskog naselja na Ošanićima", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 32, Razdio povijesnih znanosti (19), 1992-93, Zadar 1994., str. 37-60.
 64. "Fragment antičke nadgrobne stele iz Salone", Zbornik Kačić XXV 1993, Zbornik u čast fra Karla Jurišića, Split 1994., str. 351-359.
 65. "Il motivo di Giona gettato nel mare", u "Historiam pictura refert". Miscellanea in onore di padre Alejandro Recio Vegazones O.F.M. Pontificio istituto di archeologia cristiana. Citta del Vaticano 1994., str. 81-96.
 66. "Don Frane Bulić i kongresi za starokršćansku arheologiju (1894-1994)." Kulturna baština 18, sv. 24-25, Split 1994. str. 1-6.
 67. "Kasnoantička ženska glava iz Konjica i fenomen fizionomijskih karakteristika kao izraza određenog vremena", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar, Razdio povijesnih znanosti (20), 1993-94, Zadar 1995., str. 83-92.
 68. "Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju Split-Poreč 1994. godine i starokršćanska arheologija na području Hrvatske", Diadora 15, 1993, Zadar 1995., str. 11-28.
 69. "Dvije antičke glave iz Plomina (Flanona)", Histria Archaeologica 20-21, 1989-90. Arheološki muzej Istre Pula 1995., str. 91-108.
 70. "On the Dedication of the Prostyle Temple of the Diocletian's Palace in Split". U "Orbis romanus christianusque. Traveaux sur l Antichite tardive rassembles autour des recherches de Noel Duval", Paris 1995., str. 255-264.
 71. "Stele kasnoantičke grobnice u Dugopolju", Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 86, 1994, Arheološki muzej u Splitu 1995., str. 147-181.
 72. "Još jedamput o Lizipovim djelima u Dalmaciji. U povodu izložbe u Rimu", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 34, Razdio povijesnih znanosti (21), 1994/95. Zadar 1995., str. 1-10.
 73. "O Dioklecijanu u povodu jedne nove knjige". Kulturna baština god. 19, sv. 26-27. Split 1995., str. 1-12.
 74. "Reljef na stupu sramote na forumu u Zadru", Petriciolijev zbornik I, Zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Ive Petriciolija, Split 1995., str. 285-291.
 75. "Novi portret cara Trajana s otoka Cresa." Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arheološki radovi i rasprave 12, Zagreb 1996. str. 71-81.
 76. "Svetište (Augusteum) u Oneu (Oneum)?," Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 35, Razdio povijesnih znanosti 22, 1995/96, Zadar 1997., str. 71-82.
 77. "Studije o spomenicima uzidanima u kuće Splita i okolice (IV). Reljef Ivana Evanđelista u crkvici sv. Jere na Mrajanu; Kulturna baština 28-29, 1997., str. 25-36.
 78. "Ideo in honore duplicatus est locus", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 36, Razdio povijesnih znanosti (23), 1997, Zadar 1998. str. 79-88.
 79. “Posveta prostilnoga hrama u Dioklecijanovoj palači”, Radovi Filozofskoga fakuleteta Zadar 36, Razdio povijesnih znanosti (24), 1998, Zadar 1999, str. 27-39.
 80. Kip Afrodizijske Afrodite iz Dalmacije Opuscula Archaeologica 23-24, Sportula dissertationum Marino Zaninović dicata, 1999-2000, str.127-133.
 81. A Strange Sarcophagus Fragment in the Archaeological Museum Split, Munus. Festschrift fur Hans Wiegartz, Münster 2000, 67-70.
 82. Bilješke uz ikonografski program apsidalnih mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreč, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti 38, (25), 1999 (2000), 101-112.
 83. O svetištima Silvana u Dalmaciji, Adrias. Zbornik Zavoda za znanstveni  i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, 8-9-10, Split 1998-2000, str. 99-112.
 84. Dugopolje u antici, Dugopolje. Zbornik radova općine Dugopolje, Zagreb-Dugopolje 2001., str. 89-108.  
 85. Nadgrobna stela s Drvenika, Zbornik otoka Drvenika, I, Drvenik 2000., str. 449-453.  
 86. Fragent ženske glave u Trogiru i njezino mjesto u rimskoj skulpturi, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 38, Split 1999-2000, str. 5-18.
 87. Marginalije uz Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium (35, 1-107), Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 39, Razdio povijesnih znanosti (26), 1000, Zadar 2001, 1-107) (Zadar 2002), str. 49-59.
 88. Biješka o reversu mitričkog reljefa iz Konjica, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Godišnjak knj. XXXII, Centar za balkanološka ispitivanja 30, Sarajevo 2002, str. 439-445.
 89. Dioklecijanova i Konstantinova "politika" odabira imena. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 485. Knjiga XL. Društvene znanosti. Zagreb 2002. str. 31-55.
 90. O "bazilici bez krova" u episkopalnom kompleksu u Saloni, Zbornik Tomislava Marasovića, Split 2002, str. 144-152.
 91. Bilješke uz reljef Epone iz Koprna, Vjesnik Arheološkog muzeja Zagreb 3. s. XXXV, 2002, str. 205-214.  
 92. Ograda na aserijatskom forumu, Asseria 1, 2003, str. 45-69.
 93. La civiltà dei Greci nell' Adriatico orientale, Hesperìa, 17, Studi sulla grecità di occidente Roma 2003., str. 11-40.
 94. Meštrovićev sarkofag Ante Trumbića u samostanu Konventualaca u Splitu, Zbornik Ivana Mimice u povodu 70. rođendana, Biblioteka školskog vijesnika 1,  Split 2003., str.203-209.
 95. Bilješke o ikonografiji rimske paradne knemide iz Slavonskog Broda, Opuscula archaeologica 27, 2003 (Nives Majnarić Pandžić uz 65. obljetnicu), str. 489-497.
 96. Stela iz župne crkve u Bjelovaru, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27, Ivanki Reberski u čast, Zagreb 2003, str. 19-25.
 97. Bilješka o japodskim urnama i sarkofazima, Senjski zbornik 30, 2003, str. 97-108.
 98. Un ritratto tardoatico da Salona, Studi di archeologia in onore di Gustavo Traversari I, Roma 2004. str. 179-183.
 99. Kiparstvo na Braču u antičko doba, Brački zbornik 21, 2004. str. 239-272.
 100. Dioklecijanova žena Prisca i kćerka Valeria, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 489, Razred za društvene znanosti knjiga 42, Zagreb 2004. str. 1-18.  
 101. Toma Arhiđakon, Dioklecijan, tetrarsi, Dioklecijanova palača, str. 103-112. Starohrvatska prosvjeta III. serija, sv. 30, 2003, (Zbornik Dušan Jelovina).
 102. Stropni reljef iz Aserije, Asseria 2, Zadar 2004, str. 23-39.
 103. Mitrički Aion iz Jadera, Diadora 21, 2003., Zadar 2005. str. 101-117.
 104. Antička baština samostana Sv. Frane u Splitu. Adrias. Zbornik Zavoda za znanstveni i umjtnički rad u Splitu 12, 2005., 135-159.
 105. Antički Epidaur, Dubrovnik, Časopis za književnost i znanost n.s. god. XVII, 2006., broj 3, str. 185-217.
 106. The Relief on the Architrave of the Western Gate of Diocletian’s Palace in Split, KALATHOS. Studies in Honour of Asher Ovadiah, vols 10-11, 2005-2006., str. 143-154.
 107. Antička spolia na Lučcu. Spomenici ugrađeni u kuće Splita, Arheološki radovi i rasprave 15, 2007., str. 15-39.
 108. Brončani kip Čistača strigila iz mora kod otočića Vele Orjule blizu Lošinja, Arheologija Adriatica 1, Zadar 2007., str. 85-109.
 109. Brončani kip Čistača strigila iz mora otočića Vele Orjule blizu Lošinja, Mogućnosti 7-9, 2007.,1-18.
 110. Dvije brončane figurice iz Muzeja Franjevačkog samostana u Sinju, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24, 2007., str. 185-192.
 111. Bilješke o kasnoj antici na Braču, Brački zbornik 22, 75. obljetnica života Petra Šimunovića, Split-Supetar 2007., str. 87-126.
 112. Atički sarkofazi u zbirci Matijević, Tusculum 1, Solin 2008., str. 61-68.
 113. Rimska glava iz zbirke Grčić, Arheološki radovi i rasprave 16, 2009, 17-27.
 114. Bilješke o podmorsko-arheološkim nalazima ns Jadranu, Jurišićev zbornik. Zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića, Zagreb 2009., 134-142.
 115. Fragment atičkog sarkofaga iz Pule, Histria Antiqua 18/1., Pula 2009., 305-307.
 116. Skribonijanova pobuna protiv Klaudija godine 42, Rad Razreda za društvene znanosti kj. 47, 2009., 63-79.
 117. Aktivnost biskupa na salonitanskim nekropolama, Humanitas et Litterae ad Honorem Franjo Šanjek Zagreb 2009., 723-733.
 118. Nekoliko novih akizicija u zbirci Matijević, Tusculum. Časopis za solinske teme 3, 2010. 21-29.
 119. Grci i Iliri u međusobnome civilizacijskom dodiru, Izložba Antički Grci na tlu Hrvatske 29-35.
 120. Istočna obala Jadrana i grčka mitologija, Izložba Antički Grci na tlu Hrvatske 183-186.
 121. Dalmatinski gradovi na Trajanovom stupu u Rimu, Scripta Branimiro Gabričević Dicata, Split 2010., 135-158.

 

 

 


updated:  09/02/11 ; 07/07/09.
D. Torbica, web editor