Personal pages menu

Popular-science papers

 

 1. Katalog izložbe "Iz Arheološkog muzeja u Splitu", Split 1979., zajedno s Ž. Rapanićem.
 2. "Prijedlog za raspravu o radu starokršćanske sekcije SADJ", Informator Savez arheoloških društava Jugoslavije, 50, Ljubljana 1985., str. 19-20.
 3. "Importirani antički sarkofazi s otoka Kločepa", Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XVI, 2, Zagreb 1984., str. 19-20.
 4. "Međunarodni kolokvij "Rimske amfore i gospodarska povijest: jedno desetljeće istraživanja u Sieni", Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XVIII, 1986., str. 22-23.
 5. "XI Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju", Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXII, 1990., 3, str. 26-28.
 6. "Povodom 75. obljetnice života Branimira Gabričevića", Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXII, 3, 1990., str. 61-63.
 7. "Uz 75. obljetnicu života akademika Mate Suića", Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXII, 3, 1990., str. 63-64.
 8. "Julijan Medini - vrsni istraživač antičke religije (1939-1990.)", Zadarska revija 5-6, 1990., str. 645-650. (nekrolog).
 9. "Dr. Julijan Medini, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zadru", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 30, Razdio povijesnih znanosti (17), Zadar 1990-91., str. 291-301.
 10. "XII. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju u Bonnu", Obavijesti XXIII, 3, 1991., str. 39-41.
 11. " Uz 1700 obljetnicu grada Splita", AMCA (Alme Matris Croaticae -Ch), Glasilo Društva bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta god. 3/95, br. 5, str. 2-3.
 12. "Branimir Gabričević (1915-1996)" (nekrolog), Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXVIII., br. 3, Zagreb 1996., str. 147-149.
 13. Dr. Branimir Gabričević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u.m. (in memoriam), Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 35, Razdio povijesnih znanosti 22, 1995-96, Zadar 1997., str. 361-371.
 14. U spomen. Arheolog Mladen Nikolanci (1916-1997), Hrvatska obzorja. Časopis Matice Hrvatske Split, br. 3. 1997., str. 707-709.
 15. "Poslije Čakavskoga sabora Književni krug", Mogućnosti 7/9, 1997., str. 13-15.
 16. "La civilisation antique IV siecle avant J.C.-VI siecle apres J.-C", Les arts en Croatie, L Oeil, Paris, 1998. str. 8-17.
 17. "Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana, Obavijesti HAD-a XXX, 1, 1998., str. 26-27.
 18. "Gentili signore e signori, care colleghe e colleghi, Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae I, Citta del Vaticano-Split 1998., str. 74-76.
 19. "Kruno Prijatelj kao arheolog", Mogućnosti 7/9, 1998., str. 211-214.
 20. “Ulomci antičkih sarkofaga s Koločepa “, u Oltarna ograda s Koločepa, Split 2000, str. 5-8.
 21. "Mate Suić (1915.-2002. Ljetopis hrvatske akademije za godinu 2002. knj. 106, Zagreb 2003. str. 656-660.
 22. Dasen Vrsalović, u D. Vrsalović, Povijest otoka Brača, Zagreb 2003. (drugo izdanje), str. 406-408.
 23. Mate Suić, akademik /1915-2002). In memoriam. Spomenica preminulim akademicima – svezak 122, Zagreb 2004., str. 9-14.
 24. Poštovani profesore, ražalošćen rodbino! Tužni skupe! Spomenica preminulim akademicima – svezak 122, Zagreb 2004., str, 34-35.
 25. Tromeđa: povijest, kultura i tradicija, Školski vjesnik. Časopis za pedagoška i školska pitanja god. 54, 1-2, 2005., str. 129-131.
 26. Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja. U Dioklecijan i Dioklecijanova palača Split, Croatia 19- - 22. rujna 2005. O 1700. obljetnici postojanja, Split 2005, str. 7-9. Prijevod na engleski str. 57-59.
 27. Dioklecijanova palača. Izložba fotografija Zvonimir Buljević, Split 2005.
 28. Bulić i Liburnija. Uz 70. obljetnicu smrti, Zadarska smotra. Časopis za kulturu, znanost i umjetnost. Matica hrvatska Zadar LIII, 2004., str. 65-76.
 29. Don Frani Buliću s ljubavlju u povodu 160. obljetnice rođenja, Obavijesti Hrvatsko arheološko društvo, XXXVIII, 3, 2006., str. 130-131.
 30. U početku bijaše luka, More, More, br. 144, god. XIII, travanj/april 2007., str. 72-76.
 31. Vasku Lipovcu u počast, godinu dana poslije smrti, Mogućnosti 4/6, 2007., 208-209.
 32. U splitskom susjedstvu. Antički duh Mediterana, Welcome to Split, Časopis za turizam i kulturu 10, zima 2007/8., str. 17-21.
 33. Kojim se športom bavio Čistač strigila, Olimp 25, prosinac 2007., str. 6-7.
 34. Plemenitost suživota Mediterana i zaleđa, Visit Split, Welcome Magazine Winter 2008/9. 12, str. 41-47. (dvojezično).
 35. Nagrada INE za primicanje hrvatske kulture u svijetu za 2007. INA – industrija nafte, dd. Hrvatski kulturni klub, Zagreb 2008., N. Cambi, Urbanizacija, str. 60-64 i Ranokršćanska civilizacija, 67-70.
 36. Tri antičke glave iz Dubrovnika, u Tri antičke glave, Dubrovnik 2009., bez paginacije.
 37. Proslov. Sepulkralna skulptura Zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba rimskog carstva (Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire. International Scholarly Conference from 27th to the 30th September 2009., Split 2009., 11-16 (zajedno s G. Kochom).
 38. Pregled razvoja nadgrobnih spomenika u Dalmaciji (A Survey of the Development of Tombstones in Dalmatia, Sepulkralna skulptura Zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba rimskog carstva (Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire. International Scholarly Conference from 27th to the 30th September 2009., Split 2009., 30-37.

updated: 09/02/11 ; 07/08/09
D. Torbica, web editor