Personal pages menu

Contribution in books or proceedings

 1. "Arheološki muzej u Splitu. Vodič". Split 1972., (zajedno s M. Nikolancijem, I. Marovićem i Ž. Rapanićem).
 2. "Archaeological Museum at Split", Split 1973. (zejdno s M. Nikolancijem, I. Marovićem i Ž. Rapanićem).
 3. "Podmorsko arheološka istraživanja u svijetu." "Kratak pregled razvoja i rezultata". U knjizi D. Vrsalović, Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika u SR Hrvatskoj, Zagreb 1974., str. 211-245.
 4. B. Brenk, "Spätantike und frühes Christentum" Propyläen Kunstgeschichte. Supplementband I, Berlin 1977., str. 301-310 (prilog "Jugoslawien").
 5. Antički teatar na tlu Jugoslavije, Novi Sad 1979. (12 jedinica), str. 81, br. 13 (Dionis, statua), str. 87 br. 28 (Silvan i Nimfe), str. 101, br. 64 (Portret grčkog dramatičara Eshila), str. 101, br. 65 (portret grčkog dramatičara Euripida) , str. 104, br. 72 (mit o Hipolitu i Fedri na sarkofagu), str. 104, br. 73 (Prikaz mita o Hipolitu i Fedri – kameni reljef), str. 125, br. 142 (Ženske figure u igri – kameni reljef), str. 139, br. 170 (Antičko pozorište u Saloni), str. 140, br. 171 (Antičko pozorište na Visu), str. 155, br. 188 (Tragične maske na rimskom sarkofagu), str. 156, br. 192 (Tragična maska kao ukrasni element).
 6. "Antički portret u Jugoslaviji", poglavlje "Rimski portret" (uvodni tekst), Beograd 1987., str. 45-92, k tome i 35 jedinica u katalogu.
 7. "Antike Porträts aus Jugoslawien", poglavlje "Zum römischen Porträt", Frankfurt 1988., osim toga još 35 jedinica u katalogu.
 8. "Retrats antics a Jugoslavia", poglavlje "El retrat Roma", Barcelona 1989., str. 27-59, osim toga još 35 jedinica u katalogu.
 9. "Retratos antiguos", poglavlje "El retrato romano", Barcelona 1989., str. 27-59, osim toga još 35 jedinica u katalogu.
 10. "Pauzanija i klasična arheologija", u knjizi "Vodič po Heladi (prijevod U. Pasini), Split, 1989., str. 655-662.
 11. "Školovanje u antičkoj Dalmaciji", u zborniku "290 godina Klasične gimnazije u Splitu 1700-1990"., Split 1990., str. 401-415.
 12. "Dioklecijanova palača i Dioklecijan (lik i ličnost)", u "Izložba Dikolecijanova palača", Lions club Split, Split 1994., str. 11-27
 13. "Izbor literature o Dioklecijanovoj palači u Splitu, u "Izložba Dioklecijanova palača u Splitu", Lions club Split, Split 1994, str. 69-71.
 14. Dodatak knjizi S. Antoljak "Pregled hrvatske povijesti". Orbis/Laus, Split 1994. str. 192-203.
 15. "Der attische Jagdsarkophag (Atički sarkofag s prikazom lova) Budapest-Split", Arheološki muzej Split 1992., str. 51-60.
 16. "Živjeti u Splitu" (poglavlje " Od Salone do Splita"), Split 1996. str. 14-16.
 17. "E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva," Split 1996. (Pogovor str. 135-166).
 18. "E. Marin, Ave Narona, Zagreb 1997.", (uvod) str. 5-9.
 19. "M. Suić, Odabrani radovi iz starije povijesti Hrvatske", Zadar 1996. (izišlo 1997). Pogovor str. 835-848.
 20. "Pretkršćanska Salona. Ime, položaj i povijest Salone", Na kršćanskim i hrvatskim korijenima. Prigodom posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II Splitu i Solinu, 4. listopada 1998., str. 13-18.
 21. Narona (ed. E. Marin) Zagreb-Opuzen 1999. Pretiskani članci: "Zwei Vespasians Porträts aus Dalmatien" str. 85-93. "Narona u odnosu prema bosansko-hercegovačkom zaleđu u ranijoj antici", str. 103-120. "Arhitektura Narone i njezina teritorija u kasnoj antici" str. 149-177. "Antički izvori o Naroni i Neretvi" str. 255-293.
 22. Salona III, Manastirine. Recherches archéologieques franco-croates à Salone, Rome. Établissement préromain, nécropole et basilique paléochréchretienne, “Les sarcophages de Manastirine, Sarcophages décorés et typologie”, Rome 2000, str. 227-257.
 23. Longae Salonae I, Split 2002. "Kiparstvo", str. 115-174, tab. 45-98.
 24. Zmajeva pećina kod Murvice na otoku Braču, u N. Cambi, H. i I. Kusch, I. Mužić, Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina, Split 2003, 37-45.
 25. F. Bulić, N. Cambi, I. Babić, Dioklecijan i Split, Split 2005. str. 145-177.
 26. Z. Gunjača, N. Cambi, D. Maršić, I. Fadić, Z. Brusić, A. Kurilić, Ž. Miletić, Srima – Prižba, Muzej grada Šibenika 2005.
 27. N. Cambi, M. Glavičić, D. Maršić, Ž. Miletić, J. Zaninović, Amfiteatar u Burnumu. Stanje istraživanja 2003. -2005. Nacionalni Park Krka 2006.
 28. The Athlete of Croatia. Apoxyomenos. Milano-Firenze 2006. “The Athlete Cleaninig a Strygil” str. 21- 33.
 29. L’ atleta della Croazia. Apoxyomenos, Milano-Firenze 2006., “L’ Atleta che pulisce lo strigile,”str. 21- 33.
 30. Il mare come deposito naturale. Archaeologia subacquea in Croazia, Venezia 2006., str. 105-116.
 31. N. Cambi, M. Glavičić, D. Maršić, Ž. Miletić, J. Zaninović Rimska vojska u Burnumu (L’ esercito romano a Burnum), Drniš-Šibenik-Zadar 2007.
 32. Urbanisierung, u Kroatien in der Antike, Mainz 2007., (hersg. M. Sanader), str. 82.110.
 33. Das Frühe Christentum, u Kroatien in der Antike, Mainz 2007. (hersg. M. Sanader), str. 121-138.
 34. Antički i ranokršćanski urbanizam i umjetnost, u Zagora nepoznata zemlja. Klovićevi dvori 4. rujna – 21. listopada 2007. str. 77-93.
 35. Bilješke o kasnoj antici otoka Brača, Brački zbornik 22. 75 obljetnica života Petra Šimunovića, 2007., ste. 87- 126.
 36. Kiparstvo rimskog legijskog logora i kasnijeg municipija Burnum, Simpozij: Rijeka Krka i Nacionalni park “Krka”. Prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak. Zbornik radova, Šibenik 2007., str. 23-48.
 37. Bilješke o skulpturalnoj baštini, Pax et Bonum FF – AM, Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju, Sinj 2008., str. 73- 89.
 38. Amfiteatar u Burnumu – Preliminarno izvješće o istraživanjima, Zbornik radova sa znanstvenog skupa 10. obljetnica “Oluje”, Kninski muzej 4, kolovoza 2005., 397-406. (zajedno s M. Glavičić, D. Maršić, Ž. Miletić i J. Zaninović).
 39. Antički kameni spomenici s područja Hilejskog poluotoka (Bosoljina), Vinišćarski zbornik. Drugi svezak, Vinišća 2008., 55-73. 
 40. Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja, Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja (Diokletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700th Anniversary of Existence, Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu, Proceedings of the International Conference Held in Spit from September 18th to 22nd 2005, Split 2009., 5-10.
 41. Antika i rano kršćanstvo. Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Zagreb 2010., 31-65.

 

 


updated: 09/02/11; 07/07/09
D. Torbica, web editor