Personal pages menu

 

Scientific and professional works:
 

 1. Komparatistički zapisi, Razlog-Liber, Zagreb, 1976.
 2. Mihovil Kombol, Zavod za znanost o književnosti, Liber, Zagreb, 1978.
 3. O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, Mladost, Zagreb, 1978.
 4. Zapisi o Maruliću i drugi komparatistički prilozi, Logos, Split, 1984.
 5. Analize i procjene, Književni krug, Split, 1985.
 6. Tradicija i kontekst, August Cesarec, Zagreb, 1988.
 7. Marko Marulić Marul, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1989.
 8. Poeti i začinjavci, Matica hrvatska, Dubrovnik, 1991.
 9. Komparatističke i romanističke teme, Književni krug, Split, 1993.
 10. Slike iz povijesti hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1994.
 11. Marco Marulić Marulus, Laghi di Plitvice, Lugano, 1994.
 12. Ranjina/Desportes, The Bridge, Zagreb, 1994.
 13. Sedam godina s Marulom, Književni krug, Split,1996.
 14. Traduktološke rasprave, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1996.
 15. Marko Marulić-Marcus Marulus, Marulianum-AMCA,Split-Paris, 1996.
 16. Od Vrlike do Lisabona, komparatistički interventi, Matica hrvatska, Sinj, 1998.
 17. Marko Marulić Marul, Erasmus naklada-Književni krug-Zavod za znanost o književnosti, Zagreb-Split, 1999.
 18. Nove godine s Marulom, Književni krug, Marulianum, Split, 2000.
 19. Marko Marulić, Antologija, Konzor, Zagreb, 2000.
 20. Prepjevni primjeri, Ceres, Zagreb, 2000.
 21. Marulološke rasprave, Konzor, Zagreb, 2002.
 22. Domorodstvo i europejstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.
 23. Vila Lovorka, studije o hrvatskom petrarkizmu, Književni krug, Split, 2004.
 24. Mihovil Kombol 1883.-1955., monografija o opusu, Disput, Zagreb, 2005.
 25. Lijepa naša književnost, Matica hrvatska, Zagreb, 2005.
 26. Stragom struke . Od Petrarke do Lamartinea; od Marulića do Hegedušića, Erasmus naklada, Zagreb, 2006.
 27. Mirko Tomasović, Ljiljana Avirović, La divina traduziome, Hefti-Università de Trieste, Milano 2006.
 28. Nove slike iz povijesti hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.
 29. Domaća tradicija i europski obzor, Književni krug, Split, 2009.
 30. "Qual  è colui che forse di Croazia ..." Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2010.
 31. Neznane i neznani : kroatistički prinosi, Konzor, Zagreb, 2011.

 

Translated books and anthologies:

 1. Dante Alighieri, Vita nuova (s Tonkom Maroevićem), Rijaka, 1970., Zagreb, 1976., Zagreb s. a. (1986.), Zagreb, 1999.
 2. Fernando Pessoa, Posljednja čarolija, Zagreb 1973.
 3. Pet portugalskih pjesnika, Zagreb, 1974.
 4. Nikolas Boileau, Pjesničko umijeće, Zagreb, 1975., Split, 1982., (dvojezično), Zagreb 1999.
 5. Fernando Pessoa, Pomorska pjesan, Rijeka, 1976.
 6. Prepjevi iz romanske lirike, Split, 1979.
 7. Fernando Pessoa,  Dvije poeme Àlvara de Campos (dvojezično), Split, 1982.
 8. Francesco Petrarka, Pjesme Lauri, Zagreb, 1982.
 9. Portugalski kvartet, Zagreb, 1984.
 10. Fernando Pessoa, Poezija, Sarajevo, 1986.
 11. Tirso de Molina, Seviljski zavodnik i Kameni uznik, Dubrovnik, 1987., Zagreb, 1993. (dvojezično)
 12. Prepjevi iz romanskog pjesništva, Split, 1990.
 13. Ranjina/Desportes, Zagreb, 1994.
 14. Torquato Tasso, Ljuvene rane / Le Piaghe d amore, Dubrovnik, 1995.
 15. Francesco Petrarka, Kanconijer, Zagreb, 1996. (dvojezično)
 16. Fernando Pessoa, Izabrane pjesme, Zagreb, 1997., 2007.
 17. Zvonjelice ljuvene Omiš-Zagreb, 1997. (dvojezično)
 18. Antologija francuskog pjesništva (sa Zvonimirom Mrkonjićem), Zagreb, 1998.
 19. Antologija pjesništva francuskog romantizma, Zagreb, 1998.
 20. Sonetti d'amore / Zvonjelice ljuvene, Mongolfiera, Doria di Cassano Jonio, Italia, 2003. (višejezično)
 21. Francesco Petrarka, Pjesme o Lauri, Konzor, Zagreb, 2004. (dvojezično)
 22. Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem, Zagreb, 2009.

 

 


date: 07/21/11
editor: D. Torbica