Personal pages menu


Milan Herak, F.C.A.

Date of birth:

 • 03/05/1917

Place of birth:

 • Brašljevica

Date of death:

 • 04/26/2015

Place of death:

 • Zagreb

Phones:

 • +

Academic titles:

 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts
 • doctor of Science
 • professor emeritus

Institutions:

 • Professor (retired) - Faculty of Science, University of Zagreb
 • - (07/10/2001 - 04/26/2015

Functions in Academy:

 • vice President - Croatian Academy of Sciences and Arts (03/20/1975 - 03/23/1978)

Membership in Academy:

 • full member - Department of Natural Sciences (01/26/1973 - 04/26/2015
 • izvanredni član - Department of Natural Sciences (06/17/1963 - 01/26/1973)

Date and place of birth

 • 1917, Brašljevica (Hrvatska)

Education

 • Klasična gimnazija u Zagrebu (1937),
 • diploma iz prirodnih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1941),
 • doktorat filozofije s tezom iz geologije na istom Sveučilištu (1943),

usavršavanje na Sveučilištu u Beču (1942-43)

Employments

 • Geološko-paleontološki muzej u Zagrebu (1943-1952),
 • Tehnički (danas: Rudarsko-geološko-naftni) fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1952-1958),
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1958-1982),
 • predstojnik Geološko-paleontološkog zavoda (1958-1974)
 • dekan Fakulteta (1964-1966);
 • povremeni konzultant međunarodnih agencija FAO i Unesco,
 • suradnik projektantskih organizacija hidroelektrana u kršu i dr.

Scientific and educational professions

 • docent (1952-1957),
 • izvanredni profesor (1957-1961),
 • redoviti profesor (1961 do umirovljenja 1982)
 • počasno zvanje Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu (2001)

Membership and functions at scientific and professional societies

 • Dopisni (sada: izvanredni) član Hrvatske (tada: Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti (1963-1973),
 • redoviti član (akademik) od 1973;
 • potpredsjednik Akademije (1975-1978);
 • tajnik Razreda za prirodne znanosti (1986-1989),
 • član Predsjedništva Akademije, njezinih vijeća i odbora;
 • dopisni član Oesterreichische Akademie der Wissenschaft (1977) 
 • dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1991);
 • tajnik, predsjednik i počasni član Hrvatskog geološkog društva;
 • član Oesterreichische Geselschaft, Geologische Bundesanstalt (Austrija),
 • član Geologisches Verein (Njemačka),
 • član Association of geoscientists for international development,
 • član Slovenskog geološkog društva, itd.

Awards

 • Nagrada za znanost “Ruđer Bošković” (1968)
 • Nagrada za Životno djelo (1976);
 • odlikovan:
  • Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1961),
  • Spomen-medaljom grada Zagreba (1965),
  • Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1986)
  • Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (1997);
  • Redom Danice hrvatske s likom Rudjera Boškovića (06/28/2012)
 • primio više medalja, plaketa, spomenica i dr.

Scientiphic and professional meetings

 • Međunarodni geološki kongresi u Kopenhagenu (1960, predavač i supredsjedatelj sekcije)
 • Međunarodni geološki kongresi u Montrealu (1972, član Glavnog odbora i supredsjedatelj sekcije),
 • Svjetska konferencija o energiji u Moskvi (1968, supredavač),
 • Svjetski skup o fosilnim vapnenačkim algama u Erlangenu (1976, predsjedatelj i supredavač),
 • Prvi hrvatski geološki kongres u Opatiji (1995, član Počasnog odbora i predavač);
 • sudionik, organizator i predavač na drugim kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Scientific projects

 • Glavni domaći projekti obuhvaćaju područje fosilnih vapnenačkih alga, stratigrafije trijasa, geologije krša i geotektonike, a glavni su međunarodni projekti istraživanje hidrogeologije karbonatnih stijena u sredozemnom prostoru u organizaciji FAO i Unesco (1966-1971, voditelj projekta i koordinator za bivšu Jugoslaviju) i istraživanje sredozemnoga trijasa u korelaciji s globalnim trijasom u organizaciji Unesco-a i Internacionalne unije geoloških znanosti (1973-1982, član Središnjeg odbora, istraživač i koordinator za bivšu Jugoslaviju), i dr.

Educational activity

 • Predavao više kolegija iz područja geologije i paleontologije na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Na prirodoslovno-matematičkom fakultetu uveo nove kolegije paleobotanika, geologija krša i regionalna geologija s geotektonikom, a na Tehničkom fakultetu inženjerska geologija s hidrogeologijom; osnovao poslijediplomski studij iz geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1960);. vodio doktorske i magistarske teze na Sveučilištu u Zagrebu, sudjelovao u ocjenjivačkim i ispitnim odborima u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu i u ocjenjivačkim odborima u Bratislavi i Sofiji.

Publication editing

  • Glavni urednik časopisa Hrvatske akademije
   Acta geologica,
   Krš Jugoslavije i
   Palaeontologia Yougoslavica;
  • glavni urednik knjige “Karst” (1972, Elsevier, Amsterdam).

 

 


updated: 10/14/13
edited by: D. Torbica