Personal pages menu

Articles

 1. Šarić M, Knežević J. Industrijsko-toksikološka zapažanja o nekim kloriranim ugljikovodicima (Some observations on industrial toxicology of some chlorinated hydrocarbons). Arh hig rada toksikol 1957;8:251-69.
 2. Radošević Z, Šarić M, Knežević J, Beritić T. Klinička zapažanja o djelovanju olova na bubreg (Clinical observations of the effect of lead on the kidney). Arh hig rada toksikol 1958;9:233-57.
 3. Šarić M, Hlebec E. Ispitivanja o mogućnosti pojave bubrežnih bolesti kod seoskog stanovništva izloženog olovu (Study of the incidence of kidney diseases in rural population exposed to lead). Lij vjesnik 1959;81:457-64.
 4. Šarić M. Metoda i način provedbe sistematskog pregleda kao oblika zdravstvenog rada u industrijskom poduzeću (Mode and methods for carrying out systematic examinations as a form of health work in industry). Arh hig rada toksikol 1959;10:277-344.
 5. Đurić D, Šarić M, Malek Đ. Vrijednost olova u nekim organima kod osoba koje za života nisu bile specifično izložene olovu (Lead values in some organs in people specifically non-exposed to lead during their life time). Arh hig rada toksikol 1959;10:217-20.
 6. Šarić M, Kosoković S, Zorica M, Beritić T. Profesionalni saturnizam u radnika zaposlenih na izgradnji "Mosta Slobode" (Occupational lead exposure in workers engaged in the construction of “Liberty bridge” in Zagreb). Lij vjesnik 1959;88:803-9.
 7. Šarić M, Prpić-Majić D. Toksična methemoglobinemija u proizvodnji anillinskih boja (Toxic methemoglobinemia in the manufacture of aniline dyes). Arh hig rada toksikol 1960;11:53-60.
 8. Radošević Z, Šarić M, Beritić T, Knežević J. The kidney in lead poisoning. Br J Ind Med 1961;18:222-30.
 9. Šarić M. Systematic health examinations in industry. Ind Med Surg 1961;30:113-18.
 10. Zorica M, Šarić : Azbestoza u tvornici azbestno-cementnih proizvoda (Asbestosis in a manufacture of asbestos – cement products). Arh hig rada toksikol 1961;12:97-118.
 11. Markićević A, Šarić M. Ispitivanje vrijednosti ranog jutarnjeg obroka (doručak) u radnom kolektivu (Effect of an additional early meal in industry). Arh hig rada toksikol 1961;12:119-41.
 12. Prpić-Majić D. Šarić M, Beritić T, Keršanc E. Učinak različitih terapijskih doza kompleksona EDTA na kliničke i laboratorijske znakove trovanja olovom (Effect of various therapeutic doses of complexing agents on clinical and laboratory symptoms of lead poisoning). Arh hig rada toksikol 1962;13:29-43.
 13. Šarić M, Prpić-Majić D, Beritić T. Aktivnost serumske transaminaze u radnika eksponiranih tetraklorugljiku (Activity of serum transaminase in workers exposed to carbon tetrachloride). Arh hig rada toksikol 1962;13:19-27.
 14. Šarić M, Prpić-Majić D, Čudina-Nikšić Z. Aktivnost serumske transaminaze kod profesionalne ekspozicije trikloretilenu (Activity of serum transaminase in occupational exposure to trichlorethylene). Arh hig rada toksikol 1962;13:183-88.
 15. Prpić B, Šarić M, Harmut M. Evaluacija podataka dobivenih zdravstvenom kontrolom osoblja izloženog ionizacijskom zračenju (Estimation des résultats obtenus dans le controle sanitaire du personnel exposé aux radiations). Lij vjesnik 1963;85:179-82.
 16. Prpić-Majić D, Šarić M. Beritić T, Keršanc E. Primjena manjih terapijskih doza kompleksona EDTA kod otrovanja olovom (Application of small therapeutic doses of the complexing agent in lead poisoning). Arh hig rada toksikol 1965;16:125-28.
 17. Vukadinović Đ, Šarić M. Koronarna srčana bolest i hipertenzija kod starijih radnika jednog industrijskog poduzeća (Coronary heart disease and hypertension in a group of workers of an industrial plant). Arh hig rada toksikol 1966;17:379-425.
 18. Šarić M, Vukadinović Đ. Rendgenološke promjene u plućima u smislu difuzne fibroze u vezi s kroničnim bronhitisom (X-ray findings of diffuse pulmonary fibrosis in relation to chronic bronchitis). Tuberkuloza 1967;19:44-8.
 19. Blažević D, Dü rrigl V, Miletić J, Sartorius N, Stary D, Šarić M, Viđen R. Psihičke reakcije na elementarnu nesreću (Psychological reactions to the flood in Zagreb). Lij vjesnik 1967;89:907-21.
 20. Raguž B, Žuškin E, Šarić M, Požega B. Ispitivanje akutnog i kroničnog djelovanja prašine pamuka i vune u jednoj tekstilnoj radionici (The study of acute and chronic action of cotton and wool in a cotton mill). Arh hig rada toksikol 1967;18:165-72.
 21. Stanković D, Pleho A, Šarić M, Vukadinović Đ. Prilog izučavanju oštećenja disajnih organa pri dugotrajnoj ekspoziciji prašini barita (Respiratory impairment due to long –term exposure to barite dust). Arh hig rada toksikol 1968;19:543-58.
 22. Šarić M. Ribić Z. Kronične degenerativne bolesti u radničkom morbiditetu kod nas (Chronic degenerative diseases and workers morbidity). Arh hig rada toksikol 1968;19:163-79.
 23. Vukadinović Đ, Šarić M, Magdić M. Ispitivanje o stavu i mišljenju radnika u vezi prelaska na 42-satni radni tjedan s naročitim osvrtom na početak rada ujutro i organizaciju radnog vremena (Survey of the attitude and opinion of workers conceerning transition to 42 hours working week, with particular reference to the beginning of work in the morning and the working time organization). Organizacija rada 1968;18:87-93.
 24. Prpić-Majić D, Šarić M, Vurdelja B, Beritić T, Markičević A, Keršanc E. Naša iskustva u liječenju otrovanja olovom kelatima (Our experiance in the treatment of lead poisoning with chelates). Arh hig rada toksikol 1969;20(supl):665-77.
 25. Šarić M, Radonić M, Županić V. Klinička i bioptička ispitivanja bubrega kod otrovanja olovom (Clinical and pathological investigations of the kidney in subjects poisoned by lead). Arh hig rada toksikol 1969;20:615-21.
 26. Radonić M, Županić V, Šarić M. Histološke promjene bubrega kod bolesnika s otrovanjem olovom (Hystological changes of the kidney in patients with lead poisoning). Arh hig rada toksikol 1969;20:623-6.
 27. Šarić M, Vukadinović Đ. Prevalencija kroničnog bronhitisa u uzorcima industrijske populacije na području Hrvatske (Prevalence of chronic bronchitis in samples of industrial population in Croatia). Arh hig rada toksikol 1971;22:205-12.
 28. Duraković Z, Šarić M. Prilog epidemiološkom proučavanju koronarne bolesti u industriji Epidemiological study of coronary heart disease in industry). Arh hig rada toksikol 1971;22:297-307.
 29. Šarić M. Kronična nespecifična bolest pluća i profesija (Chronic nonspecific lung disease and occupation). Narodno zdravlje 1971;27:1-4.
 30. Šarić M, Holetić A. Vrijednost subjektivnih simptoma u definiranju kroničnog bronhitisa pri epidemiološkim ispitivanjima u industriji (The value of subjective symptoms in defining chronic bronchitis in epidemiological studies in industry). Arh hig rada toksikol 1971;22:213-9.
 31. Duraković Z, Šarić M. Odnos pušenje prema koronarnoj bolesti u grupi aktivnog stanovništva (Smoking habit in relation to coronary heart disease in a group of workers). Arh hig rada toksikol 1971;22:309-16.
 32. Šarić M. Chronic non-specific lung disease and occupational exposure to dust. Studia laboris et salutis, Report No. 10, Stockholm: National Institute of Occupational Health 1971:173-7.
 33. Horvat V, Šarić M, Vukadinović Đ. Određivanje normalnog raspona arterijskog krvnog tlaka u industrijskoj populaciji (Determination of the normal range of arterial blood pressure in an industrial population). Arh hig rada toksikol 1972;23:255-76.
 34. Šarić M. Prevalence of coalworkers' pneumoconiosis in Yugoslavia. International Conference of Coalworkers' Pneumoconiosis, New York 1971; Ann NY Acad Sci 1972;200:301-5.
 35. Žuškin E, Valić F. Šarić M. Testovi ventilacijske funkcije pluća u epidemiološkim ispitivanjima kroničnih nespecifičnih respiratornih bolesti u industriji (Ventilatory function tests in epidemiological studies of chronic nonspecific respiratory diseases in industry). Arh hig rada toksikol 1973;24:19-35.
 36. Šarić M, Lučić-Palaić S, Pauković R, Holetić A. Djelovanje mangana na respiratorni sistem (Respiratory effects of manganese). Arh hig rada toksikol 1974;25:15-26.
 37. Hrustić O, Šarić M. Odnos navike pušenja i uživanja alkohola prema visini arterijskog krvnog tlaka u skupini aktivnog stanovništva (Study on smoking habit and alcohol consumption in relation to arterial blod pressure in a group of workers). Arh hig rada toksikol 1975;26:15-22.
 38. Šarić M, Dorn V, Šalek I, Vukadinović Đ. Prilog proučavanju prirodnog toka arterijske hipertenzije (Study on the natural course of arterial hypertension). Srpski arhiv 1975;102:769-77.
 39. Šarić M, Hrustić O. Exposure to airborne manganese and arterial blood pressure. Environ Res 1975;10:314-8.
 40. Duraković Z, Šarić M. Odnos navike pušenja prema krvnom tlaku u uzorku industrijskog stanovništva srednje životne dobi (The relationship between smoking and arterial blood pressure in a sample of middle-aged industrial population). Acta med iug 1976;30:39-51.
 41. Šarić M, Kulčar Ž, Zorica M, Gelić I. Malignant tumors of the liver and lungs in an area with a PVC industry. Environ Health Perspect 1976;17:189-92.
 42. Fugaš M, Markićević A, Prpić-Majić D, Rudan P, Seničar Lj, Sušnik J, Šarić M. Health study of a lead exposed population. Arh hig rada toksikol 1975;26(supl):119-37.
 43. Šarić M, Kalačić I, Holetić A. Follow-up of ventilatory lung function in a group of cement workers. Br J Ind Med 1976;33:18-24.
 44. Šarić M, Holetić A. A two year follow-up study of forced expiratory volumes in a group of cement workers with chronic bronchitis. Arh hig rada toksikol 1976;27:119-22.
 45. Šarić M, Lučić-Palaić S, Horton RJM. Chronic non-specific lung disease and alcohol consumption. Environ Res 1977;14:14-21.
 46. Šarić M, Markićević A, Hrustić O. Occupational exposure to manganese. Br J Ind Med 1977;34:114-8.
 47. Mimica M, Šarić M, Malinar M. Mađarić M. Zanimanje stanovništva i pojava čestih kroničnih bolesti (Occupation and prevalence of chronic diseases). Arh hig rada toksikol 1977;28:243-57.
 48. Mimica M, Šarić M, Malinar M, Mađarić M. Prevalencija čestih kroničnih bolesti u našoj populaciji (Prevalence of frequent chronic diseases in the Yugoslav population). Lij vjesn 1977;99:273-57.
 49. Mimica M, Šarić M, Malinar M. Pušenje duhana kao uzrok kronične nespecifične bolesti pluća (Tobacco smoking as a cause of chronic nonspecific lung disease). Arh hig rada toksikol 1978;29:289-304.
 50. Mimica M, Šarić M, Malinar M, Mađarić M. Varijabilnost respiratornih simptoma i znakova u populaciji u razmaku od tri godine (Variability of respiratory symptoms and signs in a population group over a period of three years). Acta med iug 1978;32:235-42.
 51. Mimica M, Šarić M, Malinar M, Mađarić M. Kronična nespecifična bolest pluća u Hrvatskoj (Chronic nonspecific pulmonary disease in Croatia). Lij vjesn 1978;100:280-4.
 52. Mimica M, Šarić M, Fugaš M, Malinar M. Prevalencija kronične nespecifične bolesti pluća u odnosu na onečišćenje zraka, klimu i pušenje (Prevalence of chronic nonspecific lung disease in relation to climatic conditions, air pollution and smoking habit). Lij vjesn 1978;100:213-7.
 53. Mimica M, Šarić M, Malinar M. Naša ispitivanja o navici pušenja (A study of the smoking habit in Yugoslavia). Arh hig rada toksikol 1978;29:209-18.
 54. Šarić M, Gomzi M, Hrustić O, Pauković R, Rudan P. Respiratory impairment in the electrolytic extraction of aluminium. Int Arch Occup Environ Health 1979;42:217-21.
 55. Šarić M, Žuškin E, Gomzi M. Bronchoconstriction in potroom workers. Br J Ind Med 1979;36:217-21.
 56. Rudan P, Gomzi M, Žuškin E, Šarić M. Anthropometric and physiological properties in the determination of biological distances. Hum Hered 1979;29:77-81.
 57. Žuškin E, Šarić M, Bouhuys A. Airway responsiveness in workers processing polyester resins. J Occup Med 1979;21:825-7
 58. Šarić M, Gomzi M. Nonspecific respiratory impairment in exposure to some industrial dusts. Acta Biol Med Exp 1980;5:47-51.
 59. Hrustić O, Šarić M. Utjecaj ambijentalne ekspozicije manganu na respiratorni sistem - istraživanja na školskoj djeci kao modelu (A school children study on the respiratory effects of air-borne manganese). Arh hig rada toksikol 1980;31:149-64.
 60. Žuškin E, Šarić M. Ispitivanja ventilacijske funkcije pluća i procjena funkcionalne sposobnosti (Ventilatory function testing and the evaluation of working capacity). Ergonomija 1980;7:5-19.
 61. Krstić-Burić M, Šarić M, Momčilović B. Ocjena vrijednosti laičke ankete o kroničnom bronhitisu u segmentu gradskog stanovništva (The evaluation of self administered questionary on chronic bronchitis in random sample of urban population). Pluć bol tuberk 1980;32:24-33.
 62. Mimica M, Šarić M, Malinar M, Mađarić M. Kronične bolesti i tegobe u mlađeg stanovništva s obzirom na skupine zanimanja (Chronic diseases and complaints in younger population with regard to occupation). Arh hig rada toksikol 1980;31:201-8.
 63. Žuškin E, Bouhuys A, Šarić M. Lung function changes by ethanol inhalation. Clin Allergy 1981;11:243-8.
 64. Šarić M, Fugaš M, Hrustić O. Effects of urban air pollution on school-age children. Arch Environ Health 1981;36:101-8.
 65. Šarić M. Ishemična bolest srca, bolesti cirkulatornog sistema i bolesti bubrega u stanovništvu područja s talionicom olova (Ischaemic heart disease, diseases of circulatory system and diseases of the kidney in a population living in a lead smeltery area). Arh hig rada toksikol 1981;32:3-19.
 66. Fugaš M, Šarić M. Health study of a lead exposed population. U: Lymann D.R. et al. eds. "Environmental Lead" Ecotoxicology and Environmental Quality Series. New York: Academic Press, 1981:145-68.
 67. Šarić M, Žuškin E, Gomzi M. Possible mechanism of airway responses in occupational exposure to respiratory irritants. Ann Occup Hyg 1982;26:657-61.
 68. Šarić M, Gomzi M, Hrustić O. Comparison of measured and predicted ventilatory volumes in selected groups of industrial workers. Scand J Work Environ Health 1982;8(Suppl):111-6.
 69. Tomić T, Šarić M. Biološki učinak ambijentalne izloženosti cementnoj prašini (Biological effect of ambiental exposure to cement dust). Arh hig rada toksikol 1982;33:3-16.
 70. Hrustić O, Gentilizza M, Šarić M. Utjecaj onečišćenja zraka u području s tvornicom cementa na ventilacijsku funkciju pluća školske djece (The effect of air pollution in an area with a cement plant on ventilatory lung function in school children). Arh hig rada toksikol 1982;33:297-305.
 71. Hrustić O, Šarić M. Utjecaj nekih socijalno-ekonomskih faktora na učestalost akutnih respiratornih bolesti (The influence of socio-economic factors on the incidence of acute respiratory diseases). Arh hig rada tokiskol 1983;34:209-15.
 72. Škreb Y, Šarić M. The effects of ultraviolet radiation on occupationally exposed workers. Arh hig rada toksikol 1983;34:275-86.
 73. Krstić-Burić M, Šarić M. Važnost ranog otkrivanja i liječenja oboljelih od opstruktivne plućne bolesti za sprečavanje respiratorne invalidnosti (The importance of early detection and therapy of chronic obstructive lung disease in the prevention of respiratory disability). Med Jad 1983;12:17-22.
 74. Šarić M. Reproduction and exposure to lead. Ann Acad Med 1984;13(Suppl):383-8.
 75. Godnić-Cvar J, Šarić M. Ventilacijske funkcije pluća i antropometrijske karakteristike (Lung function indices and anthropometric properties). Arh hig rada toksikol 1985;36:231-7.
 76. Šarić M, Godnić-Cvar J, Gomzi M, Štilinović L. The role of atopy in potroom workers' asthma. Am J Ind Med 1986;9:239-42.
 77. Šega K, Šarić M, Kalinić N. Potential cause of delayed bronchoconstrictive effect of occupational exposure to upper respiratory irritants. Acta Biol Med Exp 1986;11:175-83.
 78. Krapac L, Šarić M. Položaj tijela pri radu, fizičko opterećenje i cervikobrahijalni sindrom (Body position at work, phisical load and cervicobrachial syndrome). Zaštita 1987;13:45-7.
 79. Žuškin E. Skurić Z, Kanceljak B, Šarić M. Effect of coffee and tea dust in industrial workers. Ann Occup. Hyg 1988;32(Suppl 1):315-9.
 80. Pavlović M, Čapeta R, Kanceljak-Macan B, Šarić M, Ribarić M, Malinar M. Reevaluacija gubitka radne sposobnosti kroničnih bronhitičara i funkcijski kriteriji u mirovanju (Disability reassessment in chronic bronchitics and pulmonary functional criteria). Arh hig rada toksikol 1989;40:191-203.
 81. Balić J, Kansky A, Šarić M. Uzroci učestale pojave kožnih teleangiektazija u radnika u elektrolitskoj ekstrakciji aluminija (Etiology of skin-teleangiectasia in workers employed in electrolytic extraction of aluminium). Acta derm iug 1990;17:61-8.
 82. Čala D, Šarić M, Godnić-Cvar J. Fizičko opterećenje i bronhijalna hiperreaktivnost radnika u proizvodnji aluminija (Physical load and bronchial hyperreactivity among the aluminium electrolysis workers). Arh hig rada toksikol 1990;41:267-74.
 83. Šarić M. Mogućnost utvrđivanja medicinskih kriterija za ocjenu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti (Possibility of establishing medical criteria estimating temporary work disability as result of illness). Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku 1989;6:31-6.
 84. Tocilj J, Dujić Z, Boschi S, Šarić M. Correlation between radiological and functional findings in workers exposed to crysotile asbestos. Med Lav 1990;81:373-81.
 85. Dujić Ž, Tocilj J, Šarić M. Early detection of interstitial lung disease in asbestos exposed non-smoking workers by mid-expiratory flow rate and high resolution computed tomography. Br J Ind Med 1991;48:663-4.
 86. Šarić M, Marelja J. Bronchial hyperreactivity in potroom workers and prognosis after stopping exposure. Br J Ind Med 1991;48:653-5.
 87. Vidaček S, Šarić M. Cirkadijurne varijacije budnosti, spremnosti za rad i radnih sposobnosti (Circadian variations in alertness, readiness for work and work efficiency). Arh hig rada toksikol 1991;42:13-25.
 88. Vahter M, Berglund M, Slorach S, Friberg L, Šarić M, Xingquan Z, Fujita M. Methods for integrated exposure monitoring of lead and cadmium. Environ Res 1991;56:78-89.
 89. Budinščak V, Goldoni J, Šarić M. Hematološke promjene u radnika izloženih radiovalnom zračenju (Haematological changes in workers exposed to radiowave and microwave radiations). Arh hig rada toksikol 1991;42:367-73.
 90. Blanuša M, Telišman S, Hršak J, Fugaš M, Prpić-Majić D, Šarić M. Assessment of exposure to lead and cadmium through air and food in inhabitants of Zagreb. Arh hig rada toksikol 1991;42:257-66.
 91. Šarić M. Epidemiological studies as a contribution to research of the toxicity of manganese (in Chech). Prac Lek 1991;43:111-4.
 92. Dujić J, Tocilj J, Boschi S, Šarić M, Eterović D. Biphasic lung difusing capacity - detection of early asbestos induced changes in lung function. Br J Ind Med 1992;49:260-7.
 93. Šarić M. Occupational and environmental exposures and nonspecific lung disease - A review of selected studies. Isr J Med Sci 1992;28:509-12.
 94. Goldoni J, Bobić J, Šarić M. Psychological and ergonomic aspects of work with video display terminals. Arh hig rada toksikol 1992;43:219-26.
 95. Čeović S, Hrabar A, Šarić M. Epidemiology of Balcan endemic nephropathy. Food Chem Toxicol 1992;30:183-8.
 96. Šarić M, Godnić-Cvar J, Marelja J. Follow-up of airway reactivity in potroom workers in relation to exposure. Med Lav 1992;83:418-21.
 97. Štambuk N, Trbojević-Čepe M, Ćurković T, Bradarić N, Šarić M, Dujmov I, Vogrinc Ž, Vrebalov, Cindro V. IgG and IgE response in cerebrospinal fluid and aqueous humor. Part 1: A comparative study of IgE. Neurol Croat 1993;42:211-25.
 98. Štambuk N, Trbojević-Čepe M, Turković T, Bradarić N, Zekan Lj, Šarić M, Dujmov J, Križelj V. IgG and IgE response in cerebrospinal fluid and aqueous humor. Part 2: A comparative study of IgG. Neurol Croat 1993;42:277-86.
 99. Šarić M, Vukšić M, Marelja J. Can the occurrence of bronchial asthma in potroom workers be prevented? Arh hig rada toksikol 1993;44:317-20.
 100.   Šarić M, Vujović M. Malignant tumours in an area with an asbestos processing plant. Public Health Rev 1994;22:293-303.
 101.   Ćurin K, Šarić M. Cancer of the lung, pleura, larynx and pharynx in an area with asbestos-cement plant. Arh hig rada toksikol 1995;46:289-300.
 102.   Šarić M, Ćurin K. Malignant tumours of the gastrointestinal tract in an area with an asbestos-cement plant. Cancer Letters 1996;103:191-9.
 103.   Šarić M, Vujović M, Krleža K. On environmental occupational epidemiology. Rad HAZU 1996;469 XXVIII:37-48.
 104.   Gomzi M, Šarić M. Respiratory impairment among children living in the vicinity of a fertilizer plant. Int Arch Occup Environ Health 1997;70:314-20.
 105.   Šarić M, Piasek M. Metal exposure studies: role of toxicology and epidemiology in public health policy. Arh hig rada toksikol 1997;48:307-17.
 106.   Šarić M. Pylice pluc – wybrane problemy: “Etiologiezny” i “Czynnościowy” (Pneumoconioses – two problems selected for consideration: “aetiological” and “fuctional”) Medycyna pracy 1998;XLIX(Supl. 11):33-9.
 107. M. Šarić, M. Piasek, Envirimental exposure to manganese and combinated exposure to gaseous upper respiratory irritants: mechanism of action and adversse health effects, Rev. Environ. Health 2000; 15:405-411
 108. Ćurin K, Šarić M, Strnad M. Incidence of malignant pleural mesothelioma in coastal and continental Croatia: Epidemiological study, CMJ 2002; 43(4): 498-502
 109. Šarić M. Asbestos exposure and asbestos-related diseases in Croatia. Eur J Oncol. Library 3. 2004:17-24.
 110. Manfredi JJ, Dong J, Liu W-J, Resnick-Silverman, Qiao R, Chahinian P, Šarić M, Gibbs AR, Phillips JI, Murray J, Axten CW, Nolan RP, Aaronson SA. Evidence against a role for SV40 in human mesothelioma. Cancer Res 2005;65:2602-9.
 111. Šarić M, Ćurin K, Varani V.M. The role of polio-vaccine in pleural mesothelioma - an epidemiological opservation. Coll Antropol. 2008;32;315-319.

updated: 04/1009