Personal pages menu

Teaching activity

SUDJELOVANJE U NASTAVI

 • Dodiplomska nastava
 1. Anatomija čovjeka, Zavod za anatomiju “Drago Perović” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1965. - 1970.
 2. Funkcionalna anatomija sustava za kretanje, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1964. - 1971.
 3. Anatomija i fiziologija čovjeka, Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1966. - 1970.
 4. Anatomija i fiziologija čovjeka, Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu, 1964. - 1971.
 5. Ortopedija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 197O. , redoviti profesor. Športska medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1998.
 6. Športska medicina, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, od 2000.
 • Poslijediplomska nastava
 1. Ortopedija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1974., redoviti profesor
 2. Znanstveni magistarski i doktorski studij, od 2000.,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,redoviti profesor
 3. Sportska medicina,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1985., redoviti profesor
 4. Biomedicina, PMF Sveučilišta u Zagrebu, od 1980., redoviti profesor
 5. Školska medicina,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1986., redoviti profesor
 6. Reumatologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1990.,redoviti profesor
 7. Osiguravateljna medicina,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1995.,redoviti profesor
 8. Športska traumatologija, Medicinski fakultet u Splitu, od 1999., redoviti profesor

MANUALS AND EDUCATIONAL PAPERS


MENTORSTVA

 • Magistarski radovi
 1. Josip Kolačko, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1981.
 2. Radomir Nedeljković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1980.
 3. Nenad Domazet, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1979.
 4. Tajana Ćićin Šain-Bajraktarević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1986.
 5. 5.Branko Romčević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1982.
 6. Boris Matijašević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1983.
 7. Aleš Demšar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1986.
 8. Todor Pantić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1987.
 9. Dubravka Došen, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1987.
 10. Miroslav Srečković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1989.
 11. Vedran Šarić, PMF Sveučilišta u Zagrebu,1981.
 12. Petar Pušin, PMF Sveučilišta u Zagrebu,1979.
 13. Ivan Kristofić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1983.
 14. Dora Brezovečki, PMF Sveučilišta u Zagrebu,1984.
 15. Vladimir Kovač, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu1984.
 16. El-Zeddam Salah, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.
 17. Boris Pavlin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1990.
 18. El-Mahdi Sweedan, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu1990.
 19. Sanda Dubravčić-Šimunjak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu1992.
 20. Ivan Bojanić, PMF Sveučilišta u Zagrebu,1991.
 21. Ludvik Travnik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1993.
 22. Goran Ribarić, PMF Sveučilišta u Zagrebu, 1996.
 23. Tomislav Đapić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
 24. Irenko Bajok, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.
 25. Aleksandra Einfalt-Šomen, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,2002.
 26. Aleksandar Stošić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,2003.
 • Disertacije
 1. Olga Lulić-Dukić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
 2. Radomir Nedeljković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
 3. Branko Romčević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.
 4. Omar Abu-Shiha, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.
 5. Mira Lončar-Dušek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.
 6. Katarina Zdravčević-Šakić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.
 7. Boris Matijašević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.
 8. Boris Nemec, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1989.
 9. Andrej Ivanovski, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.
 10. Gligor Džolev, Medicinski fakultet Sveučilišta u Skopju, 1990.
 11. Miroslav Smerdelj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
 12. Sanda Dubravčić-Šimunjak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 13. Radovan Mihelić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001.
 14. Tomislav Đapić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
 15. Željka Hundić-Hašpl, Medicinski fakultet Sveučiliušta u Zagrebu, 2004.
 16. Ivica Lucijanić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
 17. Mladen Mađarević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
 18. Tomislav Smoljanović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
 19. Alan Ivković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
 20. Igor Borić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Diplomski radovi
Ukupno 57

OSTALE NASTAVNE DJELATNOSTI

U dodiplomskoj nastavi iz predmeta anatomija uveo je nove oblike seminarskog rada i u tu svrhu publicirao samostalno ili s ostalim članovima Katedre za anatomiju potrebne nastavne tekstove.U dodiplomskoj nastavi iz ortopedije uveo je dio nastave o športskoj traumatologiji i bio glavni organizator pri uvodjenju turnusne nastave iz ortopedije. U poslijediplomskoj nastavi uveo je nove kolegije kao što je npr. “Gonologija” i “Športska traumatologija” u okviru poslijediplomske nastave iz ortopedije.Zatim je u okviru poslijediplomske nastave iz školske medicine uveo kolegij “Ortopedija školske dobi”,a u okviru poslijediplomskog studija iz reumatologije “Operacijsko liječenje bolesnika s reumatoidnim artritisom”. U poslijediplomskom studiju iz športske medicine u cijelosti je izmijenio sadržaj i način provodjenja kolegija “Športska traumatologija”. Kandidat je bio izabran i za nastavnika na poslijediplomskom studiju iz ortopedije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Skopju,a bio je gostujući nastavnik i na inozemnim medicinskim fakultetima kako je to navedeno u točki I./ H. Posebno je vrijedna inicijativa u povezivanju kliničke nastave s nastavom na temeljnim medicinskim predmetima,tj. nastava kliničke anatomije sa studentima prvog semestra u području osteologije i sindezmologije.Ovaj oblik nastave visoko je ocjenjen od samih studenata i svake godine se proširuje i obogaćuje novim oblicima i sadržajima.
Školske godine 1998/99. prvi puta u povijesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu uvedena je u dodiplomsku nastavu športska medicina, tj. profesor Pećina je kao nositelj oformio u okviru malih izbornih predmeta za studente V i VI godine medicine kolegij “športska medicina”.

 

 


updated: 05/27/15
updated: 02/21/13
updated: 01/18/11
updated: 09/09/2009
edited by: D. Torbica