Personal pages menu

Membership and functions in scientific and professional bodies
 

 1. Hrvatski liječnički zbor (HLZ) - član od 1964. godine i obnašao mnogobrojne funkcije (član i tajnik Glavnog odbora, član, tajnik i predsjednik pojedinih Sekcija Zbora, predsjednik Suda časti); predsjednik Hrvatskog ortopedskog društva od 1997. godine, član više društava HLZ-a
 2. Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa (HUOT) osnivač i član od 1992. god., potpredsjednik 1992.-1994.
 3. Hrvatska akademija medicinskih znanosti (HAMZ) - izvanredni član od 1981, a redovni od 1988. godine
 4. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) - član suradnik od 1990., reizabran 2000., redoviti član izabran 2004.
 5. Jugoslavensko udruženje ortopeda i traumatologa (JUOT) - član od 1970,član Upravnih odbora,predsjednik 1988 - 1990.
 6. Svijetsko udruženje ortopeda i traumatologa (SICOT) - član od 1979., nacionalni delegat Hrvatske od 1992., član International Committee, član Membership Committee
 7. Societe Francaise de Chirurgie Orthopedique et Traumatologique (So.F.C.O.T.), član od 1980., počasni član od 2012
 8. Societe International de Recherche Orthopedique et de Traumatologie (SIROT), član od 1981.
 9. European Spinal Deformities Society (ESDS) , osnivač i član od 1982., vice-president od 1989 - 1992.
 10. International Knee Society (IKS), član od 1983.
 11. Club Italiano di Chirurgia del Ginochio, član od 1983.
 12. European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), osnivač i član od 1984.
 13. Hellenic Orthopaedic and Traumatology Society, počasni član od 1986.
 14. College Europeen de Traumatologie du Sport (CETS), član od 1990.
 15. International Association of Olympic Medical Officers, član od 1992.
 16. Mediteranean Tricontinental Medical Association, osnivač i član od 1993.
 17. New York Academy of Sciences, član od 1996.
 18. American Academy of Orthopaedic Surgeons, član od 1997.
 19. European Calcified Tissue Society, član od 1999.
 20. International Federation of Sports Medicine, član od 2000.
 21. Hrvatski nacionalni odbor “Desetljeće kosti i zglobova”, nacionalni koordinator od 2004. - 2010.
 22. Češko ortopedsko i traumatološko  društvo, počasni član, 2004

 

 

 


updated: 02/21/13
updated: 01/18/11
updated: 06/12/08
edited by: D. Torbica