Personal pages menu

Books

  • M. Hraste: Mehaničke operacije/ Inženjerstvo disperznih sustava, Sveučilišna naklada, Zagreb 1990.
  • M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Hinus Zagreb 2003.