Professional and Review Papers

 

 1. Neki toponimi pazinskog područja, Riječka revija, XII, 9, Rijeka 1963., str. 698.-703.
 2. Dokumenti jednog vremena, Istarski mozaik, III, 1-2, Pula 1965., str. 29.-38.
 3. Kronika o mrtvim kronikama, isto, str. 65.-68.
 4. Problematika kronoloških podataka o drugom naseljavanju „Slavena” u Istri, Istarski mozaik, IV, 2, Pula 1966., str. 91.-98.
 5. Prilozi Dragovana Šepića političkoj historiji Istre (od početka XX. stoljeća do kraja godine 1918.), Riječka revija, XV, 3-4, Rijeka 1967., str. 335.-342.
 6. Građa za bibliografiju historije i kulture Istre (prilozi jugoslavenskih autora) 1945.-1967., Istarski mozaik, V, 4-5, Pula, 1967., str. 299.-312. (I. dio); isto, V, 6, str. 405.-413. (II. dio).
 7. In memoriam Tonu Perušku (Premantura, 27. veljače 1905. - Pula, 27. srpnja 1967.), Istarski mozaik, V, 4-5, Pula 1967., str. 183.-186.
 8. Marginalija o poetskom i mistično-religioznom karakteru sakralnih formula u knjigama umrlih od 16. do 18. stoljeća na Puljštini (posebno u selu Ližnjanu), isto, str. 254.-256.
 9. O jednom tendencioznom i preživjelom iskrivljavanju historije i kulture hrvatskoga naroda u Istri, Riječka revija, XV, 1, Rijeka 1967., str. 79.-94.
 10. Građa za bibliografiju historije i kulture Istre (prilozi jugoslavenskih autora) 1945.-1967., Istarski mozaik, VI, 1-3, Pula 1968., str. 169.-170. (III. dio).
 11. Da li je istarska prošlost zaista „quantité negligeable” hrvatske historiografije?, Dometi, I, 2-3, Rijeka 1968., str. 101.-103.
 12. Stavovi Carla De Franceschija prema „Istarskom razvodu” izneseni u njegovim pismima Ivanu Kobleru i Šimi Ljubiću, Istarski mozaik, VI, 5-5, Pula 1968., str. 457.-461.
 13. Varijacije na temu: historiographia histriensis croatica, Dometi, II, 10, Rijeka 1969., str. 70.-74.
 14. Znanstveni radovi o Istri (koje financira Fond za naučni rad SR Hrvatske), Istarski mozaik, VII, 2, Pula 1969., str. 90.-95.
 15. Kulturno-prosvjetna nastojanja u Pazinu i okolici prema pismima Jakova Volčića (druga polovica XIX. stoljeća), Istarski mozaik, VII, 5, Pula 1969., str. 42.-46.
 16. Postanak nekih sela povrh Limske drage nedaleko Kanfanara, Kalendar Jurina i Franina, Rijeka 1969., str. 180.
 17. Kako je prezime Crnobor pretvoreno u Crnobori?, Kalendar Jurina i Franina, Rijeka 1969., str. 196.-197.
 18. Prvi istarski tabor u Zarečju, Kalendar Jurina i Franina, Pula 1970., str. 59.-60.
 19. Građa za bibliografiju historije i kulture Istre (prilozi jugoslavenskih autora) 1945.-1967., Istarski mozaik, VII, 3-4, Pula 1969., str. 121.-122. (IV. dio); VII, 5, str. 42.-46., 115.-117. (V. dio); VIII, 1, 1970, str. 76.-78. (VI. dio).
 20. Barbanski odaziv (Jedno pismo Josipa Antuna Batela Ivanu Kukuljeviću), Dometi, III, 5, Rijeka 1970., str. 67.-74.
 21. Bilješka o ličnosti čije ime nosi škola, U: Deset godina Više ekonomske škole „Dr. Mijo Mirković” 1960-1970, Pula 1970., str. 3.-6. 
 22. Interes Ivana Kukuljevića za istarske starine, Forum, X, 1-2, Zagreb 1971., str. 285.-303.
 23. Neki podaci o hajducima u južnoj Istri i sudskom procesu protiv njih (1671.-1675.), Istarski mozaik, IX, 4-5, Pula 1971., str. 117.-129.
 24. Neke pripomene u vezi s najavljenom biografijom povijesnih radova (1965.-1975.), isto, str. 141.-142.
 25. Pokret proštinskih seljaka god. 1921., Kalendar Jurina i Franina 1972., Pula, str. 53.-56.; Istarska Danica 1972., Pula, 157.-161.
 26. Politička povijest kaštela Bale do početka XVII. stoljeća, Istarski mozaik, XV, 1, Pula 1973., str. 38.-46.
 27. Dva mletačka projekta za reguliranje porečke i rovinjske luke u drugoj polovici XVII. stoljeća, isto, str. 58.-65.
 28. Jedna malo poznata seljačka buna u Istri godine 1653., Kalendar Jurina i Franina, Pula 1973., str. 79.-82.
 29. Novi podaci o bolestima i epidemijama u južnoj Istri u prvoj polovini XIX. stoljeća, isto, str. 180.-183.
 30. Etničke prilike u Istri u XVI. i XVII. stoljeću, Istra, XII, 7-8, Pula 1974., str. 87.-91.
 31. Na marginama povijesti, isto, str. 91.-96.
 32. Istra u plamenu Uskočkog rata, Istra, XIII, 3, Pula 1975., str. 49.-65.
 33. Naša i evropska veličina (uz 400. obljetnicu smrti Matije Vlačića Ilirika), Kalendar Jurina i Franina 1975., Pula, str. 84.-85.
 34. Pregled istarske historiografije 1965.-1975. (razdoblje od VI. do konca XVIII. stoljeća), Istra, XIII, 4, Pula 1975., str. 100.-107.
 35. Ivan Kukuljević Sakcinski i Istra (prigodom 160. obljetnice rođenja), Istra, XIII, 7, Pula 1975., str. 51.-60.
 36. Etnički sastav pučanstva Labina u XVI. stoljeću, Istra, XIII, 8, Pula 1975., str. 42.-46.
 37. The Middle Ages i Under Foreign Domination (suradnik u dijelovima teksta o istarskoj historiografiji), U: The Historiography of Yugoslavia 1965-1975, The Association of Yugoslav Historical Societies, Beograd 1975.
 38. Pod Mlecima, U: Poreč: fotomonografija, Žminj-Poreč 1975., str. 15.-20.
 39. Buzeština u doba Uskočkog rata, Buzetski zbornik, knj. 9., Pula 1976., str. 99.-108.
 40. Političke prilike i granični sukobi u Istri u doba nastanka „Istarskog razvoda”, Istra, XIV, 6-7, Pula 1976., str. 10.-15.
 41. Ivan Kukuljević Sakcinski i istarske starine (prigodom 160. obljetnice rođenja), Kalendar Jurina i Franina 1976., Pula, 277.-278.
 42. O nekim sastavnicama tzv. lokalne povijesti, Istra, XV, 2-3, Pula 1977., str. 51.-57.
 43. Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre. Svezak I.: Povijesni spomenici Istre, JAZU, Zagreb 1977. (suradnik zajedno s Miroslavom Kurelcem i Darinkom Munićem).
 44. Otmice udovica i djevojaka u nekim selima jugoistočne Istre, Kalendar Jurina i Franina 1977., Pula, str. 217.-218.
 45. Hajduci u južnoj Istri, Kalendar Jurina i Franina 1978., Pula, str. 133.-136.
 46. Pusta zemlja. Kolonizacija mletačkog dijela Istre, Istra, XVII, 3, Pula 1979., str. 67.-69.
 47. Prebivališta melankolije, bolesti i smrti, Istra, XVII, 4, Pula 1979., str. 33.-45.
 48. Jedna ekološka inicijativa 1623.-1624., Kalendar Jurina i Franina 1979., Pula, str. 101.-104.
 49. Ulcinjski gusari u Istri, Kalendar Jurina i Franina 1980., Pula, str. 169.-172.
 50. Društvene strukture u Istri (16. do 18. stoljeća), U: Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. do početka 20. stoljeća), uredila Mirjana Gross, Zagreb 1981., str. 127.-152.
 51. Istarske gladne godine (1709.-1740.), Kalendar Jurina i Franina, Pula 1981., str. 98.-102.
 52. Žitni tranzit i porečka luka godine 1528., Istra, XX, 5-6, Pula 1982., str. 108.-112.
 53. “Vrtlari tajanstvena stabla”: svijest i savjest povjesničara pred korijenjem historije, Dometi, XVI, 11, Rijeka 1983., str. 7.-47.
 54. Jedno selo i ljudska jedinka u ratnome nevremenu: Karojba i seljakinja Jela u Uskočkom ratu (god. 1616.), U: Karojba i okolica, Zbornik, 1, Karojba 1983., str. 61.-74.
 55. Od XIV. do XX. stoljeća, U: Pula - tri tisuće godina grada (ured. Krešimir Čuturilo i Mario Kalčić), Istarska naklada, Pula 1984., str. 55.-63.
 56. Tajna lokve Pekišić. Mračni događaji u Proštini godine 1747., Kalendar Jurina i Franina, Pula 1983., str. 71.-74.
 57. Razbijeni migracijski val: propast Bolonjaca u južnoj Istri (1560.-1567.), Istra, XXIII, 3-4, Pula 1985., str. 127.-142.
 58. Pula: From the 14th to the 20th Centuries, U: Pula, Pula 1985., str. 55.-63.
 59. Pod mletačkom upravom - Sotto il dominio di Venezia, U: Bujština - Il Buiese, Buje-Buie 1985., str. 57.-83. (u suradnji s koautorima; pisac i redaktor teksta).
 60. Grad i njegovo brodogradilište 1856.-1947., U: Uljanik (monografija), Zagreb 1986., str. 9.-19.
 61. Mariju Kalčiću - in memoriam (1934.-1986.), Istra, XXIV, 5, Pula 1986., str. 3.-5.
 62. “Istra se zove različitost”: Kolonizacijski i etnički iceberg XVI.-XVIII. stoljeća, Istra, XXV, 5-6, Pula 1987., str. 167.-173.
 63. Arheografska djelatnost Petra Strčića, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXIX., Pazin-Rijeka 1987., str. 275.-279.
 64. Razbojništvo u Proštini u drugoj polovici XVIII. stoljeća, Prilozi o zavičaju, sv. 5., Čakavski sabor, Pula 1988., str. 73.-82.
 65. Istra (XVI.-XVIII. stoljeće) - povijesni pregled, U: Enciklopedija Jugoslavije, 5, JLZ „Miroslav Krleža”, Zagreb 1988., str. 637.-642.
 66. Teške godine u Istri u XVII. stoljeću (Odlomci iz knjige „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615.-1618.“), U: Ivan Kampuš - Ivo Makek, Čovjek u svom vremenu 2. Povijesna čitanka za VI. razred osnovne škole, IV. izdanje, Zagreb 1988., str. 129.-130.
 67. Reminiscencije na kratke susrete s profesorom Šidakom, Historijski zbornik, god. XLI., Zagreb 1988., str. 3.-6.
 68. Zbirka povijesne memorije i mediator znanja o prošlosti (VDAR / VHAR / VHARP) (Uz 35. obljetnicu uspješne nakladničke djelatnosti), Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXX., Pazin-Rijeka 1988., str. 9.-17.
 69. Carlo De Franceschi: Predgovor knjizi njegovih „Uspomena”, Bilješke uz tekst, Čakavski sabor, edicija „Istra kroz stoljeća”, Pula-Rijeka 1989., str. 177.-230.
 70. Vodnjanski pučki mikrokozmos između hereze i suživota, Predgovor knjizi Fulvia Tomizze, Kada je Bog napustio crkvu: Život i vjera u jednom istarskom trgovištu u 16. stoljeću, Pula 1989., str. 119.-126.
 71. Pogledi Dragovana Šepića na „jadranski iredentizam”, Arhivski vjesnik, XXXII, 33, Zagreb 1989., str. 35.-40.
 72. Korijenje „iskorijenjenih”: Neka razmatranja o kulturi i historiografiji talijanske narodne grupe u Istri, Istra, XXVIII, knj. 117., n. s., 1-2, Pula 1990., str. 23.-26.
 73. U početku bijahu sir i crvi: Ekscentrična „kozmogonija” ili „mentalna revolucija?”, Istra, XXVIII, knj. 117., n. s., 1-2, Pula 1990., str. 67.-71.
 74. In memoriam di Danilo Klen, Qualestoria, XVIII, 2-3, Trieste 1990., str. 359.-360.
 75. Istarska kuriozna događajnica: „Morski monstrum koji je izazvao jezivi strah”, Kalendar Jurina i Franina, Pula 1991., str. 64.-68.
 76. Istarska bjelokost za Donatella: Slava istarskog kamena između Ravenne, Venecije i Loreta, Kalendar Jurina i Franina, Pula 1992., str. 38.-41.
 77. Srednjovjekovne teme u djelu Danila Klena, U: Život i djelo dr. Danila Klena (1910.-1990.), Posebna izdanja Historijskog arhiva u Rijeci, 11, Rijeka 1993., str. 35.-42.
 78. Bibliografija radova Petra Strčića iz arhivske oblasti, Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, sv. XXXIII.-XXXIV., Rijeka 1993., str. 197.-217.
 79. Istra: posebnosti i općehrvatski kontekst, Društvena istraživanja, II, 6-7, Zagreb 1993., str. 567.-568.
 80. Rovinj: Fragmenti za povijesni portret grada, U: Rovinj-Rovigno (monografija), Garmond, Zagreb 1994., str. 7.-15.
 81. Itinerar istarskih tisućljeća, Katalog izložbe Dva tisućljeća pisane riječi u Istri, Povijesni muzej Istre, Pula 1994., str. 33.-36.
 82. „Prašina povijesti” i civilizacijska dostignuća, U: Istra: tirkizni sjaj kristala, Libar od grozda, Pula 1994., str. 8.-23.
 83. Buzeština, Istra, Europa. Uz dvadeset svezaka „Buzetskog zbornika”, Buzetski zbornik, knj. 20., Buzet 1995., str. 5.-6.
 84. Biskupska vizitacija u južnoj Istri, Istarska Danica 2000., Pazin 1999., str. 138.-143.
 85. Jadransko priobalje: reporterski zapisi i romantične vizije Charlesa Yriartea, U: Istra & Dalmacija, Zagreb 1999., str. 5.-9.
 86. Epistolarno svjedočanstvo o monsinjoru Boži Milanoviću (Uz 110. obljetnicu rođenja i 20. obljetnicu smrti karizmatičnog Istranina), Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. XXXIX., knj. LXXII., br. 1-3, Zagreb 2000., str. 226.-245.
 87. Na velikoj livadi duha cvijeće natkriljuje prostor i nadvisuje ljude, Esej o knjizi Giulija Ghirardija: „Anime di confine“, Gangemi Editore, Rim, 1999., 317 str., Forum, god. XXXIX., knj. LXXII., br. 7-9, Zagreb 2000., str. 1117.-1124.
 88. Predgovor knjizi Stipana Trogrlića, „Katolički pokret u Istri 1895.-1914.“, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Studia croatica, Biblioteka „Povijest”, sv. 3., Zagreb 2000., str. 9.-14.
 89. L’Istria – una regione tra realtà e finzione, Most / Il Ponte - Rivista Letteraria croata, 1-4, Zagabria 2000., str. 219.-232.
 90. „Zlokobne tajne” jedne Labinjanke godine 1752.: Istarski slučaj i europski kontekst „kontrole začeća”, Franina i Jurina - Istarski kalendar za 2002. godinu, Račice 2001., str. 136.-139.
 91. Hrvatske mediteranske sudbine, Istarska Danica 2002., Pazin 2001., str. 99.-103.
 92. Istra u djelu akademika Luje Margetića, Rijeka, god. VI., sv. 1., Rijeka 2001., str. 37.-45.
 93. Bljesak duha i vjere: Elena Cornaro Piscopia, Istarska Danica 2003., Pazin 2002., str. 149.-154.
 94. Pučka memorija postala „službena“ povijest, Franina i Jurina - Istarski kalendar za 2003. godinu, Račice 2002., str. 142.-145.
 95. Ekscentrični Ive Šestak iz Bresta: Arhivski kroki o jednome istarskome gorštaku iz druge polovice XVIII. stoljeća, Franina i Jurina - Istarski kalendar za 2004. godinu, Račice 2003., str. 167.-170.
 96. Istra od 6. do 10. stoljeća, U: Povijest Hrvata. Prva knjiga: Srednji vijek (ur. Franjo Šanjek), Školska knjiga, Zagreb 2003., str. 115.-134.
 97. Istra od 12. do 15. stoljeća, U: Povijest Hrvata. Prva knjiga: Srednji vijek (ur. Franjo Šanjek), Školska knjiga, Zagreb 2003., str. 371.-376.
 98. Uvod u čitanje: na poprištu politike i znanosti: zapisi uz jednu intelektualnu biografiju, U: Nevio Šetić, Istarski razgovori ili prilog viziji razvitka modernoga hrvatskoga društva u Istri, Zagreb 2003., str. 5.-8.
 99. Neke arhivske vijesti o samostanu Male braće na otočiću Verudi, Istarska Danica 2005, Pazin 2004., str. 144.-149.
 100. Fajlovi fantomskih memorabilija, Fantom slobode, 3, Zagreb 2004., str. 86.-131.
 101. Stočarski sukobi u XVI. stoljeću: o „presađivanju“ granice i „kolčanju“ međa na planini Dober dol na Ćićariji 1572. godine, Kalendar Franina i Jurina, Račice 2005., str. 117.-121.
 102. Uspon na vrletnu ruševinu grada Filipa Macića, U: Gradovi i obzori: Putopisni zapisi suvremenih hrvatskih autora iz Istre (uredio Boris Domagoj Biletić), Pula, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2006., str. 115.-121.
 103. Od bodulske zavičajne odskočnice do historiografije sveopćega: kroki-portret Petra Strčića, hrvatskog povjesničara o 70. godini života, Rijeka, god. XI., sv. 2, Rijeka 2006., str. 43.-54.
 104. „Zbroj naše dobi 70 je godina, ako smo snažni i 80“: Božji dar ljudske dugovječnosti prema anegdoti iz XII. stoljeća, Istarska Danica 2008., Pazin 2007., str. 157.-159.
 105. Otok Veruda – hospicij i stražarnica koncem XVIII. stoljeća, Istarska Danica 2009., Pazin 2008., str. 100.-102. 


date: 11/23/10
editor: D. Torbica