Papers about Miroslav Bertoša (selected)

 

 1. Ladislav Žimbrek, Poletovi nagrađeni suradnici: Miroslav Bertoša, Polet, III, br. 7, Zagreb 1956., str. 425.-426.
 2. Mario Mikolić, Doprinos hrvatskoj historiografiji, Dometi, V, br. 5-6, Rijeka 1972., str. 116.-119.
 3. Mario Mikolić, Znanstveni pothvat Miroslava Bertoše: “Proština 1921.”, Glas Istre, Pula, 4. prosinca 1972.
 4. Jaroslav Šidak, O nekim prilozima Miroslava Bertoše povijesti Istre u XVI.-XX. stoljeću, Historijski zbornik, XXV-XXVI, Zagreb 1972.-1973., str. 560.-562.
 5. Giacomo Scotti, Un saggio storico di Miroslav Bertoša: Il Prostimo nel 1921. Il movimento antifascista dei contadini nell’Istria sud-orientale, Quaderni, vol. V, Centro di Ricerche Storiche / Centar za povijesna istraživanja, Rovinj-Rovigno 1973., str. 438.-442.
 6. Mario Mikolić, Povjesnici Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara (P. Strčić i M. Bertoša), Istra, XIII, br. 3, Pula 1975., str. 85.-86.
 7. Giuseppe Rossi Sabatini, Rassegna degli studi storici istriani editi in Italia nell’ultimo decennio 1965-1975, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. VII, Trieste 1976.-1977., str. 161.-201. (Osvrće se i na radove M. Bertoše.)
 8. Daniel Načinović, “Istarsko vrijeme prošlo”. Knjiga Miroslava Bertoše u izdanju “Glasa Istre” i “Čakavskoga sabora” Pula, Glas Istre – Novi list, Pula-Rijeka, 16. prosinca 1978.
 9. Daniel Načinović, Na putu vjerodostojnih valorizacija. Razgovor s Miroslavom Bertošom, Glas Istre – Novi list, Pula-Rijeka, 17. i 18. veljače 1979., str. 9.
 10. Giacomo Scotti, La storia dei campanili. “Tempo istriano passato” di Miroslav Bertoša, Panorama, vol. XXVIII, br. 5, dvotjednik, Rijeka-Fiume, 15. - 31. ožujka 1979., str. 34.
 11. Darinko Munić, Znanstveni krug Miroslava Bertoše (“Istarsko vrijeme prošlo”, “Glas Istre” – “Čakavski sabor”, Pula 1978., 336 str.), Istra, XVII, br. 5-6, Pula 1979., str. 134.-138.
 12. M[ate] D[emarin], O etnici Istre. Miroslav Bertoša: “Istarsko vrijeme prošlo”. Izdanje “Glasa Istre” i “Čakavskoga sabora”, Pula 1978., Školske novine, XXX, br. 24, Zagreb, 5. lipnja 1979.
 13. Mate Demarin, Neumorni istraživački duh, Školske novine, XXX, br. 25, Zagreb, 15. lipnja 1979.
 14. Darinko Munić, Pisana svjedočanstva o povijesti Istre. Miroslav Bertoša: “Pisma i poruke istarskih rektora”; Mirko Zjačić: “Statut Poreča iz 1363.” i dr., Glas Istre – Novi list, Pula-Rijeka, 27.-29. srpnja 1979.
 15. Darinko Munić, Pisani izvori za povijest Istre (U povodu objavljivanja knjiga M. Zjačića […] i M. Bertoše […], Istra, XXVIII, br. 1-2, Pula 1980., str. 120.-126.
 16. Josip Gržetić, Bibliografija Miroslava Bertoše, Pazinski memorijal, knj. 10., Pazin 1980., str. 91.-105.
 17. Giulio Cervani, Gli “Atti” del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno“ -“Atti Centra za historijska istraživanja u Rovinju“, Italjug – Rassegna mensile delle relazioni italo-jugoslave - Mjesečnik o talijansko-jugoslavenskim odnosima, vol. XI, n. 5, Roma, ottobre-novembre 1981, str. 26.-27.
 18. Ignacij Voje, „Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća“, Zagreb, Liber, 1981., 419 str., Zgodovinski časopis, XXXV, št. 4, Ljubljana 1981., str. 387.-389.
 19. Giulio Cervani, Gli “Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno“. Un decennio di attività (1970-1980), Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, vol. XXIX-XXX (n. s.), Trieste 1981.-1982., str. 373.-392. [o radovima M. Bertoše v. str. 380.-382.].
 20. M[ate] D[emarin], O razvoju Premanture (Miroslav Bertoša, „Selo Premantura: Arhivski podaci o postanku i razvitku jedne kolonizacijske ruralne aglomeracije u južnoj Istri“, JAZU 1981.), Školske novine, XXXIII, br. 12, Zagreb, 15. ožujka 1983., str. 13.
 21. A[lessandro] D[amiani], Liberare la storiografia dalla mentalità etnocentrica – L’invito è del dott. Miroslav Bertoša, che scrive sul fenomeno della acculturazione, Panorama, vol.  XXXII, n. 6, Rijeka-Fiume 1983., str. 32.-33.
 22. Petar Strčić, Izvanredan poznavatelj Istre (Miroslav Bertoša, studija u „Problemima sjevernoga Jadrana“, sv. 4., Zavod JAZU, Rijeka 1982., Glas Istre, XL, br. 195, Pula, 23. kolovoza 1983., str. 11.
 23. Mladen Švab, Miroslav Bertoša, U: Hrvatski biografski leksikon, sv. 1., Zagreb 1983., str. 717.-718.
 24. Petar Strčić, Miroslav Bertoša, „Pisma i poruke istarskih rektora”, sv. I.: „Od 1607. do 1616.”, MSHSM, JAZU, Zagreb 1979., Historijski zbornik, XXXVI (1), Zagreb 1983., str. 297.-298.  
 25. Petar Strčić, Raskrižjima istarske Klio (Miroslav Bertoša, „Istarsko vrijeme prošlo”, Pula 1978), Jadranski zbornik, sv. XI., 1979.-1981., Pula-Rijeka 1983., str. 408.-412.
 26. Tomislav Raukar, Istarska obzorja Miroslava Bertoše ili preobrazba povijesnog pisanja, Istra, XXIV, br. 5, Pula 1986., str. 30.-37.*
 27. Ivo Goldstein, Etos i etnos zavičaja, isto, str. 52.-55.
 28. Darinko Munić, Istina o istarskom vremenu prošlom za budućnost, isto, str. 39.-45.
 29. Giovanni Radossi, Od istarskog povjesničara do povjesničara Istre: dr. Miroslav Bertoša, isto, str. 47.-50.
 30. Josip Milićević, Na marginama povijesnih radova Miroslava Bertoše: Zapisi jednog etnologa, isto, str. 56.-61.
 31. Nevio Šetić, „Ako u jednom starom arhivu neki historičar … „: Razgovor s dr. Miroslavom Bertošom, isto, str. 63.-78.
 32. Ivo Goldstein, Etos i etnos Istre (Miroslav Bertoša, „Etos i etnos zavičaja”, Čakavski sabor, Pula-Rijeka 1985.), Danas, br. 236, Zagreb, 26. kolovoza 1986., str. 43.
 33. Bruno Stermotić, Na vrelima neistražene Istre (Razgovor s dr. Miroslavom Bertošom, znanstvenim savjetnikom JAZU), Radničke novine,  XIV, br. 37, Zagreb, 1. rujna 1986., str. 6.
 34. Drago Roksandić, Živjeti zajedno (Miroslav Bertoša, „Etos i etnos zavičaja“, Čakavski sabor, Pula-Rijeka 1985.), Nin, br. 1862, Beograd, 7. septembra 1986., str. 41.
 35. T[rpimir] M[acan], Istarski mural (Miroslav Bertoša, „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“, sv. I.: „Kolonizacija“, Pula 1986., 321 str.), Marulić – Hrvatska književna revija, XIX, br. 4, Zagreb, srpanj-kolovoz 1986., str. 546.-547.
 36. Miroslav Sinčić, Protiv sablasti prošlosti. Dr. Miroslav Bertoša o stanju današnje naše historiografije – posebno istarske. Intervju s povodom, Glas Istre, br. 227, Pula, 27. i 28. rujna 1986., str. 9. [Preneseno i u riječkome Novome listu.]
 37. Darinko Munić, Neposredna svjedočanstva istarske povijesti s početka XVII. stoljeća (M. Bertoša, „Pisma i poruke istarskih rektora – Epistolae et communicationes rectorum histrianorum“. Svezak I.: „1607.-1616.“, MSHSM 52, JAZU, Zagreb 1979., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXVII., Pazin-Rijeka 1986., str. 290.-292.
 38. Nevio Šetić, Istarski ruralni i urbani svijet (M. Bertoša, „Etos i etnos zavičaja”, Pula-Rijeka 1985.), Kulturni vjesnik, XII, br. 37, Pula, 17. prosinca 1986., str. 8.
 39. Petar Strčić, Čovjek u prvom planu (Miroslav Bertoša, „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615.-1618.“, Istarska naklada, Pula 1986.), Naša knjiga – Revija za knjigu, br. 23-24, Zagreb 1987., str. 26.-27.
 40. Petar Strčić, Neprijeporni znanstveni rezultat (Miroslav Bertoša, „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“, Istarska naklada, Pula 1986.), isto, str. 27.-28.
 41. Arduino Agnelli, Il  numero di Parenzo degli Atti del Centro di Rovigno, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, vol. XXXIV (n. s.), Trieste 1986. [o Bertošinoj studiji „Sudditi di natura prava: Banditismo nel Parentino nel Seicento e nei primi decenni del Settecento“ iznio je mišljenje na str. 174.-175.]
 42. Nevio Šetić, Istarska drama (Miroslav Bertoša, „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615.-1618.“), Kulturni vjesnik, br. 38-39, Pula, 25. lipnja 1987., str. 5.
 43. Ante Laušić, Miroslav Bertoša: “Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“. Dio I.: „Kolonizacija”, Pula, Istarska naklada, 1986., 320 str., Migracijske teme – Časopis za istraživanje migracija i narodnosti, III, br. 1, Zagreb 1987., str. 108.-110.
 44. Aldo Kliman, Stroj za čitanje stvarnosti. Dr. Miroslav Bertoša, znanstveni savjetnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti JAZU u Rijeci – o jugoslavenskim historičarima i historiji, Glas Istre, br. 249, Pula, 24. i 25. listopada 1987., str. 9. [Objavljeno i u riječkome Novome listu].
 45. Nevio Šetić, Tri stoljeća Istre. Miroslav Bertoša, “Etos i etnos zavičaja” (Pula-Rijeka 1985.) i “Mletačka Istra u 16. i 17. stoljeću” (Pula 1986.), Vjesnik, XLVII, br. 14422, Zagreb, 5. studenoga 1987., str. 11.
 46. Nevio Šetić, Kompleksna obrada istarske prošlosti (Dr. Miroslav Bertoša, „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“, knj. I. i II., Istarska naklada, Pula 1986.), Kulturni vjesnik, XIII, br. 40-41, Pula, 31. prosinca 1987., str. 3.
 47. Zlatko Stublić, Miroslav Bertoša: „Jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615./1618.“, Pula 1986., 112 str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 20., Zagreb 1987., str. 284.-285.
 48. Anđelko Mijatović, Miroslav Bertoša: „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“, sv. I.-II., Pula 1986., Istarska naklada, 844 str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 20, Zagreb 1987., str. 287.-288.
 49. Neven Budak, Miroslav Bertoša, „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615./1618.“, Istarska naklada, Pula 1986., Historijski zbornik, XL (1), Zagreb 1987., str. 421.-422.
 50. Nevio Šetić, Monografijska obrada istarske prošlosti (Dr. Miroslav Bertoša, „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“, knj. I.-II., Pula 1986.), Istra, XXVI, br. 3, Pula 1988., str. 97.-99.
 51. Koraljka Leković, Follie di ordinaria storia. A Pola con Miroslav Bertoša, lo storico alternativo, La Voce del popolo, anno 44, n. 296, Fiume, 20. dicembre 1988, str. 3.
 52. Anđelko Mijatović, Miroslav Bertoša, „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615.-1618.“, Pula 1986., Istarska naklada, Jugoslavenski istorijski časopis, XXIII, br. 1-2, Beograd 1988., str. 181.-182.
 53. Jasna Čapo, Miroslav Bertoša, „Etos i etnos zavičaja“, Istra kroz stoljeća, šesto kolo, knj. 33., Čakavski sabor - Istarska naklada, Pula, „Otokar Keršovani“, Opatija, Edit, Rijeka 1985., 327 str., Narodna umjetnost – Godišnjak Zavoda za istraživanje folklora, sv. 25., Zagreb 1988., str. 207.-209.
 54. Damir Karbić, Miroslav Bertoša, „Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću“ I.-323 str.; II.- 519 str. (Istarska naklada, Pula 1986.), Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, sv. 15., Zagreb 1988., str. 136.-140.
 55. Branislava Tenenti, „Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615-1618“ („Una terra, una guerra: L’Istria dal 1615 al 1618“), Pola 1986., 110 pagg., illustrazioni, grafici e carta; „Mletačka Istra u XVI i XVII stoljeću“ („L’Istria veneta nel XVI e XVII secolo“), 2 voll., 323 + 519 pagg., grafici, carte e indici, Studi Veneziani, n. s., XVI / 1988, Pisa 1989., str. 316.-321.
 56. Trpimir Macan, Miroslav Bertoša, “Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću” I.-II., Pula 1986., 839 str., Arhivski vjesnik, god. XXXI., sv. XXXII., Zagreb 1989., str. 206.-207.
 57. Marijan Grakalić, O krijumčarenju duhana (M. Bertoša, Neki podaci o krijumčarenju (i uzgoju) duhana u Istri u XVIII. stoljeću, “Problemi sjevernog Jadrana”, JAZU, sv. 6., Rijeka 1988.), Glas Istre, XLVI, br. 229, Pula, 7. rujna 1989. [Objavljeno i u riječkome Novome listu].
 58. F[ulvio] Salimbeni, M. Bertoša, Quale “paradigma” microstorico per un corpo sociale “moribondo”: Storia dell’Istria Veneta e “nuova storia” (Metodi e ricerche n. s. VII, 2, 1988, pp. 71-79), Quaderni giuliani di storia, X, n. 1, Trieste 1989., str. 168.
 59. A[ntonio] Trampus, M. Bertoša, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću“ („Malviventi e banditi: Brigantaggio sociale in Istria nel XVII e nel XVIII secolo“), Libar od Grozda, Pula 1989., 254 pp., Quaderni giuliani di storia, X, n. 2, Trieste 1989, str. 355.
 60. Daniel Načinović, Zlikovci i prognanici (Miroslav Bertoša, Istra u 17. i 18. stoljeću, Istarska književna kolonija “Grozd”, Pula), Novi list, XLIV, br. 6, Rijeka, 8. siječnja 1990.
 61. Mate Ćurić, Otkrivanje arhiva šutnje (U Kopru predstavljena knjiga dr. Miroslava Bertoše, “Zlikovci i prognanici (Socijalno razbojništvo u Istri 17. i 18. stoljeća)”, Glas Istre, XLVII, br. 17, Pula, 19. siječnja 1990., str. 11. [Također i u riječkome Novome listu].
 62. Roberto Batelli, Banditismo, anno zero. Presentato in anteprima l’ultimo libro di Miroslav Bertoša “malviventi e malfattori”, La Voce del popolo, anno 46, n. 15, Rijeka-Fiume, 19 gennaio 1990, str. 3.
 63. Matija Ćurić, S margina u historiju. Predstavljena knjiga dr. Miroslava Bertoše, “Zlikovci i prognanici”, Glas Istre, XLVII, br. 87, Pula, 30. ožujka 1990., str. 9. [Objavljeno i u Novome listu].
 64. Nevio Šetić, Za čitanje u jednom dahu (Miroslav Bertoša, “Zlikovci i prognanici”, izd. “Grozd”, Pula 1989. Istraživanje razbojništva u Istri kroz prošla stoljeća), Vjesnik, god. L., br. 15286, Zagreb, 9. travnja 1990., str. 8.
 65. Drago Roksandić, Povijest banditizma (Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici“, Grozd, Pula), Danas, IX, br. 428, Zagreb, 1. svibnja 1990., str. 46.
 66. Trpimir Macan, Dubrovnik, Zagreb, Istra (M. Bertoša, „Zlikovci i prognanici […]“, Pula 1989.), Marulić – Hrvatska književna revija, XXIII, br. 2, Zagreb 1990. [na knjigu „Zlikovci i prognanici“ osvrće se na str. 260.-261.].
 67. Dragan Velikić, Miroslav Bertoša: „Zlikovci i prognanici“, Čakavski sabor, Istarska književna kolonija “Grozd”, Pula 1989., Književna kritika – Časopis za književna i estetska pitanja, XXI, br. 2, Beograd 1990., str. 207.
 68. Vasko Simoniti, Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u 17. i 18. stoljeću“, Pula: Grozd, 1989., 254 strani, Zgodovinski časopis, letnik 44, št. 2, Ljubljana 1990., str. 311.-312.
 69. Darko Darovec, Marginalne skupine družbe v zgodovini (Bertoša Miroslav, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću“, Istarska književna kolonija “Grozd”, Pulj 1989.), Primorska srečanja – Revija za družboslovje, gospodarstvo in kulturo, letnik XV, št. 110, Idrija-Koper-Nova Gorica 1990., str. 515.-517.
 70. Biografije novoizabranih članova JAZU. Članovi suradnici: Miroslav Bertoša, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, XI, br. 25, Zagreb 1990., str. 13.
 71. Darko Darovec, Predstavitev knjige Miroslava Bertoše: „Zlikovci i prognanici (Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću)“, Istarska književna kolonija “Grozd”, Pulj 1989., 254 strani, Kronika – Časopis za slovensko krajevno zgodovino, XXXVIII, št. 3, Ljubljana 1990., str. 174.-176.
 72. Tomo Šajn, Nesvakdanja zgodovina Istre 17. in 18. stoletja (Dr. Miroslav Bertoša, „Zlikovci in pregnanici“), Primorske novice, št. 13, Koper, 16. februarja 1990., str. 15.
 73. Davor Dukić, Na margini domaće historiografije (Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću“, IKK „Grozd“, Pula 1989.), Quorum – Časopis za književnost, broj 5/6, Zagreb 1990., 396.-398.
 74. Neven Budak, Miroslav Bertoša: „Zlikovci i prognanici“ [„Verberecher und Verbannte“], Pula 1989., Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, II, n. 1, Wien 1991., str. 126.-127.
 75. Neven Budak, Der Schatten des Banus. Geschichtswissenschaft und neuer Nationalismus in Kroatien, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, II, n. 1, Wien 1991. [o radu M. Bertoše na str. 98.].
 76. Biografije novih članova Akademije. Članovi suradnici: Miroslav Bertoša, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1990., knj. 94., Zagreb 1991., str. 483.-491.
 77. Drago Roksandić, Istarsko razbojništvo u europskom historiografskom obzoru (Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću“, IKK Grozd, Pula 1989.), Istra, god. XXIX., knj. 119, n. s., br. 1-2, Pula 1991., str. 108.-109.
 78. Vasko Simoniti, Miroslav Bertoša, „Jedna zemlja, jedan rat (Istra 1615./1618.)“, Pula: Istarska naklada, 1986., 112 strani, Zgodovinski časopis, letnik 45, štev. 4, Ljubljana 1991., str. 674.-676.
 79. Jadran Kale, Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću“, Pula 1989., 254 str., Narodna umjetnost – Godišnjak Instituta za etnologiju i folkloristiku, sv. 28., Zagreb 1991., str. 437.-438.
 80. Lovorka Čoralić, Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici (Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću)“, IKK „Grozd“, Pula 1989., 254 str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 24., Zagreb 1991., str. 293.-294.
 81. Goran Prodan, Predavanje dr. Miroslava Bertoše: Poreština pred tristo godina, Glas Istre, XLIX, br. 121, Pula, 4. svibnja 1992., str. 11.
 82. Zlatko Kudelić, Miroslav Bertoša, „Zlikovci i prognanici“, Pula 1989., Časopis za suvremenu povijest, XXIV, br. 1, Zagreb 1992., str. 304.-307.
 83. Daniel Načinović, Povijest, vino i “pampagnachi”. O stoljećima vodnjanskih previranja govorio dr. Miroslav Bertoša […] u Vodnjanu uz 500. obljetnicu njegova Statuta, Glas Istre, XLIX, br. 312, Pula, 13. studenoga 1992., str. 14.
 84. Tanja Štambuk, Novo čitanje povijesti, Glas Istre, XLIX, br. 319, Pula, 20. studenoga 1992., str. 10.
 85. Petar Strčić, Bertoša, Miroslav, Primorski slovenski biografski leksikon, 18. snopič, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1992., str. 460.-461.
 86. Renato Matić, Tribina “Znanstveni četvrtak” (Gost Tribine 11. ožujka 1993. bio je dr. Miroslav Bertoša), Društvena istraživanja, II, br. 4-5, Zagreb 1993., str. 553.-554.
 87. Mirela Drkulec, “Istra je hrvatska, ali posebna”. Dr. Miroslav Bertoša, voditelj puljskog Centra Instituta za primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Večernji list, XXXVIII, br. 10877, Zagreb, nedjelja, 5. prosinca 1993., str. 7.
 88. Tanja Štambuk, Nova knjiga dr. Miroslava Bertoše, “Istra između zbilje i fikcije”, Glas Istre, L, br. 339, Pula, 14. prosinca 1993., str. 13.
 89. x x x, Bertoša, Miroslav. U knjizi: Tko je tko u Hrvatskoj – Who is Who in Croatia, Zagreb 1993., str. 52. [hrvatski tekst], str. 53. [engleski tekst].
 90. Nevio Šetić, Domišljanja Istre (Dr. Miroslav Bertoša, „Istra između zbilje i fikcije“, Mala knjižnica Matice hrvatske, Zagreb 1993., 126 str.), Glas Istre, LI, br. 5, Pula, 7. siječnja 1994., str. 11.
 91. Ljubica Filipić Ivezić, Četrdeseta obljetnica osnivačke skupštine omladinskog Književnog kluba „Istarski borac“, Glas Istre, LI, br. 58, 59 i 60, Pula, 1.-3. ožujka 1994., str. 9. [osvrće se i na djelatnost M. Bertoše].
 92. Petar Strčić, Postoji li “svakidašnja” povijest Istre? Miroslav Bertoša: “Istra između zbilje i fikcije”, Zagreb 1993., Glas Istre, LI, br. 88, Pula, 31. ožujka 1994., str. 13.
 93. Lovorka Čoralić, „Istra između zbilje i fikcije“, Annales, Ser. hist. sociol., letnik 4, št. 5, Koper 1994., str. 290.-291.
 94. Frane Plančić, Croati na bedemu Europe. Dr. Miroslav Bertoša, nakon tri desetljeća istraživanja venecijanskih arhiva, uobličuje sliku hrvatskog vojnika na mletačkome tlu i moru, Večernji list, XXXVIII, br. 10997, Zagreb, 10. travnja 1994., str. 7.
 95. Tanja Štambuk, Dr. Miroslav Bertoša dobitnik državne nagrade za znanstveni rad “Bartol Kašić”: Život posvećen korijenima istarske multikulture, Glas Istre, LI, br. 145, Pula, 1. lipnja 1994., str. 15.
 96. Dodijeljene nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1993. godinu, „Nagradom Bartol Kašić nagrađuje se dr. Miroslav Bertoša, znanstveni savjetnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, za značajnu znanstvenu djelatnost na području humanističkih znanosti, posebno povijesnih znanosti“, Most, br. 10, Zagreb, 10. lipnja 1994.
 97. Životopisi članova Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu: Prof. dr. sc. Miroslav Bertoša, Most: Posebni broj bulletina Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, srpanj 1994., str. 15.
 98. Tanja Štambuk, Povijest i politika trebaju dva kolosjeka. Prof. dr. Miroslav Bertoša, znanstvenik iz Pule, dobitnik Državne nagrade “Bartol Kašić”, Glas Istre, LII, br. 31, Pula, 2. veljače 1995., str. 6.-7.
 99. D. N., U Padovi, uz grob „sveca pomirenja“: svečano proslavljen blagdan Leopolda Mandića, Glas Istre, LII, br. 129, Pula, 14. svibnja 1995., str. 6.
 100. Alessio Radossi, La Croazia ha nominato il console: Uno storico istriano rappresenterà Zagabria, Il Piccolo, anno 114, n. 113, Trieste, sabato, 20 maggio 1995, str. 12.
 101. A. C., Continua la polemica sulla presenza alla Fiera di Trieste di una rappresentanza della Repubblica federale jugoslava: la Camera di Commercio incontra la Craozia, Trieste oggi, 22 giugno 1995.
 102. Ugo Salvini, Dura esternazione alla CDC del console generale a Trieste Bertosa: protesta croata per lo stand serbo, Il Piccolo, Trieste, 22 giugno 1995.
 103. Damir Herceg, Dr. Miroslav Bertoša, generalni konzul RH u Trstu, Vjesnik, Zagreb, 30. kolovoza 1995.
 104. Alessandro Damiani - Marino Sterle, Svjetionik na raskršću, Jurina i Franina: Časopis za istarsko domaćinstvo, sv. 59., Pula, zima 1995., str. 12.-17.
 105. x x x, Bertoša, Miroslav, Hrvatski leksikon, sv. 1.: A-K, Zagreb 1996., str. 92.
 106. Petar Strčić, Povjesničar Bertoša i njegovo novo kapitalno djelo: Miroslav Bertoša: Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Žakan Juri, Pula 1995., „Nova Istra“, god. 1., br. 1-2 (1), Pula 1996., str. 222.-226.
 107. Trpimir Macan, Zlokobni kunfini istarski; Miroslav Bertoša: „Istra. Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće)“, ZN „Žakan Juri“, Pula, 1995., Kolo – Časopis Matice hrvatske, 1, Zagreb 1996., str. 287.-289.
 108. x x x, Giulio Ghirardi al Consolato di Croazia (Trieste, 7 ottobre 1998). Presentatori: Miroslav Bertoša e Pierluigi Sabatti, Poligrafica, Venezia 1998.
 109. Branko Fučić, Povjesničar Miroslav Bertoša: O 60. obljetnici života, Kolo – Časopis Matice hrvatske, VIII, br. 3, Zagreb, jesen 1998., str. 18.-23.
 110. x x x, Bertoša, Miroslav, Hrvatska enciklopedija, sv. 2.: Be-Da, Zagreb 2000., str. 82.
 111. x x x , Dr. sc. Miroslav Bertoša, red. prof.: Popis objavljenih radova, Tabula – Časopis Filozofskog fakulteta u Puli, br. 3, Pula 2000., str. 13.-46.
 112. Sandra Zrinić, Povjesničar prof. dr. Miroslav Bertoša, “najstariji” kolumnist Glasa Istre: Iza svake slike stvarnosti stoji slika prošlosti, Glas Istre, LVIII, br. 63, Pula, 5. ožujka 2001., str. 6.
 113. x x x, Članovi suradnici – reizbor: Miroslav Bertoša, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2000., knj. 104., Zagreb 2001., str. 619.-622.
 114. Čedo Prica Plitvički, Bilježnice namjernog sjećanja, knj. II., Izd. Konzor & Prometej, Zagreb 2001., str. 65.-69.
 115. Ana Knifer, Istarska enciklopedija: Prvo regionalno leksikografsko izdanje u Hrvatskoj, Globus: Nacionalni tjednik, br. 629, Zagreb, 27. prosinca 2002., str. 76.-77. (Fotografije: Đani Celija i Arhiv EPH).
 116. Lovorka Čoralić, Miroslav Bertoša, „Izazovi povijesnog zanata: lokalna povijest i sveopći modeli“, Izdanja Antibarbarus, Biblioteka „Historia“, Zagreb, 2002., 411 str., Croatica Christiana Periodica, br. 51, god. XXVI., Zagreb 2003., str. 208.-213.
 117. Nenad Vekarić, Miroslav Bertoša, „Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli“, Zagreb: Antibarbarus, 2002., 411 str., Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XLI., Zagreb-Dubrovnik 2003., str. 305.-306.
 118. Branka Džebić, Istarski korpus kao ogled hrvatske historiografije; „Posebnost“ u neprekidnim mijenama, Vjesnik, Panorama subotom, br. 95, Zagreb, 4. listopada 2003., str. 29.
 119. Ivan J. Bošković, Bogata encikloistropedija, Vijenac – Novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, godište XI., broj 252, Zagreb, 30. listopada 2003.,  str. 7.
 120. Nela Valerjev, Kritičar mletačke obrambene strategije. DAR objavio rukopis mletačkog kondotjera Onofrija Del Campa „Tvrđavni spisi“, Novi list, Rubrika „Kultura“, Rijeka, 15. travnja 2004.
 121. Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, „Povijesna demografija Hrvatske“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 2004., str. 9.-11., 21.-30., 64.-65., 162.-165., 168.-169., 221., 253., 258.-260., 270.
 122. Lovorka Čoralić, Promišljanja Istre (Miroslav Bertoša, „Istra, Jadran, Sredozemlje – identiteti i imaginariji: feljtoni, elzeviri, kolumne“, Durieux i Dubrovnik University Press, Zagreb 2003., 460 str.), Hrvatska revija – Časopis Matice hrvatske, IV, 1, Zagreb 2004., str. 118.-119.
 123. Vladimir Huzjan, Miroslav Bertoša, „Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli“, Antibarbarus, Zagreb, 2002., 415 str., Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda povijesnih i društvenih znanosti HAZU, sv. 22., Zagreb 2004., str. 245.-246.
 124. Lovorka Čoralić, „Tvrđavni spisi Onofrija del Campa: traktati i memorabilije jednoga kondotjera u Dalmaciji u doba Kandijskoga rata“ (priredio i komentarom popratio Miroslav Bertoša; preveo Marino Manin), Državni arhiv u Rijeci, Posebna izdanja, sv. 15., Rijeka, 2003., 212 str., Povijesni prilozi - Historical Contributions, god. 23., Zagreb 2004., str. 204.-205.
 125. Romina Jagar, Dr. sc. Miroslav Bertoša o „Istarskoj enciklopediji“, Epvlon – Časopis Kluba studenata povijesti ISHA-Pula, br. 2, Pula, ožujak 2004., str. 76.-77.
 126. B[orka] Petrović, Četiri desetljeća plodnog znanstveno-nastavnog rada: Nagrada Grada Pule profesoru Miroslavu Bertoši, Glas Istre, Pula, 19. svibnja 2006., str. 13.
 127. Ivica Radoš, Miroslav Bertoša: Odrastanje u gradu duhova, Jutarnji list, br. 2957, godina IX., Zagreb, 28. kolovoza 2006., str. 26.-27; Također i Portal Jutarnji list; http//www.jutarnji.hr/
 128. Željko Ivanjek, Prešućena Pula: osobni „gazofilacij“ grada, Jutarnji list, god. X., br. 3315, Zagreb, 3. rujna 2007., str. 34.
 129. Mate Ćurić, Moja povijest ili ego-histoire: prilozi o zavičaju: Miroslav Bertoša, „Kruh, mašta & mast – prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.)“, Glas Istre online, Pula, 5. rujna 2007.
 130. Barbara Matejčić, Ljudi su arhiv u pokretu: Miroslav Bertoša, Povjesničar i autor knjige „Kruh, mašta & mast“, Vjesnik, Zagreb, 15. i 16. rujna 2007., str. 54.-55. 
 131. Barbara Matejčić, Povijest pripada svima, Moderna vremena Info, URL: http://www.minfo.hr, Zagreb, 23. rujna 2007.
 132. Ivana Vranješ, Zavičajne uspomene, Glas Koncila - katolički tjednik, god. XLVI., br. 43, Zagreb, 28. listopada 2007., str. 27.
 133. Dragutin Pavličević, Prošlost pripada svima: Miroslav Bertoša, Povjesničar i autor knjige „Kruh, mašta & mast“, Durieux, Zagreb 2007., Školske novine, br. 34, Zagreb, 30. listopada 2007., str. 11.
 134. Helena Sablić Tomić, Skriveni slojevi prošlosti (Miroslav Bertoša, “Kruh, mašta & mast“, Durieux, Zagreb 2007., Vjesnik, Zagreb, 23. listopada 2007., str. 23.
 135. Kristian Benić, Miroslav Bertoša, “Kruh, mašta & mast – prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.)“, Durieux, Zagreb 2007., 395 str., Časopis za povijest zapadne Hrvatske, sv. 2. i 3., Rijeka, 2007., str. 273.-275.
 136. Viviana Car, Università di Fiume, iniziativa dell’associazione degli studenti “Malleus”: La volontà di promuovere il dialogo costruttivo tra gli storici delle due sponde dell’Adriatico, La Voce del popolo, giovedì, 20. ožujka 2008., str. 17.
 137. Sara Vukušić, Hrvatski povijesni portal: http://povijest.net/index.php/Najnovije/Historia-delectat-no-uzitak-je-u- arhivu-Povjesnicar-izmedu-erudicijskog-poniranja-u-literaturu.html
 138. J[asna] Orlić, Kruh s maštom i druge priče iz poratne Pule: predstavljena knjiga dr. Miroslava Bertoše „Kruh, mašta & mast“, Glas Istre, 15. lipnja 2008., str. 13.
 139. T[ea] Grbić, Epicentar znanosti u Domu oružanih snaga: otvorene nove prostorije podružnice Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Glas Istre, 24. lipnja 2008.
 140. Davor Šišović, Leto minuće i leto greduće: u Državnom arhivu u Pazinu predstavljena knjiga Dražena Vlahova “Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582.-1672.), Glas Istre, 26. lipnja 2008.
 141. Elis Deghenghi Olujić, Znakovi u tkivu vremena, Vijenac, god. XVI., broj 374, 3. srpnja 2008., str. 10.
 142. Kristijan Benić, Umjetnička duša hrvatske historiografije: svečanim skupom u Rijeci obilježen 70. rođendan Miroslava Bertoše, Glas Istre, 6. studenoga 2008., str. 22.
 143. Kristijan Benić, Priče iz arhiva nadmašuju najmaštovitija književna djela: Miroslav Bertoša, povjesničar i novoizabrani profesor emeritus, nakon 45 godina rada odlazi u mirovinu, Glas Istre, Tjedni kulturni prilog Mediteran, 23. studenoga 2008., str. 2.-3.
 144. Helena Sablić Tomić, Hrvatska autobiografska proza: rasprave, predavanja, interpretacije, Zagreb 2008., str. 95.-97.
 145. Lovorka Čoralić, Pietro Predonzani, „Gospodarska rasprava s praktičnim uputama ratarima“, prijevod s talijanskog Slaven Bertoša, predgovor Miroslav Bertoša, Dom i svijet – Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka „Hrvatska ekonomska misao“), Zagreb 2007., 256 str., Croatica Christiana Periodica, br. 61, Zagreb 2008., str. 171.-172. 
 146. Željko Cetina, Miroslav Bertoša, „Kruh, mašta mast: prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.)“, Zagreb 2007., Časopis za suvremenu povijest, god. 40., br. 3, Zagreb 2008., str. 1163.-1164.
 147. N[uša] Hauser, Predstavljena knjiga Lidije Nikočević „Iz etnološkog mraka: austrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća“: Potraga za životom „sretnog divljaka“, Glas Istre, Pula, 30. siječnja 2009., str. 35.
 148. Milan Radošević, Miroslav Bertoša, Kruh, mašta & mast, Zagreb: Durieux 2007., 395 str., Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 11-13, Pazin 2004.-2006. (tiskano 2008.), str. 396.-399.
 149. Branislav Glumac, Povratak i literaturi: Miroslav Bertoša: “Kruh, mašta & mast”. Durieux, Zagreb, 2008., Književna republika – časopis za književnost, god. VI., br. 11-12, Zagreb 2008., str. 205.-206.
 150. Aldo Šuran, Intervju - Professor emeritus Miroslav Bertoša, Epulon – Časopis studenata povijesti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, br. 7, Pula 2009., str. 11.-21.

 

 

 

 


date: 11/23/10
editor: D. Torbica