Personal pages menu

PROFESSIONAL ACTIVITIES

 

Stručne knjige i srednjoškolski udžbenici

 1. Budin, L., Bajica, M., Carić, A., Čerić, V., Glavinić, V., Lovrek, I., Manger, R., Ursić, S., Informacijska i komunikacijska tehnologija, Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, Zagreb, 2000, ISBN 953-6430-23-1 (96 stranica)
 2. Budin, L., Računalna čitanka, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 2001, ISBN 953-6131-37-4 (176 stranica)
 3. Budin, L., Informatika II, Rješavanje problema uporabom programskog jezika Pascal, udžbenik za II. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije, Element, Zagreb, 1998, (358 stranica)
 4. Budin, L., Informatika, udžbenik za ekonomske škole, Element, Zagreb, 1997, (241 stranica)
 5. Budin, L., Mikroračunala i mikroupravljači, udžbenik za elektrotehničke škole, Element, Zagreb, 1997, (327 stranica)
 6. Budin, L., Informatika, udžbenik za I. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996, (290 stranica)

Stručni rad objavljen u domaćem časopisu

 1. Budin, L., High School Computing Curriculum, Mathemathical Communications, Vol. 2, No. 2, 1997, Osijek, str.175-178
 2. Turk, S., Budin, L., Peruško, U., Digitalna elektronička računala - kompjuteri, Elektrotehnika, jubilarni broj posvećen 25. obljetnici SEITH-a, 1979, 46-63.
 3. Budin, L., Jurišić-Kette, W., Peruško, U., Stefanini, B., Turk, S., Sveučilišni računski centar, Automatika, god. XIII, br. 4, 1972, 247-250.
 4. Budin, L., Szabo, A., Svojstva suvremenih računala i njihova primjena u knjižnicama, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, godište 17, br. 1-2, 1971, 33-43.

Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa

 1. Budin, L., MIPRO 2000 i razdoblje iza njega, Zbornik radova savjetovanja MIPRO'99, Opatija, 1999, PT-1 do PT-6
 2. Budin, L., Algoritmi i strukture podataka u srednjoškolskoj nastavi, Zbornik savjetovanja "Računalo u školi", MIPRO'99, Opatija 1999, 10-15
 3. Budin, L., Suvremeni operacijski sustavi, Zbornik seminara "Moderne koncepcije sustava procesne informatike", MIPRO'99, Opatija, 1999, 1-1 do 1-7
 4. Budin, L., Pašalić, N., Mikroračunala u regulaciji elektromotornih pogona, Zbornik radova seminara "Primjena savremene elektronike u metalurgiji, metaloprivredi i rudarstvu", Zenica, 1986, 80-127.
 5. Budin, L., Osnove programiranja mikroračunala, Zbornik V jugoslavenskog seminara o primjeni mikroprocesora, MIPRO-82, Rijeka, SEITH Rijeka, 1982, A1-A97.
 6. Budin, L., Osnove digitalne tehnike, "Seminar o upravljanju i regulaciji elektromotornih pogona modernom elektronikom za rudarstvo i metalurgiju", Zagreb, 1974.
 7. Budin, L., Jurišić-Kette, W., Momirović, K., Peruško, U., Požar, H., Simović, V., Stefanini, B., Turk, S., SRCE - Sveučilišni računski centar Zagreb, od projekta do realizacije, Zbornik simpozija "Kompjuter na Sveučilištu", Zagreb, 1974, a1, 1-14.

Ostali objavljeni radovi

 1. Budin, L., Informacijska i komunikacijska tehnologija u znanosti, Ruđer, vol. 3., broj 7/8., 2002., 3
 2. Budin, L., Informacijska i komunikacijska tehnologije, informacijsko društvo i društvo znanja, Zaprešićki godišnjak '99, urednik S. Laljak, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 2000, 468-475
 3. Budin, L., Inženjerstvo u informacijskom razdoblju, Hrvatski inženjerski savez, Svezak prvi, Uspostava Hrvatskog inženjerskog sabora, Zagreb, 1998, 39-48
 4. Budin, L., Autorske napomene o udžbeniku "Informatika", Zaprešićki godišnjak '96, urednik S. Laljak, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1997, 284-289
 5. Budin, L., Održivi razvoj, Zaprešićki godišnjak '94, urednik S. Laljak, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1994, 135-137
 6. Budin, L., Informacijska tehnologija i gospodarski razvoj, Zaprešićki godišnjak '92, urednik S. Laljak, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1992, 73-77

 

 

 


date: 12/12/11
edited by: D. Torbica