Personal pages menu

Books

  • Musikinstrumente im mittelalterlichen Kroatien, Muzikološki zavod Muzičke akademije, Zagreb 1972.
  • Dora Pejačević, JAZU, Zagreb 1982.
  • Dora Pejačević. Leben und Werk, MIC, Zagreb 1987.
  • Pavlinski zbornik 1644 (prvotisak), Uvodna studija, transkripcije i komentari (zajedno s V. Zagorcem i A. Šojatom), HAZU-Globus, Zagreb 1991.
  • Dora Pejačević. Život i djelo / Life and Work, MIC, Zagreb 1998.