Dissertation: "Mogućnost primjene tekućina podatljivih miješanju za istiskivanje nafte iz ležišta u SR Hrvatskoj", 1982.

Books

  1. Sečen J., Pridobivanje nafte eruptivnim načinom, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1977., str.1-167, 102 slike, 24 bibl.izvora.
  2. Sečen J., Istiskivanje nafte tekućinama podatljivim miješanju, INA-Naftaplin Zagreb, 1987., str.1-188, 124 slike, 254 bibl.izvora.
  3. Sečen, J., Razrada ležišta ugljikovodika, INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, 2002.
  4. Sečen, J., Metode povećanja iscrpka nafte, INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, 2006.

Chapters in books

  1. Ibrahimpašić I., Sečen J., Horvat V., Proizvodnja nafte i plina i ekonomski aspekti - VII poglavlje knjige D.Lalića i M.Kolomba: Mikroekonomika i razvoj u procesnoj industriji, Poslovna zajednica Nafta Zagreb, 1980., 209-260, 17 slika,48 bibl.izvora.
  2. Sečen J., Bauk A., Razrada plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta - III poglavlje knjige grupe autora: Prirodni plin, INA-Naftaplin Zagreb, 1989., 55-123, 45 slika, 8 bibl.izvora.
  3. Sečen J., Eksploatacija nalazišta nafte i plina, Tehnička enciklopedija IX, Zagreb, 1984.g., 213-216.
  4. Sečen J., Bauk A., Prirodni plin, Tehnička enciklopedija XI, Zagreb 1984.g., 160-162.

 


date: 09/06/11
web editor: D. Torbica