Personal pages menu

 

BIBLIOGRAPHY


Professional Papers:

 • Milivoj Solar, Uvod u filozofiju književnosti, "Prolegomena – Časopis za filozofiju", god. 4, br. 2, str. 260-262; Zagreb, 2005.
 • Ferdinand Konšćak u Novom svijetu, znanstveni skup Život i rad Ferdinanda Konšćaka, misionara i istraživača Donje Kalifornije u povodu 300. obljetnice rođenja, Varaždin-Zagreb, 2. i 3. prosinca 2003., "Vijenac", god. XI, br. 255; Zagreb, 11. prosinca 2003.
 • Još uvijek neistražena tema, znanstveni skup Povijest obitelji Zrinski, u povodu 340. obljetnice smrti Nikole Zrinskog, 8. i 9. studenoga 2004., "Vijenac", god. XII, br. 280, 25. studenoga 2004. (s Antonijom Vranić)
 • Uspostava dijaloga, međunarodni filozofski simpozij Filozofija, znanost, religija, Sarajevo, 20. – 23. travnja 2005., "Vijenac", god. XIII, br. 292; Zagreb, 12. svibnja 2005.
 • Riječ u slikama (J. Bratulić–S. Damjanović: Hrvatska pisana kultura), "Kolo", br. 2, str. 393-398; Zagreb, 2005.
 • Što nam danas znači Janko Drašković, znanstveni skup Janko Drašković (1770. – 1856.), hrvatski preporoditelj i utemeljitelj Matice hrvatske, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2006., "Vijenac", god. XIV, br. 332; Zagreb, 7. prosinca 2006. (s Antonijom Vranić)
 • Povijest i sadašnjost, znanstveni skup Hrvatska arheologija u 20. stoljeću, Zagreb, 24. – 26. svibnja 2007., "Vijenac", god. XV, br. 347; Zagreb, 21. lipnja 2007.
 • 32 leksikonske natuknice iz novije hrvatske lirike, Leksikon hrvatske književnosti – djela (u pripremi); Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 • Filolog svjetskoga glasa, “Hrvatski iseljenički zbornik 2009.”, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2008., str. 413–417.
 • Bibliografija Šime Ljubića, u: Zbornik o Šimi Ljubiću, Tihomil Maštrović (ur.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.], Zagreb, 2009., str. 511–624.
 • Literatura o Šimi Ljubiću, u: Zbornik o Šimi Ljubiću, Tihomil Maštrović (ur.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.], Zagreb, 2009., str. 625–700.

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Varaždin–Varaždinske Toplice, 15.–17. travnja 2010.

 

 


dated: 02/16/11
editor: D. Torbica