Personal pages menu


Josip Tišljar, F.C.A.

Date of birth:

 • 06/01/1941

Place of birth:

 • Ludbreg

Date of death:

 • 08/09/2009

Place of death:

 • Zagreb

Academic titles:

 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts
 • full professor

Institutions:

 • Professor - Sedimentology and Sedimentary Petrology, Faculty of Mining, Geology & Petroleum Engineering - University of Zagreb

Membership in Academy:

 • full member - Department of Natural Sciences (05/20/2004 - 08/09/2009
 • associate member - Department of Natural Sciences (06/09/1983 - 05/20/2004)

 

Education:

 • B. Sc.1965. University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, Department of Geology;
 • Specialisation in the Sedimentary Petrology - Charles University of Prag 1972/73.
 • Specialisation in the Sedimentology on the Ruhr-Universityof Bochum, Germany - 1973/74 (exhibitioner of DAAD).
 • M.Sc. 1973. University of Zagreb:;
 • Ph.D. 1976. University of Zagreb

Employment and Scientific and educational professions:

 • 1967-1998. geologist - Building Industry Co, Petrinja;
 • 1968-1976. assistant - University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, Department of Geology;
 • 1976-1980. Assistant Professor;
 • 1980-1983. Associate Professor
 • 1983-1997. Full Professor;
 • 1997– ...  permanence Full Professor

Some important duties:

 • Head-master of the Department of geology FMGPE - University of Zagreb: 1981-1983.
 • Dean of Geology - University of Zagreb: 1987-1990.
 •  Principal of Institute for Mineralogy, Petrology and Mineralium Deposits, University of Zagreb: 1991-1993.
 • Cherman of the Scientific Council for Petroleum of the Croatian Academy of Sciences and Arts: 1996 - 1999.
 • Voditelj svih smjerova postdiplomskog studija iz geologije - polje geoznanosti na RGN fakultetu 1994–
 • član Matičnoga povjerenstva za polje geologije i geografije područnog vijeća za prirodne znanosti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: 1998 - 2004.
 • predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za međunarodni program geološke korelacije IGCP UNESCO-a (International Geological Correlation Programme) pri HAZU (2000 - 2004.)
 • član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanosti – polje geoznanosti  Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske: od 2005. -

Sci. Projects:

 • Glavni istraživač i voditelj projekta 195-1953068-2704: Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla
 • Voditelj programa 1953068: Geološki procesi i resursi Dinarskog krškog područja  koji obuhvaća slijedeće projekte: 195-1953068-2704, 181-1953068-0241, 181-1953068-0363 i 181-1953068-0242.
 • Član radne skupine bilateralnog austrijsko-hrvatskog znanstvenog projekta: Comparasion of Jurassic-Cretaceous Sedimentary Succeaaions in the Eastern Alps (Austria) and Dinarides (Croatia)
 • Glavni istraživač i voditelj projekta 0195 034: Sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina: 2003
 • Voditelj projekta 195 005: Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnoga ciklusa: 1997-2003
 • Voditelj projekta I-09-323: Evolucija okoliša taloženja Jadranske karbonatne platforme: 1994-1997
 • član Working group 4 - Global Sedimentary Geology Program: Cretaceous Carbonate Platforms (Inernational Association of Sedimentologists) 1998–
 • Član radne skupine Projekta br. 195, i projekta br. 25 IGCP-a UNESCO-a;
 • Voditelj nacionalne radne grupe projekta 187 i 262 IGCP-a UNESCO-a;.
 • Član radne skupine na projektu: Herkunft und Zusammensetzung Paläoboden Istriens, Kroatien: Ein Beitrag zur Klärung der paläotektonischen und paläoklimatischen Verhaltnisse der Unterkreide (Institut für Bodenforschung und Baugeologie der Univertität für Bodenkultur, Wien).
 • Član Working group 4 - Global Sedimentary Geology Program: Cretaceous Carbonate Platforms: (Inernational Association of Sedimentologists): Cretaceous Platforms of CRER (CRETACEOUS RESOURCES, EVENTS, AND RHYTHMS).

Voditeljstvo magistarskih i doktorskih teza

 • Voditelj 11 magistarskih i 8 doktorskih disertacija, te 32 puta član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova.

Sci. Meetings and Congres

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima: 15 pozvanih i 1 plenarno predavanje, 47 priopćenja i 26 suautorstva vodiča ekskurzija

 • 2. Internationale Symposium – KREIDE, Univ. München, 1982 (s plenarnim predavanjem).
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983 (s 3 priopćenja i vođenjem 2 znanstvene sedimentološke ekskurzije).
 • 27th International Geol. Congres, Moscow, 1984 (s 1 priopćenjem)
 • 6th European Regional Meeting I.A.S., Abstracts & Poster Abstracts,International Assoc. of Sedimentologists, 686–690, Lleida, 1985 (s 2 priopćenja)
 • 7th Regional European Meeting ofInternational Assoc. of Sedimentologists, Krakow, 1986 (s 1 priopćenjem)
 • 8th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, 199–204, Tunis, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • 2. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT '87, Univ. Heidelberg, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • 4. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT '89, Univ. Innsbruck (Österreich), 1989 (s 1 priopćenjem)
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • Second Internat. Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Zadar, 1991 (voditelj i prvi autor vodiča znanstvene eksurzije)
 • International Dolomieu Conference an Carbonate Platforms and Dolomitization, Bolzano St. Urlich (Italija), 1991 (s 1 priopćenjem)
 • 1. International Meeting on the Perimediterranean Carbonate Platforms, Marseille (Francuska), 1994 (s 3 priopćenja)
 • European Union of Geosciences – EUG 9, Strasbourg (Francuska), 1997 (s 1 priopćenjem)
 • 11th International Clay Conference, Clays for our Future, Otawa, Canada, 1997 (s 1 priopćenjem)
 • Inter. Working Meeting of ISSS–Commission V and INQUA–Commission on Paleopedology: Recent and Paleo-Pedogenesis as Tools for Modelling Past and Future Global Changes. Giessen, 1997 (s 1 priopćenjem)
 • International Meeting Riunione Scientifica dei ricercatori alpini e appeninnici – “Gruppo Alpi", Udine (Italija), 1997 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • 60th EAGE Conference and Technical Exhibition – Petrolerum Division, European Association of Geoscientists & Engineers, Leipzig, 1998 (s 1 priopćenjem)
 • International Symposium and Field Workshop onPaleosols and Climatic Change”. Inter. Soc. of Soil Science – Paleopedology Commission, Lanzhou (Kina), 1998 (s 1 priopćenjem)
 • Conference of the European Clay Groups Assoc., Euroclay 1999 – Kraków (Poljska), 1999 (s 1 priopćenjem)
 • 80a Riunione estiva, Trieste, Societŕ Geologica Italiana, Trieste (suautor ekskurzije).
 •  6th International Congress On Rudists, Rovinj–Croatia, 2002 (suautor vodiča i voditelj ekskurzije)
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003.
 • 23rd IAS Meeting of Sedimentology – Coimbra-Portugal, 2004. (s priopćenjem)
 • 7th International Symposium on the Cretaceous,Neuchatel, 2005.(s priopćenjem)

Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima: 10 pozvanih predavanja, 17 priopćenja i 5 suatorstva vodiča ekskurzija i vođenja ekskurzije)

 • II Skup sedimentologa SFRJ, Beograd, 1976 (s 1 priopćenjem)
 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb, 1978 (s 1 pozvanim predavanjem i suatorstvom vodiča ekskurzija i vođenja ekskurzije)
 • IX Kongresa geologa SFRJ, Sarajevo, 1978 (s 1 priopćenjem)
 • Znanstveni skup “20 godina LMGK, Beograd, 1980 (s 1 pozvanim predavanjem i 2 priopćenja)
 • Znanstveni simpozij “Naftno-geološka problematika podmorja i priobalnih dijelova Jadranskog mora.– Znanstveni savjet za naftuJAZU, Split, 1981 (s 1 priopćenjem)
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni, 1986 (s 1 pozvanim predavanjem i 1 suautorstvom vodiča ekskurzija i vođenjem ekskurzija)
 • VI Skup sedimentologa SFRJ, Cetinje, 1988 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • XII Kongres geologa Jugoslavije, Ohrid, 1990 (s 1 priopćenjem)
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu, Znanstveno vijeće za naftuHAZU, Zagreb, 1993 (s 1 pozvanim predavanjem i 2 priopćenja)
 • Simpozij “Prirodni arhitektonski kamen od ležišta do ugradnje (Kamen u hrvatskom nasljeđu), Zagreb, 1994 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • 1. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 1995 (s 5 priopćenja i vođenjem 2 ekskurzije)
 • 2. Hrvatski geološki kongres, Cavtat–Dubrovnik, 2000 (s 2 priopćenja)
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme Dinarida – Zagreb, 2001 (s 4 pozvana predavanja)
 • 1. Znanstveni skup: Hrvatski prirodoslovci 13., Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku, Gospić, 2004. (spozvanim predavanjem)
 • 3. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 2005 (s 2 priopćenja)

Chairmanships:

 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb, 1978.
 • Znanstveni skup “20 godina LMGK, Beograd, 1980.
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983.
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni, 1986.
 • 2. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT '87, Univ. Heidelberg, 1987.
 • Međunarodni miting Istraživanje ukrasnog kamena i zaštita kamenih spomenika i građevinaUniversita Karlova Praha, 1988.
 • 4. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT '89, Univ. Innsbruck (Österreich), 1989.
 • Second Internat. Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Zadar, 1991.
 • VI Skup sedimentologa SFRJ, Cetinje, 1988.
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu, Znanstveno vijeće za naftuHAZU, Zagreb, 1993.
 • 1. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 1995.
 • 1st Internat. Symposium of Petroleum Geology Economic Aspects of Petroleum Exploration: an Approach to Rational Exploration, Zagreb, 1996.
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme Dinarida, Zagreb, 2001.
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987.
 • 3. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 2005:član Znanstvenog odbora

Organization of the Meetings and Congress:

 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb – 1978: član Organizacijskog odbora
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983: član Organizacijskog odbora
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni – 1986: član Organizacijskog i Znanstvenog odbora
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987: član Organizacijkog odbora
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu – Znanstveno vijeće za naftu HAZU Zagreb, 1993: predsjednik Organizacijskog odbora
 • 1. hrvatski geološki kongres – Opatija – 1995:član Znanstvenog odbora
 • 1st Internat. Symposium of Petroleum Geology Economic Aspects of Petroleum Exploration: an Approach to Rational Exploration, Zagreb, 1996: član Znanstvenog odbora
 • 2. Hrvatski geološki kongres, Cavtat–Dubrovnik – 2000 : član Znanstvenog odbora
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme Dinarida – Zagreb, 2001: član Organizacijskog odbora.
 • 6th International Congress On Rudists, Rovinj–Croatia, 2002: član Organizacijkog odbora
 • 6th International Congress on Rudists, Rovinj–Croatia, 2002: član Organizacijskog odbora
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003: predsjednik Znanstvenog odbora i član Organizacijskog odbora
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003: predsjednik Znanstvenog odbora
 • 3.Hrvatski geološki kongres, Opatija 2005 : član Znanstvenog odbora

Editorships:

 • Član uređivačkog odbora Geološkog vjesnika 1986-1990.
 • Član uredništva časopisa: Geologia Croatica i 1991 -
 • Član uredništva slovenskog časopisa Geologija 1998 -
 • 4th Regional Meeting I.A.S., International Association of Sedimentologists, Split. Abstracts-book, 1983, Zagreb (ur.: Jelaska, V. & Tišljar, J.)
 • Evolution of Depositional Environments from the Palaeozoic to the Quaternary in the Karst Dinarides and Pannonian Basin.– Field Trip Guidebook, 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Zagreb (ur.: Vlahović, I. & Tišljar, J.)

Awards:

 • Nagrada Josip Juraj Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 1994. god. (Za knjigu “SEDIMENTNE STIJENE”, Školska knjiga, Zagreb, 422 str.)
 • Nagrada Grada Zagreba - 2005. god.“zacjeloviti autorskiopusu području sedimentologijetemeljennajvećimdijelomna rezultatimavlastitihopsežnihterenskihistraživanjakrškihDinarida …. i uvođenje novihmetodai pristupa, što jepionirskopostignućeu istraživanju itumačenjuuvjetapostanka karbonatnihstijena
 • Nagrada Josip Juraj Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 2004. god. (Za knjigu “SEDIMENTOLOGIJA KLASTIČNIH I SILICIJSKIH TALOŽINA”, Institut za geološka istraživanja, Zagreb , 426 str.).

updated: 12/16/08