Personal pages menu

Scientific studies
 

 1. Proračun osiguranja dugih trakova šina kod radiusa R=500 m i R=550 m bez upotrebe zaštitnih kapa za krivine. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1964, 22 p.
 2. Proračun sila koje nastaju uslijed promjene temperature u šinama i dovode do izbacivanja neprekinutog kolosijeka na željezničkim prugama. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1964, 124 p.
 3. Studija o mogućnosti zavarivanja kolosijeka s oštrim lukovima u duge trakove na dijelu pruge Knin – Split. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1966, 66 p.
 4. Određivanje i registriranje frekvencije vibracija i ubrzavanja koja nastaju u tračnicama i pragovima željezničkog kolosijeka pod opterećenjem u saobraćaju. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1966, 58 p.
 5. Određivanje efikasnosti kojom razni tipovi pričvršćenja tračnica prigušuju prijenos vibracija na pragove za vrijeme prolaza vlakova. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1967, p. 5-81.
 6. Novo dvostruko elastično pričvršćenje ZEL.8 na jugoslavenskim betonskim pragovima Z.1.e. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, 25 p.
 7. Ispitivanje bočnog i uzdužnog otpora kolosijeka u tucaniku pod raznim okolnostima. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, 68 p.
 8. Pronalaženje sredstava za produženje vijeka trajanja elemenata pričvršćenja tračnica zaštićivanjem protiv korozije na pruzi, uz ispitivanje u klima-komori i pomoću elektrokemijskih mjerenja korozije metalografskim ispitivanjem korodiranih struktura. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, p. 8-21.
 9. Određivanje naprezanja u elementima dvostrukoelastičnog pričvršćenja kao i utjecaj tog pričvršćenja na veličinu specifičnog pritiska na zastor i planum, a time i na deformaciju nivelete kolosijeka. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, 43 p.
 10. Ispitivanje propuštanja pričvrsnog pribora kod raznih tipova pragova u ovisnosti o radu vibratora. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, 58 p.
 11. Saniranje odrona i klizišta na dijelovima pruge Zagreb - Rijeka kao i saniranje zemljanog trupa na dijelu pruge Zagreb – Sisak. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1969, p. 42-83.
 12. Uzroci prekomjernog pucanja šina i mjere za sprečavanje te pojave. (koautor), JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1969, 38 p.
 13. Ispitivanje upadanja nivelete kolosijeka kod raznih tipova pragova kao i utiskivanje nožice tračnice odnosno podložne pločice u ovisnosti od rada vibratora. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1969, 62 p.
 14. Teoretski problemi dugih trakova tračnica i pokusi u vezi s određivanjem stabilnosti kolosijeka. Mađarska akademija znanosti, Budimpešta, 1969, 33 p.
 15. Izrada novih pragova od prednapregnutog betona s dvostrukoelastičnim pričvrćenjem. Mađarska akademija znanosti, Budimpešta, 1970, 41 p.
 16. Nosivost željezničkog donjeg stroja u vezi s povećanjem osovinskog pritiska vozila i brzine vožnje. (koautor), Mađarska akademija znanosti, Budimpešta, 1970, 51 p.
 17. Mogućnost smanjenja smrtnosti i ranjavanja sudionika u prometu na opasnim (pogibeljnim) mjestima SR Hrvatske. (koautor), JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1987, 159 p.
 18. Prometne nesreće na cestovnim pravcima E-65 (Varaždin-Zagreb-Rijeka) i E-59 (Maribor-Zagreb-Karlovac-Split) i zbrinjavanje traumatiziranih sudionika u prometu. (koautor), JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1987, 320 p.
 19. Analiza ugroženosti prometom u gradu Zagrebu i mjere zaštite. JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1988, 398 p.
 20. Željeznička pruga Zagreb-Samobor-Bregana. (koautor), JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1988, 121 p.
 21. Optimalizacija rada ventilacije tunela "Učka" u ovisnosti o meteorološkim uvjetima. JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1990, 91 p.
 22. Tipizacija i standardizacija tehničkih rješenja i opreme na cestama Hrvatske. (koautor), JAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1990, 369 p.
 23. Cestovno povezivanje Podravine sa Zagrebom. (koautor), HAZU, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1991, 92 p.
 24. Road and Railway Traffic Corridors on the Territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina. (Podloga za raspravu o prometnim koridorima na Trećoj paneuropskoj konferenciji Ministara prometa u Helsinkiju, 1997.). Croatian Academy of Arts and Science, Scientific Council for Traffic, Zagreb, 1996, 27 p.
 25. Prijedlog strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske. (koautor), Institut prometa i veza, Zagreb, 1998, 198 p.

 


date: 02/17/15
edited by: D. Torbica