Personal pages menu

Professional Papers
 

 1. Dugi svareni trakovi šina i njihova ugradba. Željeznice, 3-4, Beograd, 1960, p. 34-38.
 2. Određivanje otpora kolosijeka protiv uzdužnih sila u dugim trakovima. Željeznice, 7-8, Beograd, 1960, p. 35-42.
 3. Sigurnost saobraćaja za vrijeme visokih temperatura na šinama dužine veće od 30 m i dugim šinskim trakovima. Željeznički vjesnik, 8, Zagreb, 1961, p. 111-112.
 4. Neka od najnovijih dostignuća kod izvedbe i održavanja željezničkog gornjeg stroja kod njemačkih željeznica. Željeznički vjesnik, 12, Zagreb, 1961, p. 196- 201.
 5. Dugi šinski trakovi i sigurnost saobraćaja. Sigurnost u saobraćaju, Zagreb, 1962, p. 72-75.
 6. Modernizacija na održavanju pruge Zagreb-Dugo Selo-Novska. Željeznički vjesnik, 12, Zagreb, 1962, p. 237-240.
 7. Tehnički napredak Sekcije za pruge Zagreb I u 1963. godini. Željeznički vjesnik, 12, Zagreb, 1963, p. 256-259.
 8. Povezivanje naučno-istraživačkog rada s praksom kod Zajednice ŽT Zagreb. Željeznički vjesnik, 9, Zagreb, 1964, p. 151-153.
 9. Ispitivanje stabilnosti kolosijeka kod ekstremno visokih temperatura te određivanje najveće moguće dilatacije u slučaju puknuća šina kod ekstremno niske temperature. Željeznički vjesnik, 1-2, Zagreb, 1966, p. 17-19.
 10. Truli pragovi u pruzi i sigurnost saobraćaja. Željeznički vjesnik, 7-8, Zagreb, 1966.
 11. Novi pogledi na tehniku gornjeg stroja kod Jugoslavenskih željeznica. Željeznice, 8-9, Beograd, 1966, p. 15-19.
 12. Proračun kritične sile koja prouzrokuje izvijanje (izbacivanje) neprekinutog kolosijeka u luku. Stručna studija, ŽTP Zagreb, 1966, 11 p.
 13. Male žičare. Građevinar, 1, Zagreb, 1967, p. 5-11.
 14. Dvostruko elastično pričvršćenje na novim jugoslavenskim betonskim pragovima. Željeznički vjesnik, 6-7, Zagreb, 1967, p. 97-102.
 15. Konstrukcija betonskog praga Z.1.e. s dvostruko elastičnim pričvršćenjem ZEL. 8. Stručna studija, Zagreb, 1967, 48 p.
 16. Novi jugoslavenski pragovi Z.1.e. Željeznički vjesnik, 1-2 , Zagreb, 1968, p. 5-14.
 17. Sanacija preloma šina u neprekinutom kolosijeku kod niskih temperatura. Željeznica, Beograd, 1968, p. 8-15.
 18. Kolosijek na drvenim pragovima sa elastičnim čavlima. Željeznice, 11, Beograd, 1969, p. 14-21.
 19. Mogućnost povećanja brzina na prugama Jugoslavenskih željeznica. Stručna studija, Zagreb, 1976, 84 p.
 20. Infrastruktura željezničkog prometa I. Skripta. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1985, 46 p.
 21. Infrastruktura željezničkog prometa II. Skripta. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1986, 71 p.
 22. Željeznice u multimodalnom transportu. Autorizirana predavanja na postdiplomskom studiju “Multimodalni transport”. Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1987.
 23. Prostorno uređenje i racionalna izgradnja objekata PTT infrastrukture. Fakulteta prometnih znanosti, Zbornik radova, 2, 1988, p. 181-184.
 24. Novelizacija prometne signalizacije zaobilaznice Zagreba. Stručna studija. Zagreb, 1989, p. 1-30.
 25. Prometni pravci kroz Gorski Kotar. Nacionalni park Risnjak, Zbornik radova, 1993, p. 28-31.
 26. Aufbruck zur Bahn des 21. Jahrhunderts. Kroatische Bahnen, Jahresbericht, Zagreb, 1996, p. 8-12.

 

 


date: 02/17/15
edited by: D. Torbica