Personal pages menu

Domestic scientific meetings - Scientific papers
 

  1. Zagreb kao čvorište cestovnog i željezničkog prometa. JAZU, Simpozij o prometnoj problematici grada Zagreba, Zbornik radova, Zagreb, 1974, p. 1-27.
  2. Cesta kao faktor sigurnosti prometa. Savjetovanje “Vještačenje saobraćajnih udesa”, Zbornik radova, Niš, 1981.
  3. Sigurnosni aspekti prometnog sistema Jugoslavije. JAZU, Simpozij o sigurnosnim i ekološkim aspektima prometnog sistema Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb, 1988, p. 25-28.
  4. Phyrnska autocesta. Elektrotehniška zveza Slovenije, Jugoslavenski simpozij o elektronici u saobraćaju, Zbornik radova, Ljubljana, 1990, p. 5-16.
  5. Jadranska orijentacija kroz razvoj cestovne infrastrukture. HAZU, Savjetovanje “Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske”, Zbornik radova, Zagreb, 1991, p. 33-43.
  6. Razvitak i vrednovanje prometa u Hrvatskoj. Sveučilište u Zagrebu, Znanstveni skup povodom 75. obljetnice tehničkih fakulteta, Zbornik radova, Zagreb, 1994, p. 213-231.
  7. Razvitak prometa u Hrvatskoj s obzirom na povezivanje s Europom. Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Znanstveni skup “Prometno povezivanje Hrvatske s Europom”, Zbornik radova, Zagreb, 1995, p. 6-11.

 


date: 02/17/15
edited by: D. Torbica