Personal pages menu

Books and Textbooks

  1. I. Senjanović: Theory of Shells of Revolution, Brodarski institut, Zagreb, 1972.
  2. I. Senjanović: Teorija ploča i ljuski, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1973., 1982., 1988., 1998.
  3. I. Senjanović: Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1975., 1988., 1998.
  4. I. Senjanović: Vibracije broda, I dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1974., 1980., 1987.
  5. I. Senjanović: Vibracije broda, II dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1976., 1980., 1990.
  6. I. Senjanović: Vibracije broda, III dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1981.

updated: 11/12/08