Personal pages menu

Važnije knjige:

 1. Partija radničke klase u koncepciji Antonija Gramscija, Matica hrvatska Split, 1967;
 2. Političke ideje Palmira Toljatija, Biblioteka Pravnog fakulteta Split, 1978;
 3. Ante Trumbić, Politička shvaćanja i djelovanje, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1986, Književni krug Split 1991;
 4. Politička misao Frana Supila, Književni krug Split, 1988;
 5. Politički život i nazori Ante Tresića-Pavičića, Književni krug Split, 1997;

Važniji znanstveni članci:

 1. Socijalno-politička doktrina Katoličke crkve u pastoralnoj konstituciji “Gaudium et spes” i u Papinoj enciklici “Populorum progressio”, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, VI, 1968;
 2. Reformatorske koncepcije Marka Antonija de Dominisa, Mogućnosti, Split, XV, 1968, br. 11;
 3. Hrvatska kao suverena država i novi smisao republičke državnosti, Pogledi, III, 1971, br. 7;
 4. Machiavelli i politička znanost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, X, 1973;
 5. Granscievi ogledi o intelektualcima i organizaciji kulture, Dometi, Rijeka, VIII, 1975, br. 4;
 6. Povijesni korijeni “evrokomunizma” u Talijanskoj komunističkoj partiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XV, 1978;
 7. Natko Nodilo jedan od začetnika narodnog preporodnog pokreta u Splitu, Radovi znanstvenog skupa “Split u pretporodno doba” u povodu 100. godišnjice ponarođivanja splitske općine, 1882, Logos, Split 1984;
 8. Ante Trumbić u jugoslavenskoj historiografiji, Znanstveni skup “Život i djelo Ante Trumbića” HAZU, Zagreb 1991;
 9. Dihotomska demokracija u Tocquevilleovu viđenju američkog političkog društva i njezina suvremenost, Filozofski fakultet Zagreb, 1998;
 10. Mladenačko razdoblje i političko sazrijevanje Ante Starčevića, Rad HAZU, knjiga 478, 1999.

Važniji stručni članci:

 1. Gramscijevo shvaćanje političke partije radničke klase kao Machiavellijeva vladara, Politička misao, Zagreb, III, 1966, br. 4;
 2. Talijanski komunisti i Čehoslovački događaji, Vjesnik, Zagreb, XIX, 1968, br. 7811, 7814, 7815;
 3. Sorelovo sindikalističko shvaćanje uloge radničke klase, Zbornik radova Pravnog fakulteta Split, XIII, 1976;
 4. Trumbićev stav spram diktature kralja Aleksandra i oktroirani ustav, Mogućnosti 10-11, 1983;
 5. Nasilje i nenasilje, Pogledi, 1, 1984;
 6. Supilov federalizam, Mogućnosti, 1-2, 1993;
 7. Fernard Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II, Mogućnosti 1-3, 1999.