BIBLIOGRAPHY

Books - edited:

  • Za nakladničku kuću ABC naklada priredila je izbor iz djela Dinka Šimunovića (Zagreb, 2002.), Milana Begovića (Zagreb, 2003.) te Ivana Kozarca (Zagreb, 2003.).
  • Pisni Atanazija Jurjevića (Beč, 1635) zajedno s Ennijom Stipčevićem i Josipom Bratulićem, Zagreb, HAZU, 2009.

Papers - published:

  • Povijesti/pripovijesti o Evgeniju Kumičiću u hrvatskoj književnopovijesnoj praksi i Tekstološke zamke Urote zrinsko-frankopanske Evgenija Kumičića (zbornik Eugen Kumičić – život i djelo, Mošćenička Draga, 14. 10. 2000.),
  • Trivijalni elementi u romanu “Zašto sam vam lagala” Julijane Matanović (II. znanstveni skup Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zagreb, 29. 11. – 30. 11. 2002.),
  • Pisma-performativi u drami “Bez trećega” (2. kijevski književni susreti, zbornik radova i pjesama, Kijevo, kolovoz, 2003.),
  • Prikazivačke strategije u Šegedinovu romanu “Crni smiješak” (Zbornik, Korčula, 2006, str. 125-129.),
  • Novakova književnopovijesna naracija: subverzija ili integralizam? (zbornik sa znanstvenog skupa Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, Bielsko-Biała, 2007., str. 464-477.).
  • Sudjelovala u izradi leksikografskih natuknica za Hrvatski biografski leksikon Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (Ivan Kordić, Vladimir Kovačić) te Hrvatsku književnu enciklopediju Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (povijest književnosti).

date: 07/14/09