Personal pages menu


Ivan Prpić, F.C.A.

Date of birth:

  • 10/11/1927

Place of birth:

  • Sisak

Date of death:

  • 06/25/2019

Academic titles:

  • doctor of Science
  • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts

Institutions:

  • Professor (retired) - School of Medicine, University of Zagreb

Functions in Academy:

  • chair - Committee on tumors (1991. - 2019.)

Membership in Academy:

  • full member - Department of Medical Sciences (07/24/1991 - 06/25/2019
  • izvanredni član - Department of Medical Sciences (05/17/1990 - 07/24/1991)
  • associate member - Department of Medical Sciences (03/11/1986 - 05/17/1990)

Rođen 11. 10. 1927. U Sisku.

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Zagrebu završio 1952., a specijalizaciju iz opće kirurgije na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1958. Doktorat medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1960. Usavršavanje iz plastične rekonstruktivne kirurgije na Klinici za plastičnu kirurgiju VMA u Beogradu (1958), Centru za plastičnu kirurgiju u Edinburghu (1962), na Kirurškoj klinici u Beču (1968), Wayne State University Detroit USA (1970/71), Institut za estetsku plastičnu kirurgiju Atlanta USA (1976).

Zaposlenje: Od 1954. radi na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sveučilišni docent 1959, habilitacija i naslovni docent 1965, za sveučilišnog docenta izabran 1972, za izvanrednog sveučilišnog profesora 1973, a za redovitog profesora 1976. Voditelj službe za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke na Kirurškoj klinici u Zagrebu od 1959, a od 1973 šef Zavoda za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke na istoj klinici. Predstojnik Kirurške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1992 do umirovljenja 1994.

Član suradnik od 1996, izvanredni član 1990, a redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1991. Voditelj odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Redoviti član Akademije za medicinske znanosti Hrvatske. Član Europskog udruženja za bolesti dojke.

Bibliografija: Objavio više od 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, od kojih su neki citirani u literaturi i udžbenicima za plastičnu kirurgiju. Većina radova publicirana u časopisima koji su referirani u Cumm.Ind.Med., Excepta Med., Index Med. i Scien. Cit.Index.

Autor je knjiga Kirurgija - priručnik za med. sestre, Kirurgija udžbenik za više škole za med. sestre i Kirurgija za medicinare.

Autor je poglavlja Reconstruction of the Breast after Mastectomy u knjizi Lewison and Montagne Diagnosis and Treatment of Breast Cancer, Williams Wilkins comp. 1983, te poglavlja Reconstruction of the Breast as a primary and secondary procedure u knjizi J. Lewis Art of estetic Plastic Surgery, Little Brown comp. 1969.

Znanstveni projekti: Tumorska banka DNA - projekt 101751

Znanstveni skupovi: Organizator godišnjeg Znanstvenog sastanka Bolesti dojke u organizaciji Odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Uređivanje publikacija: Urednik Zbornika Bolesti dojke.