Personal pages menu

Bibliography of exhibition sculpture 1954 - 2000

 • A.(ntun) M.(aračić):
  Ivan Kožarić, Skulptura 1954 - 2000, tekst uz izložbu HDLU, 22.1. - 19.2.2000.
 • Kožarićeva Skulptura 1954 - 2000, Vjesnik, Zagreb, 22.1 .2000.
 • J.(elena) M.(andić):
  Skulptura 1954 - 2000, Novi list, Rijeka, 22.1 .2000.
 • J.(elena) M.(andić):
  Rana deklaracija slobode, Novi list, Rijeka, 24.1.2000.
 • Marina Tenžera:
  Kožariaev kozmički osamljenik, Vjesnik, Zagreb, 24.1 .2000. str.16
 • Patricija Kiš:
  Retrospektiva samo s jednom skulpturom, Jutarnji list, Zagreb, 24.1.2000, str. 14
 • N. R:
  Kožarićeva "retrospektiva", Slobodna Dalmacija, Split, 24. 1 .2000.
 • D. A.
  Izlaže Ivan Kožarić, Slobodna Dalmacija, Split, 29.1.2000.
 • Đermano Senjanović:
  Folija (Teletina), Feral Tribune, Split, 31.1.2000.
 • Mirjana Dugandžija:
  U DHLU sam rzložio samo skulpturu iz 1954. kojoj sam pridodao 350 metara dugu limenu instalaciju: Time povezujem dva antiumjetnička vremena - socijalističke pedesete godine i Tuđmanove devedesete (interview), Nacional, Zagreb, 2.2.2000.
 • Sandra Križić Roban:
  Iskustvena retrospektiva, Vjesnik, Zagreb, 4.2.2000.
 • Darko Glavan:
  U Muzeju suvremene umjetnosti rade nekompetentni Ijudi; a Željko Košćević umjetnike naziva stadom, Globus, Zagreb, br. 478, 4.2.2000.
 • Ivica Župan:
  Planet čovjek u središtu svemira, Vijenac, Zagreb, br. 1 55, 10.2.2000, str. 23
 • K. Ožbolt:
  Alufolija - od aviona do izložbenog salona, Večernji list, Zagreb, 8.2.2000.
 • Marina Baričević:
  Nepokoreni autor, Novi list, Rijeka, 1 3.2.2000.
 • Marijan Špoljar:
  Vitalizam stvaralačke geste, Zarez, Zagreb, br. II/25, 1 7.2.2000, str.31
 • J.(elena) M.(andić):
  Kožarić poklanja dijelove skulpture, Novi list, Rijeka, 22.2.2000.
 • zra:
  Posjetiteljima "komad" skulpture s autogramom, Večernji list, Zagreb, 22.2.2000.
 • Iž.
  Divovska folija uskoro u Areni, Večernji list, Zagreb, 23.2.2000.
 • S.(ibila) Serdarević:
  &127;jeljenje eksponata, Umjetnik Ivan Kožarić svečano zatvorio izložbu, Slobodna Dalmacija, Split, Z4.2.2000.
 • Antun Maračić:
  Radikalno i nježno, Kako je završila izložba Ivana Ko. Skulpiura 1954-2000, Zarez, Zagreb, godina II, br.2 str.l9
 • Ive Šimat Banov:
  Nikada dosta o Kožariću, Vijenac, Zagreb, godište V 9.3.2000, str. 24