Qualifying Works:

 

  1. Diplomski rad, Medicinski fakultet u Zagrebu:
    “Rast i metastatski potencijal malignih tumora u genetski različitih miševa”, 1992, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  2. Magistarski rad:
    "Utjecaj vodikovog peroksida na produkciju kisikovih radikala u neutrofilima", 1995, Prirodoslovno-Matematički fakultet, Biomedicinske znanosti, Sveučilište u Zagrebu
  3. Doktorska disertacija:
    “Uloga citokina pri odbacivanju transplantata rožnice”, 1999, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 


date: 11/11/10
editor: D. Torbica