Personal pages menu

 

Selected bibliography

abbreviations «pj» means «poem»


Collection of poems

 • Maximus in minimis, Pjesan o 400-godišnjici smrti Julija Klovića ( na hrvatskom i talijanskom), Zagreb 1978.
 • Kalnovečki  razgovori, Zagreb 1979, Kalinovac 2007.
 • Strastni život, Pjesan u smrt Jurja Križanića 1683-1983. (na hrvatskom i ruskom), Zagreb, 1983.
 • Trinaesti učenik,  Zagreb   1985.
 • Izabrana blizina, Zagreb 1988.
 • Der Dreizehnte Jünger, Osnabrück – Münster  1993.
 • Trag, Zagreb  1993.
 • Oči, Zagreb  1994, 1995 (Nacionalna nagrada „Vladimir Nazor“ za poeziju/književnost 1994).
 • L’uomo di terra, Milano 1994.
 • De Dertiende Leerling, Breda 1994.
 • Il Tredicesimo Discepolo, Milano 1996.
 • Molitva vrtloga, Zagreb 1996.
 • Ultima solitudo personae – Lice osame, (na latinskom i hrvatskom), Zagreb 1997.
 • Hodočasnikj/Peregrino, Barcelona 1998 (na hrvatskom i španjolskom, finalist  na natječaju za Svjetsku nagradu “Fernando Rielo – Poesia mistica“)
 • Moji Božići, Zagreb 1998 (nagrada Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj za dijalektalnu poeziju).
 • Dušom i tijelom, Zagreb 2003, Društvo hrvatskih književnika (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, knjiga 15).
 • Conversações de Kalinovec, in: Nikica Talan, Suživot s Potugalom – Coabitação com Portugal, Zagreb 2005, Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka Književna smotra, str. 321-371.
 • Nasmijani Bog, Zagreb 2009, Društvo hrvatskih književnika (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, knjiga 101).
 • Svjetlo i sjena – Lumo kaj ombro, Izabrane pjesme i proza – Elektitaj poemoj kaj prozo, Zagreb 2009, Hrvatski eseprantsli savez – Kroata esperantista unuiĝo.

Books

 • De mente ecclesiologica   Georgii Križanić, Romae 1964.
 • Biblija u rukama katehete, Zagreb 1965;
 • Bog Stvoritelj u Svetom Pismu i povijesti teologije, Zagreb 1965.
 • Bog djelitelj milosti, Zagreb 1966.
 • Sakramenat svete ispovjedi i bolesničkog pomazanja, Zagreb 1966.
 • Sin objavitelj Oca, najavitelj Duha Svetoga, Zagreb 1967.
 • Pregled hrvatske bogoslovne književnosti (Priredio I. Golub), Zagreb 1967., 1986.  Prinosi za uvod u teologiju, Zagreb 1967.
 • Misterij Boga, Zagreb 1967., 1969.
 • Prilozi knjizi «Bog Stvoritelj u Bibliji i u povijesti teologije», Zagreb 1967.
 • Bog Stvoritelj u sustavno – spekulativnoj teologiji (Stj. Bakšić, izvatke priredio I. Golub), Zagreb 1967.
 • Bog milosti u sustavno – spekulativnoj teologiji (C. Rahner, izvatke priredio I. Golub), Zagreb 1967.
 • Euharistija, Zagreb 1968.
 • Sakramenat ženidbe, Zagreb 1968.
 • Čovjek slika Božja (Post 1,26), Prinos dogmatskoj antropologiji, Zagreb 1968.
 • Uvod u teologiju i pregled povijesti teologije, Zagreb 1968.
 •  Prisutni, Misterij Boga u Bibliji, Zagreb 1969., 1983., 1995.
 • Reci sinovima ljudskim, Zagreb 1969.
 • Stvoritelj, Zagreb 1969.
 • Duh Sveti u Crkvi, Biblijski aspekti, Zagreb 1969.
 • Misterij Crkve (Priredio I. Golub), Zagreb 1969.
 • Sakramenti (Priredio I. Golub), Zagreb 1969.
 • Gospodinov spomenčin (K. M. Berti i B. J. Cooke, priredio I. Golub), Zagreb 1970.  Na putu po bogoslovijama Evrope, Zagreb 1971.
 • Bogoslovsko sjemenište Zagrebačke crkve, Zagreb 1971.
 • Od kompromisa do ljubavi, Zagreb 1975., 1993.
 • Duh Sveti u Crkvi, Zagreb 1975.
 • Najprije čovjek, Zagreb 1975., 1983., 1985., 1988., 1994.
 • Maximus in minimis (pjesan o 400. godišnjici smrti Julija Klovića), na hrvatskom i talijanskom, Zagreb 1978.
 • Kalnovečki razgovori (pj.), Zagreb 1979, Kalinovac 2007 (pretisak prvotiska)
 • Čežnja za licem, Zagreb 1981., 1982., 1983., 1988.,2000.
 • Juraj Križanić glazbeni teoretik 17. stoljeća, Zagreb 1981. ( u izdanju Razreda za glazbenu umjetnost HAZU i u izdanju niza Radovi o Jurju Križaniću sv. I. HAZU).
 • Hrepenjenje po obličju, Ljubljana 1981.
 • Istočni grijeh, Zagreb 1982.
 • Slavenstvo Jurja Križanića, O tristotoj godišnjici Križanićeve smrti, Zagreb 1983. Juraj Križanić, Sabrana građa, Zagreb 1983.
 • Strastni život (pj.), Pjesan u smrt Jurja Križanića 1683 – 1983), na hrvatskom i ruskom.
 • Svjetiljka za vazda, Zagreb 1984., 1995.
 • Darovana riječ, Zagreb 1984.
 • Trinaesti učenik (pj.), Zagreb 1985. 
 • Ususret dolasku, Zagreb 1985., 1993.
 • Mjesec nad Tiberom, Zagreb 1986.
 • Križanić, Zagreb 1987.
 • Izabrana blizina (pj.), Zagreb 1988.
 • Sehnsucht nach dem Angesicht, Heidelberg 1988.
 • Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius, polihistor i teolog (1636 – 1708), Sabrana građa, Zagreb 1988.
 • Prijatelj Božji, Zagreb 1990.
 • Imago Dei, Der Mensch als Bild Gottes – Gottespräsenz und Gottesdarstellung (Gen 1,26 – 27) und verwandte Texte, Heidelberg 1991.
 • Holdéfeny a Tiberis főlőt, Novi Sad 1991.
 • Ich suche Dein Antlitz, Gedanken fürs Leben, Graz 1992.
 • Der Dreizehnte Jünger, Osnabrück – Münster 1993.
 • The Slavic Vision of Juraj Križanić, Zagreb – Dubrovnik 1993.
 • Trag (pj.), Zagreb 1993.
 • Oči (pj.), Zagreb 1994., 1995 (nacionalna nagrada «Vladimir Nazor» za poeziju/književnost za 1994).
 • L'uomo di terra (pj.), Milano 1994.
 • De Dertiende Leerling, Breda 1994.
 • Pisma, Zagreb 1995.
 • Il Tredicesimo Discepolo (pj.), Milano 1996.
 • Molitva vrtloga (pj.), Zagreb 1996.
 • Hodočasnik u Hrvatsku, Zagreb 1997.
 • Ultima solitudo personae – Lice osame (pj.) ( na latinskom i hrvatskom), Zagreb 1997.
 • Milost, Zagreb 1997.
 • Duh Sveti – nepoznati Bog?, Zagreb 1998.
 • Hodočasnik / Peregrino (pj.), na hrvatskom i španjolskom, Barcelona 1998.
 • No me escondas tu rostro, Salamanka 1998.
 • Moji  Božići (pj.), Zagreb 1998.(nagrada Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj za dijalektalnu poeziju).
 • Dar dana šestoga, Zagreb 1999.
 • Odvaha pro všedni den, Praha, Kostelni Vydri 2000.
 • Lice prijatelja, Zagreb 2000.
 • Sabrana blizina, (niz: Biseri hrvatske književnosti)  Zagreb 2003.
 • Dušom i tijelom, Zagreb 2003 (pj.)
 • Skriveni Bog. Nove dodirne točke znanosti i religije ( u suautorstvu s Vladimirom Paarom), Zagreb 2006, 2008, 2011.
 • Nasmijani Bog, Zagreb 2009 (pj.)
 • Svjetlo i sjena – Lumo kaj  ombro (pjesme i proza), Zagreb 2009.

Discussions, articles, essays

 • …non enim ad mensuram dat Spiritum (Jo 3,34b) ,: Verbum Domini, Rim 1965.
 • Osamdeset godina života za Crkvu i jedinstvo kršćana patrijarha Atenagore I, u: Poslušni Duhu, Zagreb 1966.
 • Ateizam – odgovornost, u: Spectrum, Zagreb 1967.
 • Juraj Križanić i pitanje prava Slovenaca na svetojeronimske ustanove u Rimu, u: Historijski zbornik, Zagreb 1968-1969.
 • Sadanje stanje sjemeništa, u: Zajedništvo, Zagreb 1970.
 • Čovjek slika Božja  (Post 1,26, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 1971.
 • Rad Ivana Paštrića na izdavanju glagoljskih liturgijskih knjiga, u: Slovo, Zagreb 1971.
 • Otkriven autograf Križanićeva djela «Bibliotheca Schismaticorum Universa2, u: Kolo, Zagreb 1971.
 • L'autographe de Križanić Bibliotheca Schismaticorum Universa, u: Orientalia Christiana Periodica, Rim 1973.
 • Juraj Julije Klović Hrvat (1498 – 15789 u: Peristil, Zagreb 1973-1974, 1975-1976, 1977.
 • Juraj Križanić i njegovi suvremenici, u: Historijski zbornik, Zagreb 1974-1975.
 • Križanićevi stihovi u poetici Juana Caramuela, u: Forum HAZU, Zagreb 1977.
 • Nova građa o Jurju Križaniću iz rimskih arhiva, Starine HAZU Zagreb 1978.
 • Tri jezična spomenika iz Križanićeva rodnog kraja, u: Građa za povijest književnosti hrvatske HAZU, Zagreb 1978.
 • Juraj Križanić's «Asserta musicalia» in Caramuel's Newly Discovered Autograph of «Musica», u: International Review  of the Aesthetics and Sociology of Music (IRASM), Zagreb 1978.
 • O prevođenju Križanićeva djela «Razgowori ob wladatelystwu», u: Prevoditelj, Zagreb 1979.
 • Juraj Križanić and João IV, u: : International Review  of the Aesthetics and Sociology of Music (IRASM),  Zagreb 1980.
 • Mesijanizam znanosti i neslužnost umjetnosti, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 1980.
 • Istraživanje o Jurju Križaniću i njegovim danskim prijateljima...Historijski zbornik, Zagreb 1980-1981.
 • Juraj Križanić in Diary of Pope Alexander VII, u: Orientalia Christiana Periodica, Rim 1981.
 • Donošenje novog zakonika Rusije prema misli Jurja Križanića, u: Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1982.
 • Istraživanje o Križanićevim «Političkim spisima» u Moskvi, u: Vijesti JAZU, Zagreb 1982.
 • Na međama vjere i umjetnosti, u: Svesci,  Zagreb 1982.
 • Juraj Križanić als Prophet des russischen Messianismus, u: Ostkirchliche Studien, Würzburg 1983.
 • Prilog datiranju života Jurja Julija Klovića, u: Peristil, Zagreb 1983.
 • Juraj  Križaniću dnevniku pape Aleksandra VII, u: Starine HAZU, Zagreb 1984.
 • João IV e Juraj Križanić, Porto 1986.
 • On the Manuscript of Juraj Križanić’s „De Musica“, u: : International Review  of the Aesthetics and Sociology of Music (IRASM), Zagreb 1986, 1987.
 • Pisma Ivana Luciusa (Lučića) iz Trogira Luki Holsteniusu u Rim, u: Ricerche Slavistiche, Rim 1989.
 • Orijentalistička građa Ivana Paštrića u Arhivu Propagande, u: Most/The Bridge, Zagreb 1990.
 • Gli Arcadi di Croazia, u: Atti e memorie, Arcadia, 1991-1994.
 • L’uomo immagine di Dio, u: Studi ecumenici, Venezia 1992.
 • Tragovi raja, u: Forum HAZU, Zagreb 1991.
 • Rad ruku čovječjih, u: Marulić 1992.
 • Zvona starog Kaptoloma, u: Kolo, Zagreb 1992.
 • Fonti domenicane su Juraj Križanić, u: Orientalia Christiana Periodica, Rim 1985.
 • Gli ultimi anni di Juraj Križanić. u: Orientalia Christiana Periodica, Rim 1986.
 • Križanićeva koncepcija povijesti, u: Radovi o životu i djelu Jurja Križanića HAZU, Zagreb 1986.
 • The Slavic Idea of Juraj Križanić, u: Harvard Ukrainian Studies, Cambridge 1986.
 • Ključna isprava u raspravi o hrvatskom porijeklu Siksta V, u: Croatica Christiana Periodica, Zagreb 1987.
 • Man-Image of God (Genesis 1:28), u: Collected Communications to the XIIth Congress of IOSO, Frankfurt, New York, Paris 1988.
 • Marija Agnezija Pantelić, u: Slovo, Zagreb 1989 – 1990.
 • La lingua di Križanić. u: Orientalia Christiana Periodica Rim 1993.
 • Križanićs Theology of History , u: Synthesis Philosophica, Zagreb 1993.
 • Kościól jako świadek,  Lublin 1994.
 • Juraj Križanić – tražitelj mudrosti, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Zagreb 1998.
 • Deus ludens, u: Republika, DHK, Zagreb 1994.
 • Bogomdana Riječ i Bogudana riječ, u: Književna smotra, Zagreb 1994.
 • Rimsko trodnevlje, u: Studia Vrhbosnensia, Sarajevo 1995.
 • Marko Antun De Dominis i Juraj Križanić...,u: Bogoslovska smotra, Zagreb 1995.
 • Križanić kontroverzist, u: Zagrebačka biskupija, Zagreb 1995.
 • Gli Arcadi di Croazia, u: Accademia Letteraria Italiana, Atti e memorie, Rim 1991-1994.
 • Sjećanja na Krležu, u: Forum HAZU, Zagreb 1994.
 • Nauk rodnog doma, u: Forum HAZU 1995.
 • Juraj Križanić prorok mesijanizma kulture, Bogoslovska smotra, Zagreb 1996.
 • Križanićevi razgovori, u: Dijalog (prir. F. Prcela), Zagreb 1996.
 • Mulih i Biblija, u: Vrela i prinosi,  Zagreb 1996-1997.
 • Humilitas, in: A. Flaker i M. Medarić, Hijerarhija, Zagreb 1997.
 • Marija slika Božja, u: Marijin lik danas, Zagreb 1997.
 • Rimske postaje, u: Kolo, Zagreb 1998.
 • Teologia Chorwatów, u: Proglas, Krakow 1998.
 • God's Image – Man's Key, u: Psychiatria Danubiana, Zagreb 1998.
 • Netko drugi, u: Vijenac , Zagreb 1999.
 • Sedamdeset semestara teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 2000.
 • Latinski spjev «Jesejada» Kajetana Vičića, u: Kačić, Split 2000-2001.
 • Novi doprinosi za Klovića, u: Klovićev zbornik, Zagreb 2001.
 • Ekologija srca - ekologija prirode u evanđeljima, u: Ekologija srca - ekologija prirode, Zagreb 2002.
 • Mons. dr. Đuro Kokša, u: Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim 2001.
 • Događaj Kašićeve Biblije, u: Forum HAZU, Zagreb 2001.
 • Quellen zur Bibel Kašićs im Archiv des Hl. Offizium, in: B. Kašić, Versio Illyrica…, niz:Biblia Slavica, Kommentare, Paderborn 2002.
 • Kašićs Übersetzung und biblische Vorlage, Ibidem 2002.
 • Tko je zaustavio tiskanje Kašićeve Biblije, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 2001.
 • Događaj Kašićeve Biblije, u: Forum HAZU, 2001.
 • Sudbina Kašićeve Biblije, u: Bartol Kašić i Biblija, Pag 2002.
 • Ligaridis ha forse plagiato Križanić?, u: Orientalia christiana periodica, Rim 2002.
 • Hrvatski teolozi XVII. Stoljeća, u: Bogoslovska smotra, Zagreb 2003.
 • Povratak Bartola Kašića u Dubrovnik. Kob Kašićeve Biblije, u: Historijski zbornik, Zagrreb 2003 – 2004.
 • L’antropologia di Marulić, u: Colloquia Maruliana, Split 2000.
 • Sedamdeset godina teologije   na KBF-u, u: Bogoslovska smotra 2000.
 • Slika Božja i rast čovjeka, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zagreb 1999.
 • Julije Klović – Giulio Clovio Croata. Istraživanja, u: Časoslov Farnese s minijaturama Julija Klovića,  Zagreb – Graz 2001.
 • La Sacra Scrittura e la poesia di Ivanov, u: Europa Orientalis,  Salerno 2002.
 • Počeci slavenske misli, u: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Sv. III: Barok i prosvjetiteljstvo. XVII i XVIII stoljeće. Predio Ivan Golub, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga Zagreb 2003.
 • Arkadija i Hrvatska, u: Hrvatska i Europa, III. sv.: Barok i prosvjetiteljstvo, Zagreb 2003.
 • Teologija u XVII. Stoljeću, u: Hrvatska i Europa, III. sv.: Barok i prosvjetiteljstvo, Zagreb 2003.
 • Marko Antun de Dominis teolog pomirenja, u: De republica ecclesistica libri X. Autore Marco Antonio de Dominis, Split 2003.
 • (Moji razgovori s Miroslavom Krležom) u: Krleža MMI, Zbornik radova s  Okruglog stola,  Nacionalna i Sveučilišna knjižnica i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2003
 • Juraj Križanić – mislilac, djelatnik, stradalnik, u: Moskva 17. stoljeća očima Jurja Križanića, Zagreb 2004.
 • “Ovo neka se zna”, u: Vjesnik franjevaca trećoredaca, Zagreb 2004.
 • Poezija kot prostor srečanja, u: Od izkustva do teologie, Celje 2004.
 • Sveto pismo i pjesništvo Vjačeslava Ivanova.Čovjek slika Božja, u: Oko književnosti, Zagreb 2004.
 • Šenoini molitvenici, u: Kolo, Zagreb 2004.
 • Istočni grijeh –apsolutizacija relativnoga, u: O čovjeku i Bogu, Rijeka 2005.
 • Dva suglasna glasa  u pjesništvu Nikole Šopa, u: Pjesničko stvaralaštvo Nikole Šopa (1904-1082), Sarajevo-Zagreb 2005.
 • Ivan Pavao II – Papa inkulturacije – Svetac i pjesnik, u: Republika DHK, Zagreb 2005.
 • Pismo Gio Francesca Perande patrijarhu Caetanu 1592. o Juliju Kloviću, u: 2. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb 2006.
 • Marko Antun de Dominis u Arhivu Svetog Oficija. Istraživanje, u: Marko Antun de Dominis. Splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Split 2006.
 • Šopov Isus, u: Rad HAZU 493, Zagreb 2006.
 • Antun Kržan, u: U služenju Božjem narodu, Požega 2007.
 • Svijećnica, (Zapis o susretu s Dragutinom Tadijanovićem), Forum HAZU, Zagreb 2007.
 • Kob groba Franje Petrića, u: Filozofska istraživanja 2010, sv. 119.

 

Handfuls of songs, song set to music, interviews and scenarios

Handfuls of songs

 • Blizine, u: Forum HAZU, Zagreb 1892.
 • Otkriven svjetlu i podatljiv sjeni, u: Forum HAZU, Zagreb 1990.
 • Od kruha zlo biži, u: Kolo, Zagreb 1991.
 • Molitva za mir, u: Republika, Zagreb 1992.
 • Onako, u: Republika1987.
 • Kalnovečki bokci, u: Gesta 1988,
 • Kalnovčani, u: Forum HAZU 1988,
 • Uštap nad Šalatom, u: Forum HAZU 1996.
 • Sused vi ste bedak, u: Zažvenelo je,  Đurđevac
 • Spodobe, u: Kaj, Zagreb 2000.
 • Lice prijatelja, u: Kolo, Zagreb 1993.
 • Knjiga izlaska, u: Dubrovnik 1993.
 • Molitva za novu kuću, u: Republika 2002
 • Samo jeka, u: Forum HAZU, Zagreb 2002.
 • Pohod milosti, u: Forum HAZU, Zagreb 2008.
 • Sijač radosti, u: Republika DHK, Zagreb 2008.
 • Zvijezde i suze, Forum 2010.

Song set to music

 • Svi su tokovi jedno. Glazba: Boris Papandopulo.Tekst Ivan Golub. U  B. Papandopulo, Zbirka zborova a capellla, Zagreb 1986.
 • Smiri se golube mira, Glazba M. Martinajk, tekst. I. Golub u: Mali Koncil 1985.
 • Tre composizioni di Mato Lešćan. Tekst Ivan Golub, u: Homo imago et amicus Dei, Rim 1991.
 • Gospodin  je. Glazba S. Nedić. Tekst I. Golub, u: Spectrum 1983. Prvo mjesto na festivalu duhovne glazbe.

Interviews

 • Vjera je poetski odgovor Bogu, u: Vijenac 1997.
 • Odnos kršćanstva i drugih religija, u: Glas Koncila 1995.
 • Razgovarali smo s Ivanom Golubom, u: Književna Rijeka, Rijeka 2000.
 • Svaki je čovjek toliko pjesnik da može biti vjernik, u: Glas Koncila 2000.
 • Dar postojanja je najveći, u: Glas Podravine i Prigorja 1999.
 • S Duhom na putu, u: Zvona Svetog Nikole,Čakovec 1996.
 • Duh puše gdje hoće, u: Hrvatsko Slovo 1999.
 • Prihvatio sam igru s  Bogom, u: Hrvatsko slovo 2007.

Screenplays

 • Svi odlasci Jurja Križanića. Televizijski scenarij, u: Forum HAZU 1997. Izvedeno na televizijii višekratno u režiji Zlatka Sudovića po scenariju Ivana Goluba. HRT proizvodna 1987.
 • Hodočasnik iz Hrvatske. Televizijski scenarij Ivan Golub (u završnici)
 • Dječak i duga (Julije Klović). Televizijski scenarij Ivan Golub (u izradi)
   

date: 06/30/11
editor: D. Torbica