Author's scientific books
 

  1. Hrvatska himnodija (od srednjeg vijeka do preporoda), Književni krug, Split , 1992.;
  2. Hrvatska crkvena himnodija 19. stoljeća,  Biblioteka “Scientiae et Artes”, “ALFA”, Zagreb , 2000.;
  3. Tihi pregaoci visovačko-skradinskog područja (Doprinos franjevaca hrvatskoj himnodiji i duhovnoj književnosti), izdanje Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“, knj. br.15, Split , 2004.;
  4. Iz duhovnog perivoja, Biblioteka razotkrivanja, “Ljevak”, Zagreb , 2005.
  5. Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini, Ogranak Matice hrvatske Split, Split, 2009., ISBN 978-953-6159-94-5 (303 str.)
  6. Željezni duh : Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Dubrovnik, Biblioteka Studije, knj. 13, Zagreb-Dubrovnik, 2010. ISBN 978-953-6666-68-3, (474 str.)
  7. U ogledalu kritike, Udruga Prosoli, Zagreb, 2012./13. ISBN 978-953-56249-3-6 (264 str.)
     

updated: 02/10/15
updated: 02/26/14
updated: 02/23/11
edited by: D. Torbica