Personal pages menu

Books

 1. «Analiza položaja privrednih grana i grupacija u društvenom sektoru privrede SRH u periodu od 1971. do 1982. godine», suautor M. Škreb, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 20, JAZU, Zagreb, 1985., str. 223.
 2. «Akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede grada Zagreba u razdoblju 1978.-1983. godine», suautor Z. Stamenić, Istraživanja, sv. 5, CITRA, Zagreb, 1985., str. 250.
 3. «Analiza sekundarne raspodjele dohotka privrednih grana i grupacija društvenog sektora privrede SRH u razdoblju 1971.-1982. godine», Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 21, JAZU, Zagreb, 1986., str. 124.
 4. «Aktualnost markstističke teorije vrijednosti», Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 22, JAZU, Zagreb, 1986., str. 90.
 5. «Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u SRH – Analiza razdoblja 1977.-1985(88) godine» (Doktorska disertacija u skraćenom i nešto izmjenjenom obliku), Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 26, JAZU, Zagreb, 1990., str. 126.
 6. «Utjecaj ekonomske politike na hrvatsko gospodarstvo», suautor Jakov Sirotković, Radovi Odsjeka za ekonomska istraživanja, sv. 31, HAZU i HITA-CONSULTING, Poslovna škola d.o.o., Zagreb, 1999. str. 65 – 115., (Utjecaj makroekonomskog okruženja na rezultate poslovanja poduzeća i funkcioniranje bankarskog sustava).
 7. «Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika», Golden Marketing, Zagreb, 2001., str. 221.
 8. «Gospodarska i socijalna zbilja Hrvatske – stanje i perspektive», suatori Vladimir Veselica, Jakov Sirotković, Ivo Družić, Stjepan Bratko, Radovi Odsjeka za ekonomska istraživanja, sv. 34, HAZU i Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2001. str. 537-651. (Dvije izgubljene dekade u ekonomskom razvoju Hrvatske – uzroci, posljedice i mogućnosti).
 9. «Hrvatska obratnica – Stanje i perspektive hrvatskoga gospodarstva», Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004., str. 302.
 10. «Ekonomska politika i poduzetništvo», Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HITA d.d., Zagreb, 2005., str. 179.
 11. «Menadžersko-poduzetnička elita i modernizacija: Razvojna ili rentijerska elita?», suautori: Drago Čengić, Saša Poljanec-Borić, Goran Milas, Tomislav Smerić, Vojmir Franičević, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005., str. 211-259 (Ekonomska politika i razvojni potencijal hrvatskog poduzetništva).
 12. "Doktrine ekonomske politike" (suautori: Dražen Kalogjera, Gorazd Nikić, Mladen Vedriš, Marina Kesner-Škreb, Uroš Dujšin, Domagoj Račić, Vladimir Cvijanović, Zoran Jašić, Dubravko Radošević), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005, str. 45-54 (Proračunski deficit i javni dug Republike Hrvatske) i str. 239-253 (Stanje i mogući pravci izlaska iz krize).
 13. «Ideje o ekonomskoj politici (Doktrine ekonomske politike)» (suautori: Uroš Dujšin, Mladen Vedriš, Mate Babić, Aleksandar Bogunović, Vladimir Cvijanović, Tihomir Domazet, Marina Kesner-Škreb, Gorazd Nikić, Domagoj Račić, Dubravko Radošević, Marijana Ivanov i Ivan Lovrinović), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 309-334 (Nužnost zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu).
 14. «Ekonomska politika i poduzetništvo», Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HITA d.d., Zagreb, 2007., str. 202.

 


updated: 06/01/09