Personal pages menu


Dušan Bilandžić, F.C.A.

Date of birth:

 • 07/20/1924

Place of birth:

 • Maljkovo kraj Sinja

Date of death:

 • 03/04/2015

Place of death:

 • Zagreb

Academic titles:

 • full professor
 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts

Institutions:

 • Professor (retired) - College of political sciences University of Zagreb
 • - (07/25/1990 - 01/01/1991)
 • - (1974. - 1979.)

Functions in Academy:

 • deputy secretary - Department of Social Sciences (01/01/2001 - 12/31/2006)

Membership in Academy:

 • full member - Department of Social Sciences (07/24/1991 - 03/04/2015
 • izvanredni član - Department of Social Sciences (05/19/1988 - 07/24/1991)
 • associate member - Department of Social Sciences (03/31/1980 - 05/19/1988)

Rođen 20. srpnja 1924. u Maljkovu, kraj Sinja. Niže razrede franjevačke gimnazije završio u Sinju, a više razrede u gimnaziji u Osijeku. Od 20. srpnja 1942. do kraja rata sudjelovao u slavonskim partizanskim postrojbama kao borac i politički komesar čete i bataljuna. U članstvo KPJ primljen 1942.
Od 1945. do 1960. bio na službi u JNA u svojstvu nastavnika povijesti ratova u visokim vojnim školama i Akademiji. U Beogradu 1955. završio Pravni fakultet kao izvanredni student na “konspirativan” način jer su vojne vlasti svojim oficirima zabranjivale studiranje na sveučilištima. U čežnji za istraživanjima društvenih procesa kao i zbog tjeskobe koju je nametala vojna hijerarhija, a i nekih političkih neslaganja 1. ožujka 1960. napustio JNA.
Nakon izlaska iz vojske počinje istraživački rad na problemima društvenog razvoja, prvo u svojstvu novinara (1960/61) zatim u ulozi rukovoditelja grupe Saveza Sindikata Jugoslavije za samoupravljanje. Na osnovi rezultata istraživanja samoupravljanja i političkog djelovanja 1965. izabran je za člana Predsjedništva sindikata Jugoslavije kao predstavnik Hrvatske. Sredinom 1960-ih sudjeluje u političko ekspertnim timovima za projektiranje i praćenje privredne i društvene reforme (1964.-1967.) i istodobno pohađa postdiplomski studij kojega završava s doktoratom znanosti iz oblasti ekonomije na zagrebačkom sveučilištu 1965.
Po dogovoru s hrvatskim rukovodstvom dolazi 1967. u Zagreb i preuzima dužnost direktora Instituta za historiju radničkog pokreta. Odlukom Predsjedništva SKJ imenovan 1969. direktorom Centra za društvena istraživanja sa zadaćom okupljanja znanstvenih institucija i pojedinaca iz svih republika na izradi idejnoteorijskih osnova za reformu federacije 1971. i izradu Ustava 1974. Nakon usvajanja Ustava vraća se ponovno u Zagreb na Fakultet političkih znanosti gdje je izabran za profesora i dekana u dva mandata (1974/75-1978/79).
U međuvremenu je 1968. izabran za člana CKSKH,i ponovno biran na kongresima 1974. i 1978., a 1974. za zastupnika u Saboru SRH u kojem je bio tri mandata (1968-82).
U fazi tzv. maspoka (1969-72) bio na strani Bakarićeve frakcije, a od usvajanja ustava 1974. se jače angažirao u borbi protiv ideološkog dogmatizma, unitarizma i centralizma zbog čega nije reizabran za člana centralnog komiteta i zastupnika u Saboru 1982. Nakon izlaska iz državno partijske strukture 1982. jače se angažirao u znanstvenom radu. Za člana suradnika JAZU izabran 31. ožujka 1980., a za izvanrednog člana 18. svibnja 1982., a 24. srpnja 1991. za redovitog člana HAZU.
Potkraj 1989. na 11 kongresu SKH ponovno izabran za člana centralnog komiteta kao pripadnik reformske struje u Savezu komunista.
Na 1. sjednici višestranačkog Sabora izabran za člana državnog predsjedništva SRH (potpredsjednika Republike Hrvatske) od 30. 5. 1990. do 1. 1. 1991.

Zagreb, 2001.