Personal pages menu

Articles

 • Privremena, stalna, tradicionalna neutralnost i neangažiranost, doktorska disertacija, Split, 1964., str. 355. 
 • Neutralnost i Povelja UN, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3, 1965., str. 145-174.
 • Poimanje domicila u USA i Engleskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 4, 1966., str. 61-78. 
 • Domicil i priznanje odluka o razvodu braka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1967., str. 39-57. 
 • Domicil i sud nadležan za razvod braka u zemljama common law, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, 3, 1968., str. 277-288. 
 • Neka pitanja nastala izraelsko-arapskim sukobima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 6, 1968., str. 41-53. 
 • Izraelsko-arapski spor pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti UN, Simpozij: Kriza na Bliskom istoku, Udruženje društva za Ujedinjene nacije, Zagreb, 1968, 67 str.
 • Izraelsko-arapski sukobi pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, Politička misao, 2, 1968., str. 226-250.
 • Duh Jalte, feljton, 17 nastavaka, Slobodna Dalmacija, 1968, XXVI, br. 7346.-7362. 
 • Pravni aspekti istraživanja i iskorištavanja našeg podmorja, Privreda Dalmacije, 5, 1969., str. 12-17. 
 • Vrste i oblici trajne neutralnosti danas, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 7, 1969, str. 97-104. 
 • Razvoj visokog školstva na području općine Split, Ekonomski institut, Split, 1969., str. 46. 
 • Naučne institucije i naučne djelatnosti u Splitu, Ekonomski institut, Split, 1969, str. 73.
 • Financiranje rada institucija i djelatnosti u kulturi na području općine Split, Pogledi, 1, 1969., str. 171-183. 
 • Pravni fakultet u Splitu (zajedno s A. Cvitanićem), u: Spomenica u povodu proslave 300- godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, II, 1969., str. 371-377. 
 • Skupštine i vanjska politika, Pogledi, 2, 1970., str. 7-19. 
 • Dokle protezati granice obalne države na moru?, Pogledi, 4-5, 1970., str. 69-79. 
 • A. Jelavić & D. Rudolf, Kulturne institucije i djelatnosti, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 88. 
 • Nauka, Ekonomski institut, Split, 1970, str. 81. 
 • B. Sviličić- J. Milat- D. Rudolf, Školstvo, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 149. O ekonomskom sadržaju samoupravljanja u kulturi, Pogledi, 6, 1971., str. 111-116. 
 • Znanstvene i kulturne institucije, u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita, monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, Split, 1971., str. 639-687. 
 • Strana predstavništva. u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita. monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, 2, 1971., str. 771-773.
 • Pravni status različit od neutralnosti i zaraćenosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, XXI/2, 1973., str. 255-264. 
 • Nepristranost u pravu neutralnosti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, X, 1973., str. 42-61.
 • Pitanja granica obalne države na moru, Naša zakonitost, 7-8, 1974., str. 705.-742. 
 • O granicama ekonomske zone i epikontinentalnog pojasa, Međunarodna politika, Beograd, br. 581, 1974., str. 12-14. 
 • Kvalificirana neutralnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 11, 1974., str. 61.-72. 
 • Pitanje granica obalne države na moru, simpozij: Ujedinjene nacije, more i Jugoslavija, 17. i 18. svibnja 1974., str. 88. 
 • O nezaraćenosti, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 1-2, 1975., str. 1-12. 
 • Prirodna bogatstva epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 12, 1975., str. 87-96. 
 • O granicama epikontinentalnog pojasa, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, br. 1-2, 1975., str. 121-127. 
 • Modern Law of the Sea, International Law Association, Report of the Fifty-Sixth Conference held at New Delhi, London, 1976., str. 320-321.
 • Rad na novom međunarodnom pravu mora, Pregled, Sarajevo, 6, 1976., str. 689-696.
 • Problem utvrđivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 13, 1976., str. 69-78. 
 • Neslužbeni nacrt konvencije o pravu mora, redaktor i jedan od prevodilaca: D. Rudolf, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1977., str. 280. 
 • Međunarodno javno pravo, skripta, Upravno - pravni studij, Split, 1977., str. 173. 
 • Pravo na neutralnost u Završnom aktu konferencije u Helsinkiju, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XXV, 1977., str. 53-61. 
 • Law of the Sea and the New International Economic Order, International Law Association, Report of the Fifty-Eight Conference, Manila, 1978., str. 329. 
 • Treća konferencija UN o pravu mora i podmorja, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1-3, 1979, str. 155-162. 
 • Neka pitanja suvremenog humanitarnog prava, Savjetovanje o aktualnim pitanjima razvoja međunarodnog humanitarnog prava, Beograd, 1979., str. 213-215. 
 • Treća konferencija UN o pravu mora i podmorje u granicama nacionalne jurisdikcije, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1979, str. 48. 
 • Dno i podzemlje u granicama nacionalne jurisdikcije, Prinosi, XV/17, Zagreb, 1982., str. 89-135. 
 • Tjesnaci u međunarodnom pravu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1982., str. 225. 
 • Pravo mora prema ženevskim konvencijama (1958.) i nacrt konvencije o pravu mora (1981.), Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, str. 460. 
 • Unutrašnje morske vode, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1983., str. 104.
 • Zaštita i očuvanje morskog okoliša u Konvenciji o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 21, 1983., str. 81-97. 
 • Neutrality of Sweden and Paxactivity, The Spirit of Uppsala, ed. by . Grahl-Madsen and J. Toman, Berlin – New York, 1984., str. 162-164. 
 • Rješavanje sporova u Konvencji UN o pravu mora, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 52. 
 • Teritorijalno more, Pravni fakultet, Katedra a međunarodno pravo, Split, 1984., str. 166. 
 • Novine u međunarodnom pravu mora, I. i II. dio, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 81, 100. 
 • Some remarks about the Provisions concerning the Continental Shelf in the Convention on the Law the Sea, Essays on the Law of the Sea, Zagreb, 1985., str. 141-146. 
 • Plovni i plovidbeni putovi prema Konvenciji UN o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 23, 1985., str. 335-365. 
 • Međunarodnopravno reguliranje znanstvenih istraživanja mora, Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru, VI, 1985., str. 51-60. 
 • Proklamiranje gospodarskih pojasa u Jadranu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1986. str. 121. 
 • Gospodarski pojas i pitanja razgraničenja, Adrias, Split, 1, 1987, str. 55-63. 
 • Rješavanje sporova u gospodarskom pojasu prema Konvenciji UN o pravu mora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 25, 1988., str. 57-70. 
 • Yugoslav Economic Zone in the Adriatic Sea, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 35, 1988., str. 52-61. 
 • Međunarodni ugovori pomorskog ratnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 26, 1989., str. 77-85. 
 • O proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, Zagreb, 1991., str. 82. 
 • O sustavima sigurnosti, Međunarodni položaj Hrvatske, Ured Predsjednika Republike, Zagreb, svibanj 1996., str. 113-116. 
 • Il perche’ e il come del disfacimento - The whys and wherfores of its dismantling, Rivista diplomatica, Vol XXXVI, n. 98, Roma, Dic. 95 - Marzo 1996., str. 25-29 (na talijanskom i engleskom). 
 • Morske granice između Republike Hrvatske i Republike Italije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1998, br. 3-4, str. 699-700.
 • Odnosi s Italijom i daljnje europsko integriranje Republike Hrvatske, Iskustva moderne hrvatske diplomacije, Diplomatska akademija MVP Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., str. 105- 109.
 • In search of an effective universal system of security, Changing Threats to Global Security: Peace or Turmoil, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2004., str 333-335.
 • Prijepori o nacionalnom, Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 232-234. 
 • Kobne posljedice sječe srpskih liberala 1972., Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 235-239.