Izbor iz bibliografije:

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. XVIII, Zagreb 1990. (suautor);
“Marginalne grupe u hrvatskim srednjovjekovnim društvima od druge polovine XIII. do početka XVI. stoljeća”, Historijski zbornik, sv. XLIV (1), Zagreb 1991, str. 43-76;
“Prilog proučavanju demografskog razvitka Knina od 1825. do 1857.”, u: Kninski zbornik, Zagreb 1993, str. 13-26 (suautor);
“Hrvatski plemićki rod i običajno pravo”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti HAZU, sv. 16, Zagreb 1998., str. 73-118.