Personal pages menu

Articles

 1. Udovičić: Aproksimacija dnevne krivulje trajanja opterećenja Energija, br. 11-12, 1961. (374-378) 5 str.
 2. Vuletić-Udovičić: Paralelni rad transformatora koji ne ispunjavaju uvjete za takav rad Energija, br. 5-6 i 7-8, 1962. (154-161)8 str.
 3. Udovičić: Vrijednost gubitaka u nekim vodovima elektroenergetskog sistema Jugoslavije Energija, br. 5-6, 1964. (142-145)4 str.
 4. Požar-Udovičić: Die instalierte Leistung eines Wasserkraftwerkes - als Funktion seiner Kennwerke und der Entwicklung des Verbundsystems Oze26 (1973) s (357-370)14 str.
 5. Udovičić: Optimizacija elektroenergetskog sistema Energija, br. 7-8, 1973. (203-209)7 str.
 6. Požar-Mandić-Udovičić: Struktura termoelektrana u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije u daljoj budućnosti Energija, br. 11-12, 1975. (371-404)34 str.
 7. Udovičić-Alerić: Usporedba koncepcije energetskog iskorištavanja jednog vodotoka Energija, br. 3-4, 1977. (118-121)4 str.
 8. Požar-Udovičić-Granić: Neki aspekti opskrbe SR Hrvatske električnom energijom Energija, br. 9-10, 1978. (281-294)15 str.
 9. Udovičić: Mogući razvoj potrošnje i proizvodnje električne energije u Hrvatskoj Elektrotehnika, br. 3-4, 1979. (148-158)11 str.
 10. Požar-Udovičić-Alerić: Energetska vrijednost energije i snage hidroelektrana Energija br. 5-6, 1979. (127-138)12 str.
 11. Udovičić: Potrebe i mogućnosti izgradnje elektrana u Hrvatskoj za podmirenje potrošnje električne energije u budućnosti Energija, br. 5-6, 1979. (139-146)8 str.
 12. Udovičić: Energetski trenutak SR Hrvatske Stručni časopis “Đ. Đaković”, br. 2, 1982. Sl. Brod (15-17)3 str.
 13. Udovičić: Mogućnosti i potrebe optimalne izgradnje elektrana u elektroenergetskom sustavu Hrvatske do 2000. g. Energija, br. 6, 1983. (435-444)10 str.
 14. Udovičić: Potrebna izgradnja serije nuklearnih elektrana u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije do 2010. g. “Nukelarna tehnologija”, br. 1, 1985. (3-13)11 str.
 15. Udovičić: Energija – preduvjet razvoja društva “Naše teme”, br. 7-9, 1985. (667-678)14 str.
 16. Granić-Udovičić: Stohastički pristup predviđanju potrošnje električne energije Energija, br. 4, 1985. (265-271)7 str.
 17. Udovičić: Problemi planiranja razvoja elektroprivrede i njenog povezivanja sa strogradnjom “Naše teme”, br. 5-6, 1986. (677-686)10 str.
 18. Udovičić: Mogući efekti optimizacije razvoja elektro-energetskog sistema Jugoslavije Monografija “Energija i razvoja”, Beograd, 1986. (527-532)6 str.
 19. Udovičić: Dileme, energetske bilance “Čovjek i životna sredina”, br. 3, 1986. (21-28)8 str.
 20. Udovičić-Pešut-Vuk: Planiranje razvoja energetskog sistema Energija, br. 5, 1988. (439-445)7 str.
 21. Udovičić: Energija – preduvjet razvoja Vjesnika HAZU: 1-3/93. (100-124)25 str. 22.
 22. Udovičić: Čovječanstvo između razvoja i okoliša Ambalaža, 1997.
 23. Udovičić: Mogućnosti i potrebe razvoja energetike Hrvatske Časopis ekonomista sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1999.
 24. Udovičić: Sa slobodnim tržištem električne energije – oprezno Energija, br. 2, 2001.
 25. Udovičić: Elektroenergetska situacija Republike Hrvatske Elektroenergetika, br. 2, 2005.

 

 


updated: 06/15/11
web editor: D. Torbica