Personal pages menu


Antun Dubravko Jelčić, F.C.A., Writer

Date of birth:

 • 11/06/1930

Place of birth:

 • Požega

Phones:

 • Phone +385(0)14895169

Academic titles:

 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts
 • doctor of Science

Institutions:

 • Scientific adviser (retired) - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

Functions in Academy:

 • head of - Institute for Scientific Research and Artistic Work in Požega (2009. - ...)
 • member of the Presidency - Croatian Academy of Sciences and Arts (01/01/2004 - 12/31/2010)

Membership in Academy:

 • full member - Department of Literature (06/18/1992 - ...)
 • associate member - Department of Literature (06/09/1983 - 06/18/1992)

Životopisni podatci:

 • Rođen 6. 11. 1930. u Požegi.
 • Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je postigao i doktorat znanosti s područja književnosti.
 • Službovao kao profesor srednje škole u Osijeku, zatim dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku te ponovno profesor srednje škole u Travniku.
 • Od 1960. do 1993. bio je zaposlen u Institutu za književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, danas Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje je napredovao od asistenta do zanstvenog savjetnika (1982.).
 • Član suradnik Razreda za suvremenu književnost JAZU od 1983.
 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992.
 • Sada je tajnik Razreda za književnost HAZU.

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 • Potpredsjednik Matice hrvatske od 1990. do 1992.

Bibliografija:

 • Objelodanio nekoliko stotina znanstvenih, stručnih i litereranih radova, od kojih su većina skupljeni u tridesetak samostalnih knjiga.

Znanstveni i stručni skupovi:

 • Od 1966. do 1995. sudjelovao na desetak znanstvenih i stručnih skupova diljem Hrvatske (o doprinosu Slavonije hrvatskoj književnosti; o hrvatskoj vojnoj granici; dvaput na znanstvenom saboru Slavonije i Baranje; o fra Kaji Agjiću; o fra Grguru Ćevapoviću; o Ivani Brlić Mažuranić; o A.G. Matošu; o Ivanu Dežmanu; o Evgeniju Kumičiću; dvaput na Krležinim danima; itd.)

Znanstveni projekti:

 • Voditelj i glavni istraživač projekta "Dokumentacija o hrvatskoj književnosti XX. stoljeća".

Nastavna djelatnost:

 • Predaje kolegij "Hrvatski nacionalni identitet" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Uređivanje časopisa:

 • Urednik časopisa "Forum", mjesečnika Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Uređivanje edicija:

 • Bio je član Uredničkog odbora edicije "Pet stoljeća hrvatske književnosti".
 • Priredio desetak svezaka u edicijama kritičkih izdanja Sabranih djela Tina Ujevića, A.G. Matoša i Vladimira Nazora, te više desetaka knjiga u edicijama djela hrvatskih pisaca XIX. i XX. stoljeća.
 • Sada je izvršni urednik edicije "Stoljeća hrvatske književnosti" i član Uredništva edicije "Svjedoci povijesti".