Anica Bilić,

Date of birth:

  • 02/19/1965

Place of birth:

  • Vinkovci

Addresses:

  • office: Centar za znanstveni rad u Vinkovcima - Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci

Phones:

  • Phone/Fax +385(0)32332316

Emails:

Academic titles:

  • doctor of Science

Institutions:

  • Upraviteljica - Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Functions in Academy:

  • director - Center for Scientific Work in Vinkovci
  • research proffessor counselor - Center for Scientific Work in Vinkovci