List of Papers

 

Author's books

 1. U carstvu životinja. Animalističko čitanje hrvatskih dječjih časopisa, Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet, Periodica Croatica, Zagreb, 2013., 341 str.

Prepared books

 1. Liječnici pisci u hrvatskoj književnosti od Dimitrije Demetra do danas (prir.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, prosinac 2008. [poseban otisak “Kronike Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”, Novi tečaj, god. X, br. 21-22, 257 str.; Zagreb, 2008.]
 2. Korespondencija Ante Tresića-Pavičića (prir. sa Živkom Strižićem; ur. Dubravko Jelčić), “Građa za povijest književnosti hrvatske”, knjiga 39, HAZU, Zagreb, 2015. 450 str.

Associate in proceedings

 1. Bilješke o autoricama (zajedno s Ivanom Sabljak), u: Svaka priča na svoj način. Hrvatska ženska kratka priča. Večernji list, 1964. – 2004. (ur. Tomislav Sabljak), Naklada MD, Zagreb, 2006., str. 332-347.
 2. Bilješke o autorima; Kazalo imena; Odabrana literatura; prijevodi, u: Teorija priče. Panorama ideja o umijeću pričanja 1842. – 2005. (prir. Tomislav Sabljak), poseban otisak “Kronike Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”, Novi tečaj, god. IX, br. 18-19-20, str. 493-547; Zagreb, 2007.
 3. Bibliografija. Izdanja djela i literatura o Ivani Brlić-Mažuranić, (suradnica) Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje (ur. Vinko Brešić), sv. 5, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2014. 315 str.

Scientific Papers

 1. Plemkinje duha. Marija Jambrišak – Jagoda Truhelka – Zdenka Marković, “Nova Croatica. Časopis za hrvatsku književnost i kulturu”, god. II, br. 2, str. 197-215; Zagreb, 2008. [pregledni članak]
 2. Suradnja Šime Ljubića u Nevenu, Viencu i Obzoru, u: Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, sv. 11, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. [335]-346. [pregledni članak]
 3. Dvornikovićeva studija o Kranjčeviću i Hamletu i njezini odjeci, u: Silvije Strahimir Kranjčević u našem vremenu. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 29. listopada 2008. u povodu Kranjčevićeva jubileja (1865. – 1908. – 2008.), Institut Fontes sapientiae, Zagreb, 2009., str. 201-220.
 4. Ranko Marinković na engleskom jeziku, u: Suvremenost Ranka Marinkovića. Zbornik radova s 4. dana Ranka Marinkovića u Komiži, 13. i 14. rujna 2008. godine, Komiža, 2010., str. 73-88.
 5. “Crna perspektiva prostora” u Šegedinovu romanu Djeca božja. Topološka analiza inzularnih i ruralnih elemenata, u: Dani Petra Šegedina. Hrvatska književna tradicija i modernost u djelu Petra Šegedina. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Grad Korčula – Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2010., str. 59-71. [izvorni znanstveni članak]
 6. Prostornost u Kukuljevićevu književnom opusu, u: Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, sv. 12, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011., str. 319-331. [izvorni znanstveni članak]
 7. Palčićev kraljevski let i druge pripovijesti Jagode Truhelke, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti“, god. XIV, br. 29, Zagreb, 2012., str. 55-67. [izvorni znanstveni članak]
 8. Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legendama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta, Dani Hvarskog kazališta. Hvar – književnost i kazalište. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2012., str. 462-472.
 9. Animalističke teme u Peićevim Skitnjama, „Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi“, sv. 3, Zagreb – Požega, 2014., str. 47-53. [pregledni članak]
 10. „Judi imaju dušu, a živine paru“? Neljudska životinja u Šegedinovu romanu Djeca božja, u: Dani Petra Šegedina. Metafizička obilježja Šegedinove proze. Zbornik radova V. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem / Korčula, 13. – 15. rujna 2013., Grad Korčula – Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014., str. 57-68. [izvorni znanstveni članak]
 11. Ivana Brlić-Mažuranić u povijestima hrvatske književnosti – paradigma ili iznimka?, u: „Šegrt Hlapić“ Od čudnovatog do čudesnog. Zbornik radova (ur. Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač, Sanja Lovrić Kralj), Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb – Slavonski Brod, 2015., str. 187-196. [pregledni članak]
 12. Život kao zvijer. Motiv bijega u pripovijestima Josipa Kosora, „Mostariensia“, Sveučilište u Mostaru – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, god. XIX, br. 1; Mostar, lipanj 2015., str. 31-44. [izvorni znanstveni članak]
 13. Barčevo poimanje književnog života djece i mladeži, u: Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb / Crikvenica, 24. - 26. travnja 2014., sv. 14, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2015., str. 385-396. [izlaganje sa znanstvenog skupa]
 14. Polonistička veza Julija Benešića i Zdenke Marković, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Adam Mickiewicz University Press, br. 9, Poznań, 2015., str. 467-492.
 15. Marijan Matković u hrvatskim književnopovijesnim sintezama i pregledima, „Kronika“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, god. XVII, br. 32, Zagreb, 2015., str. 87-96.
 16. Tin Ujević i Vladimir Šiffer, u Treći Šoljanov zbornik. 11. – 20. Dani Antuna Šoljana, Rovinj, 2006. – 2015., Pučko otvoreno učilište – Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Rovinj – Pula, 2016., str. 751-764.
 17. Ratna trauma kao književni kapital. Marin Bego: U očekivanju (1917.), „Rad HAZU“, Razred za književnost, HAZU, knjiga 29, br. 527, Zagreb, 2016., str. 11-29. [izvorni znanstveni članak]

Professional Papers

 1. Pisma Jagode Truhelke Zdenki Marković, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”, Novi tečaj, god. VI, br. 13-14-15, str. 113 – 198; Zagreb, 2004. [i kao poseban otisak]
 2. Bibliografija izdanja djela akademika Ive Frangeša, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 124, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2005., str. 39-42.
 3. Bibliografija izdanja djela akademika Mirka Božića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 128, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Razred za književnost, Zagreb, 2005., str. 25-27.
 4. Bibliografija Kronike Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 1975. – 2005., “Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”, Novi tečaj, god. VIII, br. 17, 74 str.; Zagreb, 2006.
 5. Bibliografija izdanja djela akademika Vjekoslava Kaleba, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 131, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2006., str. 23-27.
 6. Bibliografija izdanja djela akademika Ivana Slamniga, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 132, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2006., str. 21-24.
 7. Bibliografija izdanja djela akademika Vladimira Popovića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 137, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2008., str. 13-14.
 8. Bibliografija izdanja djela akademika Ranka Marinkovića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 142, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2008., str. 29-40.
 9. Bibliografija izdanja djela akademika Slavka Mihalića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 148, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2009., str. 23-33.
 10. Bibliografija izdanja djela akademika Dragutina Tadijanovića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 149, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2009., str. 21-43.
 11. Bibliografija izdanja djela akademika Vlatka Pavletića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 150, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2009., str. 25-37.
 12. Bibliografija “Republike” LIX./2003. – LXVI./2010., “Republika”, god. LXVI, broj 12; Zagreb, prosinac 2010., str. 37-145.
 13. Bibliografija djela akademika Nikole Batušića, “Spomenica preminulim akademicima”, svezak 160, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2011., str. 23-31.
 14. Kosorov Ivan Obad ili o eskapizmu, „Republika“, 68/6, Zagreb, 2012., str. 55-58.
 15. Bibliografija izdanja djela akademika Rafe Bogišića, Spomenica preminulim akademicima, svezak 167, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2012., str. 23-31.
 16. Bibliografija izdanja djela akademika Aleksandra Flakera, Spomenica preminulim akademicima, svezak 175, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2012., str. 27-39.
 17. Dionica dječje književnosti u Frangešovu stručno-znanstvenom opusu, u: Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zagreb / Trst, 19 – 21. travnja 2012., sv. 13, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2013., str. 497-506.
 18. „Zemaljski pakao“ Dinka Šimunovića, „Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti“, god. XVI, br. 31, 2014., str. 59-60.
 19. „Čemu lirika, dok milijuni ginu?“ Ratne dopisnice i pisma Vladimira Šiffera Dragutinu Domjaniću, „Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU“, god. XVI, br. 31, 2014., str. 134-146.
 20. Bibliografija izdanja djela akademika Miroslava Šicela, Spomenica preminulim akademicima, svezak 193, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2015., str. [21]-31.
 21. Bibliografija Kronike Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU 2006. – 2014., „Kronika“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, god. XVII, br. 32, Zagreb, 2015., str. 109-140.
 22. Bibliografija izdanja djela akademkinje Maje Bošković-Stulli, Spomenica preminulim akademicima, svezak 198, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2015., str. [29]-36.
 23. Bibliografija izdanja djela akademika Ivana Kušana, Spomenica preminulim akademicima, svezak 204, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, Zagreb, 2016., str. [21]-30.
 24. Vodnikovi hodogrami [uvod i transkripcija tekstova O studiju hrvatske književnosti i Filološki metod literarno-istorijske kritike Branka Vodnika], „Kronika“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Novi tečaj, god. XVIII, br. 33, Zagreb, 2016., str. 7-89.
 25. Književna „narkoza“ liječnika pisaca, „mef.hr. List medicinskog fakulteta“, god. 35, br. 2; Zagreb, prosinac 2016., str. 9-13.

Lexicographical units

 • U Hrvatskoj književnoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (gl. ur. Velimir Visković, sv. 2 (Gl - Ma), Zagreb, 2010., sv. 3 (Ma - R), Zagreb, 2011., sv. 4 (S - Ž), Zagreb, 2012.) objavila je natuknice o Ljetopisu HAZU/JAZU (str. 562), Ruži Luciji Petelin (str. 343), Radu HAZU/JAZU (str. 520), ediciji Stari pisci hrvatski (str. 140-141), Miji Stupariću (str. 173) te časopisima „Zrcalo“ (str. 548), „Zvekan“ (str. 553), „Zvono“ (str. 555) i „Zvrk“ (str. 556).
 • Za Enciklopediju Matice hrvatske, 1. A – G., Matica hrvatska, Zagreb, 2015. napisala natuknice o Juliju Benešiću (str. 237-238) i Ivi Brešanu (str. 311-314).

Other

 1. Nezaobilazno vrelo za proučavatelje Jagića, “Republika”, god. LXIII, br. 11, str. 106-110; Zagreb, studeni 2007. [prikaz]
 2. Kronika Međunarodnoga znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću [s Vinkom Tarbuškovićem], u: Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, sv. 11, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. [709]-715.
 3. Daleko više od izložbenog kataloga (Štefka Batinić: Kao Hlapić i Gita. Siročad u Hrvatskoj potkraj XIX. i početkom XX. stoljeća, Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2013.), „Libri et Liberi“, god. III, br. 2, Zagreb, 2014., str. 461-464. [prikaz]
 4. Companionship of Children and Animals (Amy Ratelle. 2015. Animality and Children's Literature and Film. New York: Palgrave Macmillan. 171 pp.), „Libri et Liberi“, god. V, br. 1, Zagreb, 2016., str. 260-261. [prikaz]

 

 


date: 01/26/17 ; 05/16/13 ; 02/16/11
editor: D. Torbica