Personal pages menu

Books

 1. "Stanovništvo SR Hrvatske – Studije", Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 2. "Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak", Informator, Zagreb 1973.
 3. "Politička ekonomija kapitalizma" (u suautorstvu) (poglavlja "Akumulacija kapitala i položaj radničke klase u kapitalizmu" i "Tendencijski pad profitne stope"), Zagreb 1974.
 4. "Stanovništvo općina Hercegovine" (suautor dr. Z. Baletić), Privredna komora, Mostar 1975.
 5. "Promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva SR Hrvatske u razdoblju 1961-1971., s posebnim osvrtom na ekonomsku aktivnost stanovništva",knjiga III., studije "Uzroci i posljedice demografskih promjena u SR Hrvatskoj", Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1975., str. 128.
 6. "Politička ekonomija socijalizma" (u suautorstvu) (poglavlje "Proces potrošnje u socijalizmu"), Informator, Zagreb 1976.
 7. "Ekonomska aktivnost stanovništva – demografski aspekti",Školska knjiga, Zagreb 1978.
 8. "Demografija-Popullsia dhe zhvilimi Economik" (prijevod), Universitet Prishtines, 1978.
 9. "Analiza i projekcija stanovništva Slavonije i Baranje" (suautor dr. Z. Baletić), Ekonomski institut, Zagreb 1979.
 10. "Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak", drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, Informator 1982.
 11. Znanstvene osnove populacijske politike u SR Hrvatskoj, Republički zavod za društveno planiranje, Zagreb 1988.
 12. "Demografski i društveno-ekonomski uvjeti razvoja zagrebačke regije", (u suautorstvu), Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1989.
 13. "Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske u poslijeratnom razdoblju", Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1991.
 14. "Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja", Nakladni zavod Globus, Zagreb 1993.
 15. "Vukovar – vjekovni hrvatski grad na Dunavu", (u suautorstvu), Nakladna kuća Feletar,Koprivnica 1994.
 16. "Stanovništvo i razvoj", Nakladnička kuća MATE, Zagreb 1999.
 17. "The Population of Vukovar and Surrounding Area", Izd: Ekološki glasnik, Zagreb 1999.

edited: 03/17/09