Izabrano na Skupštini održanoj 11. studenoga 2010.,
mandat od 1. 1. 2011. – 31. 12. 2014.

Izabrano na Skupštini održanoj 13. studenoga 2014.
mandat od 1. 1. 2015. - 31. 12. 2018.

 

 

UPRAVA AKADEMIJE

Predsjednik akademik ZVONKO KUSIĆ
Potpredsjednik akademik JAKŠA BARBIĆ
Potpredsjednik akademik VELIMIR NEIDHARDT
Glavni tajnik akademik PAVAO RUDAN
Tajnik dipl. iur. MARINA ŠTANCL

TAJNICI AKADEMIJINIH RAZREDA

akademik  Franjo ŠANJEK  
akademik  Andrej DUJELLA
akademik Ivan GUŠIĆ
akademik Marko PEĆINA
akademik August KOVAČEC
akademik  Pavao PAVLIČIĆ
akademik Vladimir MARKOVIĆ 

akademik Frano PARAĆ
akademik Stjepan JECIĆ

OSTALI ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA


akademkinja Milena ŽIC FUCHS
akademik Krešimir NEMEC
akademik Nikša GLIGO
akademik Mirko ZELIĆ
akademik Nenad TRINAJSTIĆ